Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2562(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0169/2021

Texte depuse :

B9-0169/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0067

Texte adoptate
PDF 117kWORD 42k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: modalitățile de plată a contribuțiilor la cheltuielile administrative ale Comitetului unic de rezoluție
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 11 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2361 în ceea ce privește modalitățile de plată a contribuțiilor la cheltuielile administrative ale Comitetului unic de rezoluție (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)0766),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 16 februarie 2021 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 martie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1) (SRMR), îndeosebi articolul 65 alineatul (5) și articolul 93 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere că nicio obiecție nu a fost ridicată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 martie 2021,

A.  întrucât Comitetul unic de rezoluție („comitetul”) se bazează în special pe datele privind activele totale și expunerile totale la risc pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le colectează de la entitățile care fac obiectul mecanismului unic de rezoluție pentru a calcula taxele de supraveghere menționate în Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene(2) la calcularea contribuțiilor anuale individuale menționate în Regulamentul delegat (UE) 2017/2361 al Comisiei(3). întrucât Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/2155 al Băncii Centrale Europene(4), modificând astfel abordarea de percepere de la una care prevede plata în avans a taxelor anuale de supraveghere către BCE la una care prevede perceperea taxelor de supraveghere numai după expirarea perioadei de taxare pertinente;

B.  întrucât aceste modificări efectuate de BCE impun modificarea termenelor de transmitere a datelor și de emitere a anunțurilor de contribuție în temeiul regulamentului delegat (UE) 2017/2361, pentru a menține coerența între sistemul comitetului de percepere a contribuțiilor în avans și noul regim al BCE și pentru a permite comitetului să continue să calculeze și să colecteze în avans contribuțiile anuale;

C.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență, deoarece comitetul trebuie să aplice dispozițiile tranzitorii pentru a colecta contribuțiile pentru cheltuielile sale administrative pentru exercițiul financiar 2021 cât mai curând posibil după începutul anului;

1.  declară că nu ridică obiecții față de regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (JO L 311, 31.10.2014, p. 23).
(3) Regulamentul delegat (UE) 2017/2361 al Comisiei din 14 septembrie 2017 cu privire la sistemul definitiv al contribuțiilor la cheltuielile administrative ale comitetului unic de rezoluție (JO L 337, 19.12.2017, p. 6).
(4) Regulamentul (UE) 2019/2155 al Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37) (JO L 327, 17.12.2019, p. 70).

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate