Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0203/2020

Předložené texty :

A9-0203/2020

Rozpravy :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Hlasování :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Přijaté texty
PDF 134kWORD 61k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Program InvestEU ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0403),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 173 a čl. 175 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0158/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. července 2020(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. prosince 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 58 jednacího řádu

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na postoje ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A9-0203/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 364, 28.10.2020, s. 139.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 13. listopadu 2020 (Přijaté texty, P9_TA(2020)0306).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/523.)

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí