Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0108(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0203/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0203/2020

Debates :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Balsojumi :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Pieņemtie teksti
PDF 139kWORD 57k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Programma InvestEU ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2021. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0403),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 173. pantu un 175. panta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0158/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 15. jūlija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2020. gada 17. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0203/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 364, 28.10.2020., 139. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2020. gada 13. novembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0306).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko izveido programmu InvestEU un groza Regulu (ES) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/523.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika