Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0108(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0203/2020

Texte depuse :

A9-0203/2020

Dezbateri :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Voturi :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Texte adoptate
PDF 126kWORD 57k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Programul InvestEU ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 martie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0403),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0158/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2020(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere pozițiile sub formă de amendamente ale Comisiei pentru cultură și educație și ale Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0203/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 364, 28.10.2020, p. 139.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 noiembrie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0306).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/523.)

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate