Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0196/2020

Texte depuse :

A9-0196/2020

Dezbateri :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Voturi :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Texte adoptate
PDF 125kWORD 53k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) ***I
P9_TA(2021)0069A9-0196/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 martie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății – pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0405),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0152/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2020(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 octombrie 2020(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0196/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 429, 11.12.2020, p. 251.
(2) JO C 440, 18.12.2020, p. 131.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 noiembrie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0304).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014
P9_TC1-COD(2020)0102

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/522.)

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate