Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0038/2021

Předložené texty :

A9-0038/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0070

Přijaté texty
PDF 127kWORD 41k
Středa, 10. března 2021 - Brusel
Program „Clo“ ***II
P9_TA(2021)0070A9-0038/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013 (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05265/1/2021 – C9-0091/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0442),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0038/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst C 62, 15.2.2019, s. 45.
(2) Přijaté texty ze dne 16.4.2019, P8_TA(2019)0385.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí