Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0038/2021

Indgivne tekster :

A9-0038/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0070

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 41k
Onsdag den 10. marts 2021 - Bruxelles
Toldprogrammet ***II
P9_TA(2021)0070A9-0038/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05265/1/2021 – C9‑0091/2021),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0442),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9‑0038/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 45.
(2) Vedtagne tekster af 16.4.2019, P8_TA(2019)0385.

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik