Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0038/2021

Texte depuse :

A9-0038/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0070

Texte adoptate
PDF 118kWORD 41k
Miercuri, 10 martie 2021 - Bruxelles
Programul „Vamă” ***II
P9_TA(2021)0070A9-0038/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1294/2013 (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05265/1/2021 – C9-0091/2021),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0442),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0038/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 45.
(2) Texte adoptate la 16.4.2019, P8_TA(2019)0385.

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate