Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2557(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0166/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0166/2021

Rasprave :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Glasovanja :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0089

Usvojeni tekstovi
PDF 160kWORD 49k
Četvrtak, 11. ožujka 2021. - Bruxelles
Proglašenje EU-a prostorom slobode za osobe LGBTIQ
P9_TA(2021)0089B9-0166/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2021. o proglašenju EU-a prostorom slobode za osobe LGBTIQ (2021/2557(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”),

–  uzimajući u obzir članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada(4),

–  uzimajući u obzir sudsku praksu Suda Europske unije,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 12. studenog 2020. naslovljenu „Unija ravnopravnosti: Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025.” (COM(2020)0698),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. veljače 2019. o budućnosti popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. – 2024.)(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. prosinca 2019. o javnoj diskriminaciji i govoru mržnje protiv pripadnika zajednice LGBTI, uključujući „zone bez LGBTI-ja”(6),

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a za promicanje i zaštitu svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI), koje je Vijeće donijelo 2013.,

–  uzimajući u obzir rezultate istraživanja o zajednici LGBT u EU-u koje je 2019. provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2020. o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2018. o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija(8),

–  uzimajući u obzir Preporuku Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama od 31. ožujka 2010. o mjerama za borbu protiv diskriminacije na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta (CM/Rec(2010)5) te standarde koje je donijela Parlamentarna skupština Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir Memorandum povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 3. prosinca 2020. o stigmatizaciji osoba LGBTI u Poljskoj,

–  uzimajući u obzir raspravu u Odboru za aktualna pitanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i njegova naknadna izvješća naslovljena „Izvješće o utvrđivanju činjenica o ulozi lokalnih vlasti s obzirom na stanje i prava osoba LGBTIQ u Poljskoj” od 27. siječnja 2021. i „Zaštita LGBTIQ osoba u kontekstu sve raširenijeg govora mržnje i diskriminacije osoba LGBTIQ: uloga lokalnih i regionalnih vlasti” od 10. veljače 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su prava pripadnika zajednice LGBTIQ ljudska prava;

B.  budući da je pravo na jednako postupanje i nediskriminaciju temeljno pravo sadržano u Ugovorima EU-a i Povelji te da ga treba u potpunosti poštovati; budući da su sve države članice u okviru međunarodnog prava i Ugovora EU-a preuzele obveze i dužnosti da će poštovati, jamčiti, štititi i ispunjavati temeljna prava; budući da je borba protiv neravnopravnosti u EU-u zajednička odgovornost koja zahtijeva zajedničke napore i djelovanje na svim razinama vlasti;

C.  budući da je od ožujka 2019. više od 100 regija, županija i općina diljem Poljske donijelo rezolucije kojima se proglašava da u njima nema takozvane LGBTI ideologije ili su donijele „regionalne povelje o obiteljskim pravima”; budući da je u studenom 2020. mađarski grad Nagykáta donio rezoluciju kojom se zabranjuje „širenje i promicanje LGBTQ propagande”; budući da se tim rezolucijama izravno i neizravno diskriminiraju pripadnici zajednice LGBTIQ; budući da se u rezolucijama o zonama bez LGBT-a izražava protivljenje „ideologiji pokreta LGBT” te se lokalne vlasti pozivaju na suzdržavanje od svakog djelovanja kojim bi se poticala tolerancija prema osobama LGBTIQ, uključujući povlačenje financijske pomoći organizacijama čiji je cilj promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti; budući da se u „regionalnim poveljama o obiteljskim pravima” upotrebljava vrlo uska definicija obitelji te se općine pozivaju da u svim svojim politikama, inicijativama i financiranju zaštite obiteljska prava; budući da se tim regionalnim poveljama, usredotočavanjem samo na te vrste obitelji, neizravno poziva na diskriminaciju svih drugih oblika obitelji, posebno obitelji samohranih roditelja, istospolnih parova i duginih obitelji, te na suzdržavanje od pružanja financijske potpore za projekte i inicijative kojima se štite i promiču temeljna prava, organizira edukacija protiv diskriminacije ili na bilo koji drugi način podupiru ravnopravnost i pripadnici zajednice LGBTIQ;

D.  budući da je poljski ombudsman za ljudska prava podnio devet pritužbi protiv nekih regija, županija i općina koje su donijele rezolucije o nepostojanju „LGBT ideologije” u njima, što je dovelo do toga da su upravni sudovi četiri rezolucije proglasili neustavnima; budući da je u siječnju 2021., nakon propadanja sporazuma o bratimljenju s irskim gradom Fermoyem, poljski grad Nowa Dęba povukao rezoluciju kojom se proglasio zonom bez takozvane LGBT ideologije; budući da su poljska županija Sztum i poljski grad Tomaszów Mazowiecki u rujnu i listopadu 2020. povukli svoje rezolucije o donošenju „regionalnih povelja o obiteljskim pravima”;

E.  budući da je Norveška odustala od odobravanja financijskih sredstava poljskim regijama, županijama i općinama koje su donijele rezolucije kojima su se proglasile zonama bez takozvane LGBTI ideologije ili su donijele „regionalne povelje o obiteljskim pravima”; budući da je Komisija odbila zahtjeve za financiranje sredstvima EU-a u okviru svojeg programa bratimljenja gradova za poljske gradove koji su donijeli rezolucije o proglašenju zona bez LGBTI-ja ili rezolucije o obiteljskim pravima; budući da se u okviru svih fondova EU-a kojima se upravlja u skladu s uredbama o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. mora poštovati načelo nediskriminacije i temeljna prava utvrđena Ugovorom, među ostalim na temelju seksualne orijentacije, te budući da općine koje djeluju kao poslodavci moraju poštovati Direktivu 2000/78/EZ kojom se zabranjuje diskriminacija i uznemiravanje na temelju seksualne orijentacije pri zapošljavanju, u skladu s presudom u predmetu C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI(9);

F.  budući da su tri nevladine organizacije Komisiji podnijele pravni prigovor u kojem se ističe da se „regionalnim poveljama o obiteljskim pravima” i rezolucijama kojima se regije, županije i općine proglašavaju zonama bez takozvane LGBTI ideologije uvodi diskriminacija pripadnika zajednice LGBTIQ, čime se krši Direktiva 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, kao i članci 15. i 21. Povelje o slobodi izbora zanimanja i pravu na rad te o nediskriminaciji; budući da Komisija dosad nije odgovorila na tu pravnu pritužbu niti je službeno priznala kršenje prava EU-a;

G.  budući da je donošenje rezolucija o proglašenju zona bez takozvane LGBT ideologije ili „regionalnih povelja o obiteljskim pravima” dio šireg konteksta povećane diskriminacije i napada na zajednicu LGBTIQ u Poljskoj, u okviru kojih se raznolikost u pogledu seksualnosti, identiteta i izražavanja obilježava kao opasna ideologija, sve raširenijeg govora mržnje javnih tijela, izabranih dužnosnika, uključujući sadašnjeg predsjednika, i provladinih medija, kao i uhićenja aktivista za prava pripadnika zajednice LGBTIQ, napada na povorke ponosa te programe i djelovanja za podizanje razine svijesti i njihovih zabrana, među ostalim u školama, te diskriminatornih prosvjeda protiv zajednice LGBT; budući da se govorom mržnje javnih tijela ozakonjuje i dodatno potiče ozračje netolerancije prema pripadnicima zajednice LGBTIQ i njihove diskriminacije; budući da ostvarivanje slobode izražavanja podrazumijeva dužnosti i odgovornosti, posebno za javna tijela, političare i predvodnike javnog mnijenja, budući da oni ne bi smjeli upotrebljavati govor mržnje niti bilo koji diskurs kojim se stigmatiziraju pripadnici zajednice LGBTIQ te da bi trebali odlučno osuđivati i suzbijati takav narativ i stigmatizaciju, među ostalim kad ih upotrebljavaju privatne strane;

H.  budući da se poljski aktivisti koji djeluju protiv rezolucija o proglašenju zona bez takozvane LGBTI ideologije i „regionalnih povelja o obiteljskim pravima” te o njima informiraju javnost zbog svojeg rada suočavaju sa strateškim tužbama protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP); budući da su poljski aktivisti koji rade na prokazivanju deklaracija protiv zajednice LGBTQ i obiteljskih povelja, uključujući autore internetske stranice „Atlas mržnje” i autora fotoprojekta „zona bez LGBTI-ja”, izloženi neutemeljenim tužbama koje su podnijele lokalne vlade ili fundamentalističke organizacije i u kojima se traže velike financijske naknade te se protiv njih vode kampanje ocrnjivanja u kojima se zbog upotrebe kreativnih alata za zagovaranje nazivaju lažljivcima; budući da je jasno da je cilj tih mjera zastrašivanje i ušutkavanje civilnog društva; budući da su poljske vlasti dužne u potpunosti štititi sve pripadnike manjina, uključujući pripadnike zajednice LGBTIQ, od neprijateljstva i agresivnosti te im omogućiti slobodno djelovanje; budući da Komisija nije uvela zakonodavstvo protiv SLAPP-a unatoč opetovanim pozivima Parlamenta;

I.  budući da su Odboru za predstavke podnesene dvije predstavke (br. 0448/2020 i br. 0354/2020) o pitanju „zona bez LGBTI-ja u Poljskoj”; budući da se o tim predstavkama raspravljalo na sjednici Odbora za predstavke 26. siječnja 2021. te da su zbog nezadovoljavajućeg odgovora Komisije i dalje otvorene kako bi Komisija dodatno razjasnila tu situaciju;

J.  budući da se u istraživanju br. II osoba LGBTI koje je Agencija za temeljna prava objavila u svibnju 2020. ističe povećanje netolerancije prema osobama LGBTIQ u Poljskoj ili osobama za koje se smatra da su osobe LGBTIQ, kao i povećanje nasilja nad njima te ono pokazuje potpuno nepostojanje povjerenja poljskih ispitanika pripadnika zajednice LGBTIQ u nastojanja vlade da suzbije diskriminaciju i nasilje, pri čemu je, na razini Unije, riječ o najnižem postotku ispitanika koji vjeruju u nastojanja vlade (samo 4 %) i najvećem postotku onih koji izbjegavaju odlazak na određena mjesta zbog straha od napada, uznemiravanja ili prijetnji (79 %); budući da to pokazuje jasnu povezanost upravljanja obilježenog netrpeljivošću prema osobama LGBTIQ i povećane diskriminacije i nasilja nad njima;

K.  budući da je Parlament već poticao države članice da kriminaliziraju prakse takozvane „konverzijske terapije”; budući da su u izvješću neovisnog stručnjaka UN-a iz svibnja 2020. o zaštiti od nasilja i diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta države članice pozvane da zabrane prakse „konverzijske terapije”; budući da se ta praksa i dalje provodi u najmanje 69 zemalja diljem svijeta, među ostalim i u Europskoj uniji, a u državama članicama EU-a u okviru konverzijske terapije prijavljena je upotreba lijekova, psihoterapije i ritualnog čišćenja(10); budući da je ta praksa zabranjena samo u dvjema državama članicama Europske unije, Malti i Njemačkoj;

L.  budući da je nazadovanje u odnosu prema osobama LGBTIQ često povezano sa širim pogoršanjem stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava; budući da je Europski parlament u nekoliko svojih rezolucija izrazio duboku zabrinutost zbog pogoršanja stanja u području vladavine prava u Poljskoj, posebno u pogledu neovisnosti pravosuđa i zaštite temeljnih prava; budući da još nije pružen odgovarajući odgovor na inicijativu Parlamenta o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava koji bi trebao biti uređen međuinstitucijskim sporazumom između Parlamenta, Komisije i Vijeća;

M.  budući da je Parlament u nekoliko svojih rezolucija iznio stajalište o stanju vladavine prava, temeljnih prava i demokracije u Poljskoj, zaključivši da postoji sustavna prijetnja vrijednostima iz članka 2. UEU-a i da ona znači očit rizik od njihova teškog kršenja; budući da saslušanja s poljskim vlastima koja je Vijeće organiziralo u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a kao odgovor na prijetnje zajedničkim europskim vrijednostima u Poljskoj nisu dala nikakve rezultate; budući da se problem stanja vladavine prava i temeljnih prava u Poljskoj nikako ne rješava te se ono od pokretanja postupka čak i znatno pogoršalo, zajedno sa stanjem temeljnih prava, a posebno prava osoba LGBTIQ i žena; budući da bi Vijeće trebalo osigurati da predmet saslušanja u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a budu i novi trendovi te da se procjenjuju rizici od kršenja temeljnih prava;

N.  budući da je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije 2020. na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta izjavila sljedeće: „...zone u koje nisu dobrodošle LGBTQI osobe, to su zone lišene ljudskosti. U Uniji takvim zonama nema mjesta.”; budući da je predsjednica Komisije također izjavila da je LGBTQI identitet osobe, a ne ideologija(11); budući da bi se Komisija i Vijeće trebali suzdržati od uskog tumačenja načela vladavine prava; budući da Komisija ne bi trebala oklijevati u tome da se koristi svim alatima, uključujući postupke zbog povrede prava, Okvir za vladavinu prava, članak 7. UEU-a, kao i nedavno donesenu Uredbu o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, kako bi se riješio problem kršenja temeljnih prava osoba LGBTIQ diljem Unije; budući da novi program Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti može doprinijeti izgradnji nediskriminirajućeg i ravnopravnijeg društva stavljanjem sredstava na raspolaganje organizacijama civilnog društva koje promiču ravnopravnost osoba LGBTIQ;

O.  budući da su mnoge države članice u prošlosti diskriminirale i progonile osobe LGBTIQ preko diskriminirajućih zakona i politika; budući da su tisuće osoba LGBTIQ uhićene, zatvorene i umrle u koncentracijskim logorima tijekom Drugog svjetskog rata; budući da se osobe LGBTIQ u Poljskoj suočavaju sa sustavnom diskriminacijom, ali to je problem i diljem EU-a, pri čemu se postiže mali ili nikakav napredak u ublažavanju ustrajne diskriminacije i uznemiravanja tih osoba; budući da diljem EU-a i dalje prevladavaju javna diskriminacija, govor mržnje i zločini iz mržnje protiv pripadnika zajednice LGBTIQ; budući da se tim napadima krše temeljna prava osoba LGBTIQ, a reakcije tijela javne vlasti i dalje su često neadekvatne; budući da se osobe LGBTIQ u svakoj državi članici i dalje suočavaju s većom stopom diskriminacije u svim područjima života, među ostalim na radnom mjestu i u školi, te s visokom stopom fizičkih, emocionalnih i seksualnih napada, na internetu i izvan njega, što dovodi do zabrinjavajuće stope samoubojstava među mladim pripadnicima zajednice LGBTIQ(12), a posebno među mladim transrodnim osobama; budući da je nekoliko država članica ažuriralo zakonodavstvo kako bi bilo uključivije za osobe LGBTIQ; budući da ipak postoji nekoliko zakonodavnih praznina koje zahtijevaju političku volju i predanost nacionalnih zakonodavaca kako bi se osigurala istinska ravnopravnost osoba LGBTIQ;

P.  budući da se transrodne osobe i dalje suočavaju s nekima od najgorih oblika diskriminacije, nasilja i progona; budući da je Komisija 2018. objavila studiju naslovljenu Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis (Prava transrodnih i interseksualnih osoba na ravnopravnost u Europi – komparativna analiza); budući da samo 13 zemalja od 31 zemlje obuhvaćene tom studijom ima nacionalno zakonodavstvo, barem u određenoj mjeri, koje pruža zaštitu na temelju rodnog identiteta i/ili spolnih obilježja;

Q.  budući da su se 2021. na društvenim mrežama pojavile inicijative kao što je pokret #MeTooGay kako bi se prijavilo seksualno zlostavljanje u zajednici LGBTIQ; budući da je Guillaume Tran Thanh, student koji je bio začetnik tog načina slobode izražavanja, nedugo nakon toga oduzeo sebi život pod prevelikim pritiskom nakon što je doživio osudu na društvenim mrežama; budući da takva tragedija nameće pitanja o nedostacima u pružanju potpore žrtvama seksualnog nasilja;

R.  budući da mnoge države članice nemaju konkretne zakone o nediskriminaciji kojima se barem poštuju minimalni standardi EU-a za zaštitu ljudi od diskriminacije, govora mržnje i nasilja na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih obilježja te budući da nisu poduzele mjere za uklanjanje te pravne praznine; budući da je horizontalna direktiva o nediskriminaciji, kojom bi se ta praznina u zaštiti izvan okvira zapošljavanja mogla djelomično popuniti, i dalje blokirana u Vijeću već više od 10 godina; budući da je provedba pravnih mjera protiv diskriminacije, onda kad postoje, i dalje nedovoljna u mnogim državama članicama; budući da Komisija namjerava proširiti popis „kaznenih djela u EU-u” iz članka 83. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kako bi se obuhvatila kaznena djela počinjena iz mržnje i govor mržnje, među ostalim i onda kad su usmjereni na osobe LGBTIQ;

S.  budući da su diskriminacija i nasilje policije nad osobama LGBTIQ i dalje problem u Uniji; budući da policija bez odgovarajućeg osposobljavanja može odvratiti pripadnike zajednice LGBTIQ od prijavljivanja nasilja i diskriminacije nad njima; budući da je to i dalje glavna prepreka za istinsku ravnopravnost; budući da programi osposobljavanja za tijela kaznenog progona pomažu u sprečavanju i suzbijanju diskriminirajućih praksi i zločina iz mržnje; budući da bi se govor mržnje i kaznena djela protiv osoba LGBTIQ trebali u potpunosti istražiti, uzimajući u obzir motivaciju izazvanu pristranošću, i po potrebi propisno kazneno goniti;

T.  budući da su samo Malta, Portugal i neke španjolske regije zabranili medicinske zahvate na interseksualnim osobama bez njihova pristanka; budući da mnoge države članice i dalje imaju pristup koji je izrazito medicinski i kojim se takve osobe svrstavaju u patologiju;

U.  budući da pravni trendovi u Mađarskoj iznimno otežavaju ostvarivanje temeljnih prava osoba LGBTIQ; budući da se donošenjem članka 33. Skupnog zakona T/9934 de facto zabranjuje pravno priznavanje roda transrodnih i interseksualnih osoba u Mađarskoj, što ih izlaže diskriminaciji i čime se narušava njihovo pravo na privatnost; budući da je mađarski parlament u prosincu 2020. usvojio izmjene ustava kojima se dodatno ograničavaju prava pripadnika zajednice LGBTIQ, zanemaruje postojanje transrodnih i nebinarnih osoba i ograničava njihovo pravo na obiteljski život te zakon kojim će se nevjenčanim parovima oduzeti pravo na posvojenje;

V.  budući da je u siječnju 2021. latvijski parlament počeo ispitivati ustavnu izmjenu kojom se nastoji ograničiti proširenje pojma obitelji, kako je navedeno u presudi Ustavnog suda, pri čemu je taj sud priznao primjenu Zakona o radu na različite obiteljske modele te obvezao zakonodavca da osigura potporu istospolnim parovima i njihovu zaštitu;

W.  budući da je rumunjski Senat u lipnju 2020. donio zakon o zabrani aktivnosti u čijem je središtu teorija rodnog identiteta u obrazovnim kontekstima; budući da je rumunjski predsjednik odbio proglasiti taj zakon te je umjesto toga zatražio ocjenu njegove ustavnosti; budući da je rumunjski Ustavni sud u prosincu 2020. proglasio da taj zakon nije u skladu s Ustavom; budući da to pokazuje da su učinkoviti sustavi provjere i ravnoteže u državama članicama u pogledu vladavine prava i demokracije ključni za zaštitu prava osoba LGBTIQ;

X.  budući da roditeljstvo u jednoj državi članici znači roditeljstvo u svim državama članicama; budući da postoje djeca s dvama istospolnim roditeljima koja se suočavaju s poteškoćama zbog nepostojanja pravnih odredbi o uzajamnom priznavanju rodnog lista s dvama istospolnim roditeljima; budući da će se u okviru prethodne presude Suda Europske unije u predmetu C-490/20 koji je uputio bugarski sud Administrativen sad Sofia-grad donijeti odluka o slučaju djeteta s dvije majke lezbijke koje su zbog te pravne praznine suočene s problemom apatridnosti; budući da se Strategijom o ravnopravnosti LGBTIQ osoba predviđa zakonodavna inicijativa za uklanjanje te pravne praznine i revizija smjernica o slobodnom kretanju iz 2009., a obje su predviđene za 2022.; budući da se istospolni parovi i dalje suočavaju s poteškoćama pri ostvarivanju prava na slobodu kretanja unutar EU-a, ali Komisija ipak nije predložila pokretanje zakonodavstva o uzajamnom priznavanju odnosa;

Y.  budući da je borba protiv neravnopravnosti u EU-u zajednička odgovornost koja zahtijeva zajedničke napore i djelovanje na svim razinama vlasti te budući da lokalne i regionalne vlasti u tome imaju ključnu ulogu; budući da su ta tijela često odgovorna za provedbu zakonodavstva EU-a te za prihvaćanje ravnopravnosti i raznolikosti; budući da je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe donio rezoluciju u kojoj podsjeća na odgovornost lokalnih vlasti u zaštiti prava osoba LGBTIQ te ih je pozvao da imenuju „lokalnog stručnjaka za ravnopravnost i raznolikost”(13);

Z.  budući da je Europski odbor regija, kao predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti EU-a, pozvan da razmotri poduzimanje mjera u okviru svojih nadležnosti kao odgovor na uspostavu zona u Poljskoj bez takozvane LGBT ideologije;

AA.  budući da osobe LGBTIQ diljem Europske unije trebaju imati slobodu da žive i javno pokazuju svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rodni izraz i spolna obilježja bez straha od netolerancije, diskriminacije ili progona na toj osnovi; budući da je Poveljom zajamčeno pravo na azil; budući da u kontekstu zajedničkog europskog sustava azila i njegove reforme treba osigurati odgovarajuću zaštitu ranjivih podnositelja zahtjeva, uključujući pripadnike zajednice LGBTIQ;

AB.  budući da bi, umjesto diskriminacije osoba LGBTIQ, vlasti na svim razinama uprave diljem Europske unije trebale štititi i promicati ravnopravnost i temeljna prava svih, uključujući osobe LGBTIQ, te u potpunosti osigurati njihova prava;

1.  ovime proglašava Europsku uniju „prostorom slobode za osobe LGBTIQ”;

2.  osuđuje sve oblike nasilja nad osobama ili njihove diskriminacije na temelju spola ili seksualne orijentacije; najoštrije osuđuje očito homofobno ubojstvo Davida Polflieta počinjeno u Belgiji;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladama i parlamentima država članica, Vijeću, Komisiji, Europskom odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

(1) SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
(2) SL L 158, 30.4.2004., str. 77.
(3) SL L 373, 21.12.2004., str. 37.
(4) SL L 204, 26.7.2006., str. 23.
(5) SL C 449, 23.12.2020., str. 146.
(6) Usvojeni tekstovi P9_TA(2019)0101.
(7) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0225.
(8) SL C 433, 23.12.2019., str. 66.
(9) Presuda od 23. travnja 2020., Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.
(10) https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission
(11) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/SPEECH_20_1655
(12) A long way to go for LGBTI equality (Još je dug put do ravnopravnosti osoba LGBTI), FRA, 2020., https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; Izvješće Rainbow Europe za 2020., ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
(13) https://rm.coe.int/protecting-lgbti-people-in-the-context-of-rising-anti-lgbti-hate-speec/1680a16129

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti