Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0132(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0047/2021

Předložené texty :

A9-0047/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0093

Přijaté texty
PDF 125kWORD 44k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Systém vlastních zdrojů Evropské unie ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (10045/2020),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 311 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9-0024/2021),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom(2) a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(3) a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů(7),

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy(8),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie(9),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9‑0047/2021),

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Interinstitucionální Dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 28).
(2) Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Poslední aktualizace: 26. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí