Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0132(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0047/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0047/2021

Debates :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0093

Pieņemtie teksti
PDF 132kWORD 44k
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
Eiropas Savienības pašu resursu sistēma ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes regulai (10045/2020),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. panta ceturto daļu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C9-0024/2021),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(1),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar kuru atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom un jo īpaši tā 10. pantu(2),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada(3) un rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu(4),

–  ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem(5),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos(6),

–  ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības(7),

–  ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

–  ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu(8),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9‑0047/2021),

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Iestāžu Nolīgums (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (OV L 433I, 22.12.2020., 28. lpp.).
(2) OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.
(3) OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.
(4) OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
(7) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
(8) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
(9) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika