Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0132(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0047/2021

Texte depuse :

A9-0047/2021

Dezbateri :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Voturi :

PV 25/03/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0093

Texte adoptate
PDF 117kWORD 44k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (10045/2020),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C9-0024/2021),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii(1),

–  având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom(2), în special articolul 10,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020(3) și reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la Cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor(7),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor,

–  având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare(8),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene(9),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0047/2021),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 28).
(2) JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
(3) JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
(4) JO C 162, 10.5.2019, p. 71.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
(9) Texte adoptate, P9_TA(2020)0220.

Ultima actualizare: 26 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate