Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2566(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0209/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0209/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0094

Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 44k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: identifikacija i registracija goveda, ovaca i koza
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 u pogledu pravila o nesukladnostima u vezi sa sustavom identifikacije i registracije goveda, ovaca i koza te o izračunu razine administrativnih kazni za prijavljene životinje u okviru programa potpore za životinje ili mjera potpore povezanih sa životinjama (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)00993),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 26. veljače 2021. kojim se od Parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 17. ožujka 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(1), a posebno njezin članak 63. stavak 4., članak 64. stavak 6., članak 77. stavak 7. i članak 115. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 25. ožujka 2021.,

A.  budući da se Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004(2) predviđa da države članice uspostave sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza, a Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća(3) sadržava slične zahtjeve u pogledu sustava označivanja i registracije goveda te bi trebalo uskladiti pravila za uzimanje u obzir neusklađenosti povezanih sa sustavom označivanja i registracije tih triju kategorija životinja;

B.  budući da je, uzimajući u obzir razvoj integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te radi pojednostavnjenja, primjereno prilagoditi administrativne kazne za programe potpore za životinje i mjere potpore povezane sa životinjama utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014(4) izuzimanjem do tri neutvrđene životinje od primjene administrativnih kazni te prilagodbom razine kazni koje se primjenjuju ako se pronađu više od tri neutvrđene životinje;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).
(2) Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).
(3) Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).
(4) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.).

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti