Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2566(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0209/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0209/2021

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0094

Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 45k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Az Európai Parlament határozata az 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelésekre és az állattartási támogatási rendszerek vagy az állattartással kapcsolatos támogatási intézkedések keretében bejelentett állatokhoz kapcsolódó közigazgatási szankciók mértékének kiszámítására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2021)00993),

–  tekintettel a Bizottság 2021. február 26-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2021. március 17-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 63. cikke (4) bekezdésére, 64. cikke (6) bekezdésére, 77. cikke (7) bekezdésére és 115. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében meghatározott határidőn belül – amely 2021. március 25-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a 21/2004/EK tanácsi rendelet(2) előírja, hogy a tagállamoknak létre kell hozniuk a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerét, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) pedig a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszeréhez hasonló követelményeket tartalmaz, és helyénvaló összehangolni az említett három állatkategória azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelések figyelembevételére vonatkozó szabályokat;

B.  mivel figyelembe véve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer fejlődését, valamint az egyszerűsítés érdekében helyénvaló kiigazítani a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben(4) meghatározott, az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerekre és az állatokra vonatkozó támogatási intézkedésekre vonatkozó közigazgatási szankciókat egyfelől legfeljebb három, nem meghatározott állatnak a közigazgatási szankciók alkalmazása alóli mentesítése révén, másfelől pedig a szankciók mértékének kiigazítása révén azon esetek vonatkozásában, amikor háromnál több állat minősül nem meghatározottnak;

1.  kijelenti, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Az Európai Parlamenti és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
(2) A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).
(4) A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48. o.).

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat