Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0151(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0215/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0215/2020

Viták :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Szavazatok :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0099

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 47k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
Az értékpapírosítás általános keretrendszere és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszere a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében ***I
P9_TA(2021)0099A9-0215/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2021. március 25-i jogalkotási állásfoglalása az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – 2020/0151(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0282),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0207/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2020. szeptember 23-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. december 16-i és 2021. március 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amelyek szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0215/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 377., 2020.11.9., 1. o.
(2) HL C 10., 2021.1.11., 30. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. március 25-én került elfogadásra az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-válságot követő helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0151

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/557 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat