Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел
 Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на неговия материален и географски обхват ***
 Изключване на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване ***I
 Инструмент за техническа подкрепа ***I
 Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата на прилагане на измененията на някои подробни правила за производството на биологични продукти
Текстове (50 kb)
Правна информация - Политика за поверителност