Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 19 stycznia 2021 r. - Bruksela
 Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi („umowa z Bonn”): rozszerzenie jej przedmiotowego i geograficznego zakresu stosowania ***
 Wyłączenie dotyczące niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych ***I
 Instrument Wsparcia Technicznego ***I
 Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego ***I
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych
Teksty (33 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności