Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel
 Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda): rozšírenie jej vecného a geografického rozsahu pôsobnosti ***
 Výnimka pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje ***I
 Nástroj technickej podpory ***I
 Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu ***I
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum začatia uplatňovania zmien určitých podrobných pravidiel výroby platných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby
Texty (31 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia