Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel
 Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet): utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde ***
 Undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra ***I
 Instrument för tekniskt stöd ***I
 Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tillämpningsdatumet för ändringarna av vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter
Texter (32 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy