Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 19. siječnja 2021. - Bruxelles
Sporazum o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum): proširenje materijalnog i zemljopisnog područja primjene ***
 Izuzeće određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanje zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju primjenjivati ***I
 Instrument za tehničku potporu ***I
 Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila ***I
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

Sporazum o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum): proširenje materijalnog i zemljopisnog područja primjene ***
PDF 118kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2021. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja područja primjene tog Sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske tom Sporazumu (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (11487/2020),

–  uzimajući u obzir nacrt odluke ugovornih stranaka Sporazuma o suradnji u postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima u pogledu proširenju područja primjene Sporazuma s ciljem suradnje u području nadzora s obzirom na zahtjeve iz Priloga VI. Konvenciji MARPOL (11490/2020),

–  uzimajući u obzir nacrt odluke ugovornih stranaka Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima u pogledu pristupanja Kraljevine Španjolske Sporazumu (11493/2020),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1., člankom 196. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0351/2020),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir prijedlog Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0268/2020),

1.  daje svoju suglasnost za sklapanje izmjena Sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i ugovornih stranaka Sporazuma.


Izuzeće određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanje zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju primjenjivati ***I
PDF 128kWORD 48k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju primjenjivati (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))
P9_TA(2021)0002A9-0227/2020

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0337),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0209/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 18. rujna 2020.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 29. listopada 2020.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 9. prosinca 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0227/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. siječnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti promptnog deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjene za određene referentne vrijednosti koje prestaju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

P9_TC1-COD(2020)0154


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/168.)

(1) SL C 366, 30.10.2020., str. 4.
(2) SL C 10, 11.1.2021., str. 35.


Instrument za tehničku potporu ***I
PDF 126kWORD 49k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))
P9_TA(2021)0003A9-0173/2020

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0409),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 175. stavak 3. i članak 197. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0148/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 15. srpnja 2020.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 14. listopada 2020.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 16. prosinca 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku u skladu s člankom 58. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0173/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. siječnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu

P9_TC1-COD(2020)0103


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/240.)

(1) SL C 364, 28.10.2020., str. 132.
(2) SL C 440, 18.12.2020., str. 160.


Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila ***I
PDF 142kWORD 43k
Rezolucija
Tekst
Prilog
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))
P9_TA(2021)0004A9-0133/2020

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0623),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0197/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje br. 2/15 Suda Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju o krizi Žalbenog tijela Svjetske trgovinske organizacije (WTO) od 28. studenoga 2019.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 4. studenoga 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0133/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničke izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj rezoluciji;

3.   prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. siječnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

P9_TC1-COD(2019)0273


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/167.)

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta o instrumentu za odvraćanje i suzbijanje prisilnih postupanja trećih zemalja

Komisija prima na znanje zabrinutost Parlamenta i država članica povezanu s praksom određenih trećih zemalja kojom pokušavaju prisiliti Uniju i/ili njezine države članice da provedu ili povuku određene mjere politike. Komisija se slaže da takve prakse izazivaju znatnu zabrinutost. Komisija potvrđuje svoju namjeru da dodatno ispita eventualni instrument koji bi se mogao usvojiti radi odvraćanja ili ublažavanja prisilnih postupanja trećih zemalja te koji bi omogućio brzo donošenje protumjera zbog takvih postupanja. Komisija namjerava nastaviti s procjenom i na temelju nje, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, donijeti zakonodavni prijedlog kojim se predviđa mehanizam kojim se omogućuje odvraćanje ili ublažavanje takvih postupanja u skladu s međunarodnim pravom. Kako je najavljeno u Pismu namjere predsjednice Komisije predsjedniku Parlamenta i predsjedniku Vijeća od 16. rujna 2020., Komisija u svakom slučaju mora donijeti prijedlog najkasnije do kraja 2021. ili ranije ako se pojavi potreba kao rezultat prisilnog postupanja treće zemlje.

Vijeće i Europski parlament primaju na znanje namjeru Komisije da podnese prijedlog instrumenta za odvraćanje i suzbijanje prisilnih postupanja trećih zemalja. Obje su se institucije obvezale ispuniti svoju institucionalnu ulogu suzakonodavaca i pravodobno razmotriti prijedlog, uzimajući u obzir obveze Unije na temelju međunarodnog javnog prava i prava WTO-a te relevantna zbivanja u međunarodnoj trgovini.

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Unija ostaje predana višestranom pristupu rješavanju međunarodnih sporova, trgovini utemeljenoj na pravilima i međunarodnoj suradnji radi ostvarenja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Unija će surađivati u svim nastojanjima s ciljem reforme WTO-ova mehanizma za rješavanje sporova kojim se može osigurati djelotvorno funkcioniranje Žalbenog tijela WTO-a.

Izjave Komisije

1.  Izjava Komisije o usklađenosti s međunarodnim pravom

Kada Unija pokrene spor protiv druge članice Svjetske trgovinske organizacije (WTO) na temelju Dogovora o rješavanju sporova (DRS), Komisija će poduzeti sve razumne napore da što prije dobije suglasnost te članice za pokretanje arbitraže u skladu s člankom 25. DRS-a kao privremenog žalbenog postupka, u okviru kojeg se čuvaju bitna obilježja žalbi pred Žalbenim tijelom („žalbeni arbitražni postupak”), sve dok Žalbeno tijelo ne može u potpunosti nastaviti s radom u skladu s člankom 17. DRS-a.

Pri donošenju provedbenih akata u skladu s člankom 3. točkom (aa) Uredbe Komisija će djelovati u skladu sa zahtjevima međunarodnog prava o protumjerama, kako su kodificirani u Člancima o odgovornosti države za međunarodna protupravna postupanja, koje je donijela Komisija za međunarodno pravo.

Komisija će osobito, prije donošenja provedbenih akata u skladu s člankom 3. točkom (aa), pozvati predmetnu članicu WTO-a da primijeni nalaze i provede preporuke povjerenstva WTO-a, obavijestit će tu članicu WTO-a o namjeri Unije da poduzme protumjere i ponovno će izraziti otvorenost za pregovore o sporazumnom rješenju u skladu sa zahtjevima DRS-a.

Ako su provedbeni akti već doneseni u skladu s člankom 3. točkom (aa), Komisija će suspendirati njihovu primjenu ako Žalbeno tijelo nastavi s radom u vezi s dotičnim predmetom u skladu s člankom 17. DRS-a ili ako se pokrene privremeni žalbeni postupak, pod uvjetom da se taj postupak provodi u dobroj vjeri.

2.  Izjava Komisije

Komisija pozdravlja donošenje Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014.

Komisija podsjeća na izjavu koju je dala nakon donošenja izvorne uredbe, među ostalim da će se provedbeni akti koje je Komisija ovlaštena donijeti pripremati na temelju objektivnih kriterija i pod nadzorom država članica. Izvršavajući to ovlaštenje Komisija namjerava djelovati u skladu s izjavom danom nakon donošenja izvorne uredbe te ovom izjavom.

Pri pripremi nacrta provedbenih akata koji utječu na trgovinu uslugama ili trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva Komisija podsjeća na svoje obveze u skladu s člankom 9. stavkom 1.a i potvrđuje da će provesti intenzivna prethodna savjetovanja kako bi joj se pozornost mogla svratiti na sve relevantne interese i implikacije te kako bi te interese i implikacije podijelila s državama članicama i pravilno ih uzela u obzir pri mogućem donošenju mjera. U okviru tih savjetovanja Komisija će tražiti i očekuje da će primati informacije od privatnih dionika na koje utječu eventualne mjere trgovinske politike koje Unija treba donijeti u tim područjima. Slično tomu, Komisija će tražiti i očekuje da će primati informacije od tijela javne vlasti koja mogu biti uključena u provedbu eventualnih mjera trgovinske politike koje donese Unija ili na koja ona može utjecati.

U slučaju mjera u području trgovine uslugama i trgovinskih aspekata prava intelektualnog vlasništva pri pripremi nacrta provedbenih akata posebno će se uzeti u obzir informacije tijela javne vlasti država članica uključenih u oblikovanje ili provedbu zakonodavstva kojim se uređuju pogođena područja, među ostalim o mogućoj interakciji eventualnih mjera trgovinske politike sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Isto tako, ostalim dionicima na koje utječu takve mjere trgovinske politike omogućit će se da izraze svoje preporuke i zabrinutosti povezane s odabirom i planiranjem mjera koje će se donijeti. Očitovanja će se proslijediti državama članicama kada se mjere donesu u skladu s člankom 8. Uredbe. U okviru redovitog preispitivanja svih takvih uvedenih mjera, koje se provodi tijekom njihove primjene ili nakon prekida, uzet će se u obzir i informacije nadležnih tijela država članica i privatnih dionika povezane s djelovanjem takvih mjera te će se omogućiti prilagodbe ako se pojave problemi.

Naposljetku, Komisija ponovno potvrđuje pridavanje velike važnosti osiguravanju da je Uredba djelotvoran i učinkovit alat za provedbu prava Unije na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma, među ostalim u području trgovine uslugama i trgovinskih aspekata prava intelektualnog vlasništva. Stoga se mjerama koje će se odabrati u tim područjima mora osigurati i djelotvorna provedba u skladu s pravima Unije, na način da se njima potiče usklađenost predmetne treće zemlje i da budu u skladu s mjerodavnim međunarodnim pravilima o vrsti dopuštenih provedbenih mjera.

Izjava Komisije

Komisija se nakon donošenja Uredbe 2014. obvezala na djelotvornu komunikaciju i razmjenu mišljenja s Europskim parlamentom i Vijećem o trgovinskim sporovima zbog kojih može doći do donošenja mjera u skladu s Uredbom te o provedbenim mjerama općenito. Svjesna glavnog cilja djelotvornog i učinkovitog provođenja prava Unije na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma Unije, Komisija će nastaviti promicati i optimizirati interakciju s Europskim parlamentom i Vijećem na obostranu korist.

Kao dio svojeg sustava pojačane provedbe Komisija se posebno obvezuje ispitati navodne povrede međunarodnih trgovinskih sporazuma Unije kada na njih upozore Parlament, njegovi članovi ili odbori ili Vijeće, pri čemu se podrazumijeva da su takvi zahtjevi popraćeni dokazima. Komisija će izvješćivati Parlament i Vijeće o rezultatima svojih aktivnosti pojačane provedbe.

Pri primjeni sustava pojačane provedbe Komisija će posvetiti jednaku pozornost navodnim povredama odredbi o trgovini i održivom razvoju trgovinskih sporazuma EU-a kao i navodnim povredama sustava pristupa tržištu. Obrada navodnih povreda odredbi o trgovini i održivom razvoju u potpunosti će se uklopiti u sustav. Komisija će dati prednost onim slučajevima koji su osobito ozbiljni u smislu učinka na radnike ili okoliš u kontekstu trgovine, koji su sustavno važni i koji su pravno utemeljeni.

Komisija će nastaviti sudjelovati na posebnim zasjedanjima i surađivati s nadležnim parlamentarnim odborom radi razmjene mišljenja o trgovinskim sporovima i provedbenim mjerama, uključujući i učinke na industrije Unije. U tom će kontekstu Komisija nastaviti s praksom izvješćivanja tako što će redovito slati informacije o trenutačnom stanju svih neriješenih sporova i aktualne informacije o glavnim zbivanjima povezanima sa sporovima i to u isto vrijeme kada države članice budu dobivale te informacije. To izvješćivanje i razmjena informacija odvijat će se preko nadležnih odbora u Vijeću i Parlamentu.

Komisija će istodobno nastaviti redovito obavješćivati Parlament i Vijeće o međunarodnom razvoju događaja koji mogu dovesti do situacija koje zahtijevaju donošenje mjera u skladu s Uredbom.

Naposljetku, Komisija potvrđuje svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća da Parlamentu i Vijeću žurno proslijedi nacrte provedbenih akata koje podnosi odboru država članica te konačne nacrte provedbenih akata nakon što dobije mišljenja odbora. Time se upravlja putem registra komitologije.

(1) ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0083.


Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode
PDF 121kWORD 42k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)08462),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 17. prosinca 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 14. siječnja 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007(1), a posebno njezin članak 12. stavak 2. točku (e), članak 14. stavak 2. točku (c) i članak 15. stavak 2. točke (a) i (d),

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

A.  budući da se zbog aktualne pandemije bolesti COVID-19 i znatnih ograničenja kretanja koje je ona uzrokovala sve države članice i poljoprivrednici u svima njima suočavaju s iznimnim poteškoćama;

B.  budući da je datum početka primjene Uredbe (EU) 2018/848, prvotno utvrđen za 1. siječnja 2021., nedavno izmijenjen Uredbom (EU) 2020/1693 na 1. siječnja 2022.;

C.  budući da je cilj delegirane uredbe uskladiti datum primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/427(2) s izmijenjenim datumom primjene Uredbe (EU) 2018/848;

D.  budući da, kako bi se izbjegle nejasnoće i osigurala pravna sigurnost ekološkog sektora, od ključne je važnosti ubrzati stupanje na snagu delegirane uredbe;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 150, 14.6.2018., str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode (SL L 87, 23.3.2020., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti