Index 
Elfogadott szövegek
2021. január 19., Kedd - Brüsszel
Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának alkalmazási körének kiterjesztése ***
 Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése ***I
 Technikai Támogatási Eszköz ***I
 A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása ***I
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: ökológiai termékekre vonatkozó egyes részletes termelési szabályokat érintő módosítások alkalmazásának kezdőnapja

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának alkalmazási körének kiterjesztése ***
PDF 123kWORD 41k
Az Európai Parlament 2021. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: Bonni Megállapodás) a megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11487/2020),

–  tekintettel az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek a megállapodás alkalmazási körének a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében foglalt követelmények tekintetében a felügyelettel kapcsolatos együttműködés céljából történő kiterjesztéséről szóló határozatának tervezetére (11490/2020),

–  tekintettel az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló határozatának tervezetére (11493/2020),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdésével, 196. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0351/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A9-0268/2020),

1.  egyetért a megállapodás módosításaival;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a megállapodás szerződő felei kormányainak és parlamentjeinek.


Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése ***I
PDF 130kWORD 51k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2021. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))
P9_TA(2021)0002A9-0227/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0337),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0209/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2020. szeptember 18-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. december 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0227/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. január 19-én került elfogadásra az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2020)0154


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/168 rendelettel.)

(1) HL C 366., 2020.10.30., 4. o.
(2) HL C 10., 2021.1.11., 35. o.


Technikai Támogatási Eszköz ***I
PDF 129kWORD 49k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2021. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))
P9_TA(2021)0003A9-0173/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0409),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkének (3) bekezdésére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0148/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. július 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2020. október 14-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (8) bekezdésének a) pontjával összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0173/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. január 19-én került elfogadásra a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2020)0103


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/240 rendelettel.)

(1) HL C 364., 2020.10.28., 132. o.
(2) HL C 440., 2020.12.18., 160. o.


A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása ***I
PDF 144kWORD 48k
Állásfoglalás
Szöveg
Függelék
Az Európai Parlament 2021. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))
P9_TA(2021)0004A9-0133/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0623),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0197/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Bíróság 2/15. számú véleményére(1),

–  tekintettel a WTO Fellebbezési Testületének válságáról szóló, 2019. november 28-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. november 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0133/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. január 19-én került elfogadásra a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2019)0273


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/167 rendelettel.)

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament együttes nyilatkozata a harmadik országok kényszerítő intézkedésektől való elrettentésére és ezen intézkedések ellensúlyozására szolgáló eszközről

A Bizottság tudomásul veszi a Parlament és a tagállamok aggályait egyes harmadik országok azon gyakorlatát illetően, hogy az Uniót és/vagy tagállamait bizonyos szakpolitikai intézkedések meghozatalára vagy visszavonására próbálják kényszeríteni. A Bizottság osztja azt a nézetet, hogy az ilyen gyakorlatok komoly aggályokat vetnek fel. A Bizottság megerősíti azon szándékát, hogy tovább vizsgálja egy olyan eszköz lehetőségét, amely elősegítené a harmadik országok eltántorítását kényszerítő intézkedések bevezetésétől vagy az ilyen intézkedések ellensúlyozását, és amely lehetővé tenné az ilyen intézkedések által kiváltott ellenintézkedések gyors elfogadását. A Bizottság folytatni kívánja az értékelést, és ezen értékelés alapján – valamennyi releváns körülményt figyelembe véve – el kíván fogadni egy olyan mechanizmust biztosító jogalkotási javaslatot, amely a nemzetközi joggal összhangban lehetővé teszi az ilyen intézkedésektől való eltántorítást vagy azok ellensúlyozását. A Bizottság elnökének a Parlament elnökének és a Tanács hivatalban lévő elnökének címzett, 2020. szeptember 16-i szándéknyilatkozatában bejelentettek szerint a Bizottság legkésőbb 2021 végéig vagy – amennyiben egy harmadik ország kényszerítő intézkedése szükségessé teszi – ennél korábban elfogadja a javaslatot.

A Tanács és az Európai Parlament tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot nyújtson be a harmadik országok kényszerítő intézkedésektől való elrettentésére és azok ellensúlyozására szolgáló eszközre vonatkozóan. Mindkét intézmény elkötelezett amellett, hogy társjogalkotóként betöltse intézményi szerepét, és kellő időben megfontolja a javaslatot, figyelembe véve az Unió nemzetközi közjog és WTO-jog szerinti kötelezettségeit, valamint a nemzetközi kereskedelem vonatkozó fejleményeit.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérése érdekében az Unió továbbra is elkötelezett a nemzetközi vitarendezés, a szabályokon alapuló kereskedelem és a nemzetközi együttműködés többoldalú megközelítése mellett. Az Unió együtt fog működni a WTO vitarendezési mechanizmusának reformjára irányuló minden olyan törekvésben, amely biztosítani tudja a WTO Fellebbezési Testületének hatékony működését.

A Bizottság nyilatkozatai

1.  A Bizottság nyilatkozata a nemzetközi jognak való megfelelésről

Amikor az Unió a vitarendezési egyetértés (DSU) alapján jogvitát indít a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egy másik tagjával szemben, a Bizottság minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megszerezze az adott tag hozzájárulását ahhoz, hogy időközi fellebbezési eljárásként – amíg a Fellebbezési Testület a vitarendezési egyetértés 17. cikkével összhangban nem tudja teljes mértékben újra ellátni feladatait – a vitarendezési egyetértés 25. cikke szerinti választottbírósági eljáráshoz folyamodjék, amely megőrzi a Fellebbezési Testülethez benyújtott fellebbezések (a továbbiakban: fellebbezési választottbírósági eljárás) alapvető jellemzőit.

A végrehajtási jogi aktusoknak a rendelet 3. cikkének aa) pontja szerinti elfogadásakor a Bizottság az ellenintézkedésekre vonatkozó nemzetközi jogi követelményekkel összhangban jár el, amelyeket – a Nemzetközi Jogi Bizottság által elfogadott – az államok nemzetközi jogot sértő cselekményeiért való felelősségéről szóló cikkek kodifikálnak.

Így különösen a 3. cikk aa) pontja szerinti végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság fel fogja hívni az érintett WTO-tagot, hogy hajtsa végre a WTO vizsgálóbizottság megállapításait és ajánlásait, értesíteni fogja az érintett WTO-tagot az Unió ellenintézkedések meghozatalára irányuló szándékáról, és újólag meg fogja erősíteni, hogy nyitott arra, hogy a vitarendezési egyetértés követelményeivel összhangban tárgyalásokat folytasson egy kölcsönösen elfogadandó megoldásról.

Ha a végrehajtási jogi aktusokat a 3. cikk aa) pontja alapján már elfogadta, a Bizottság felfüggeszti azok alkalmazását, ha a Fellebbezési Testület a vitarendezési egyetértés 17. cikkével összhangban újrakezdi működését az érintett ügyben, vagy ha időközi fellebbezési eljárást kezdeményeznek, feltéve, hogy ezt az eljárást jóhiszeműen folytatják le.

2.  A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság üdvözli a 654/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását.

A Bizottság emlékeztet az eredeti rendelet elfogadásakor tett nyilatkozatára, többek között arra, hogy a végrehajtási jogi aktusokat, amelyek elfogadására a Bizottság felhatalmazást kap, objektív kritériumok alapján dolgoznák ki, és a tagállamok ellenőrzése alá tartoznának. E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság az eredeti rendelet elfogadásakor tett nyilatkozatnak és a jelen nyilatkozatnak megfelelően kíván eljárni.

A szolgáltatások kereskedelmét vagy a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásait érintő végrehajtási jogi aktusok tervezetének elkészítésekor a Bizottság emlékeztet a 9. cikk (1a) bekezdése szerinti kötelezettségeire, és megerősíti, hogy intenzív előzetes konzultációkat fog folytatni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi vonatkozó érdek és következmény – a tagállamokkal együtt – a Bizottság tudomására juthasson, és azokat az intézkedések esetleges elfogadása során megfelelően figyelembe vegyék. E konzultációk során a Bizottság ki fogja kéri és várja a véleményét azon magánszektorbeli érdekelt feleknek, akiket az említett területeken az Unió által elfogadandó esetleges kereskedelempolitikai intézkedések érintenek. A Bizottság hasonlóképpen ki fogja kérni és várja a véleményét azon hatóságoknak is, amelyek az Unió által elfogadott lehetséges kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtásában esetlegesen részt vesznek vagy érintettek.

A szolgáltatások kereskedelme és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásai terén hozott intézkedések esetében a végrehajtási jogi aktusok tervezetének elkészítésekor a Bizottság megfelelően figyelembe veszi különösen az érintett területeket szabályozó jogszabályok megfogalmazásában vagy végrehajtásában részt vevő tagállami hatóságok hozzájárulásait, többek között arra vonatkozóan, hogy a lehetséges kereskedelempolitikai intézkedések hogyan hatnak az uniós és a nemzeti jogszabályokra. Hasonlóképpen, az ilyen kereskedelempolitikai intézkedések által érintett egyéb érdekelt felek is lehetőséget kapnak arra, hogy megfogalmazzák ajánlásaikat és aggályaikat az elfogadandó intézkedések megválasztásával és kialakításával kapcsolatban. Az észrevételeket meg fogják osztani a tagállamokkal, amikor a rendelet 8. cikke alapján fogadnak el intézkedéseket. Az ilyen bevezetett intézkedéseknek az alkalmazásuk alatti vagy a megszüntetésüket követő rendszeres felülvizsgálata szintén figyelembe fogja venni a tagállami hatóságok és a magánszektorbeli érdekelt felek ilyen intézkedések működésével kapcsolatos észrevételeit, és problémák felmerülése esetén kiigazításokat is lehetővé fog tenni.

Végül a Bizottság megerősíti, hogy nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a rendelet hatékony és eredményes eszköz legyen az Unió nemzetközi kereskedelmi megállapodások szerinti jogainak érvényesítéséhez, többek között a szolgáltatások kereskedelme és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásai terén. Ezért az e területeken megválasztandó intézkedéseknek – az Unió jogaival összhangban – biztosítaniuk kell a hatékony jogérvényesítést is, hogy kiváltsák az érintett harmadik ország megfelelését, és összhangban legyenek az engedélyezett végrehajtási intézkedések típusára vonatkozó nemzetközi szabályokkal.

A Bizottság nyilatkozata

A rendelet 2014-es elfogadását követően a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy eredményes kommunikációt és véleménycserét folytat az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal azokról a kereskedelmi vitákról, amelyek a rendelet szerinti intézkedések elfogadásához vezethetnek, valamint általában a jogérvényesítési intézkedésekről. Szem előtt tartva az Unió nemzetközi kereskedelmi megállapodásai szerinti jogainak hatékony és eredményes érvényesítésére irányuló átfogó célkitűzést, a Bizottság a kölcsönös előnyök érdekében továbbra is segíteni és észszerűsíteni fogja az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott együttműködését.

A Bizottság vállalja különösen, hogy megerősített jogérvényesítési rendszerének részeként megvizsgálja az Unió nemzetközi kereskedelmi megállapodásainak – a Parlament, annak képviselői vagy bizottságai, illetve a Tanács által felvetett – állítólagos megsértését, amennyiben az ilyen kérelmeket alátámasztó bizonyítékokkal egészítik ki. A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja a Parlamentet és a Tanácsot a megerősített jogérvényesítési munkájának eredményeiről.

A megerősített jogérvényesítési rendszer alkalmazása során a Bizottság ugyanolyan figyelmet fog fordítani az uniós kereskedelmi megállapodások kereskedelmi és fenntartható fejlődési rendelkezéseinek állítólagos megsértésére, mint a piacra jutási rendszerek állítólagos megsértésére. A kereskedelmi és a fenntartható fejlődési rendelkezések állítólagos megsértéseinek feldolgozását teljes mértékben integrálni fogják a rendszerbe. A Bizottság előnyben fogja részesíteni azokat az eseteket, amelyek a kereskedelem összefüggésében különösen súlyosak a munkavállalókra vagy a környezetre gyakorolt hatásuk szempontjából, amelyek rendszerszintű jelentőségűek, és amelyek jogilag megalapozottak.

A Bizottság továbbra is teljes mértékben együtt fog működni az illetékes parlamenti bizottsággal az erre kijelölt üléseken, hogy – többek között az uniós gazdasági ágazatokra gyakorolt hatások tekintetében – véleményt cseréljen a kereskedelmi vitákról és a jogérvényesítési intézkedésekről. Ebben az összefüggésben a Bizottság folytatja beszámolási gyakorlatát: valamennyi függőben lévő jogvitáról rendszeres időközönként helyzetjelentést ad, a vitákkal kapcsolatos főbb fejleményekről pedig azonnali tájékoztatást, ugyanakkor amikor az ilyen tájékoztatást a tagállamokkal is megosztja. Ez a beszámolás és információmegosztás a Tanács és a Parlament illetékes bizottságain keresztül fog zajlani.

Ugyanakkor a Bizottság továbbra is rendszeresen tájékoztatni fogja a Parlamentet és a Tanácsot az olyan nemzetközi fejleményekről, amelyek a rendelet szerinti intézkedések elfogadását szükségessé tevő helyzetekhez vezethetnek.

Végül a Bizottság ismét megerősíti a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségvállalásait, miszerint haladéktalanul továbbítja a Parlamentnek és a Tanácsnak a végrehajtási aktusok tervezetét, amelyet a tagállamok bizottsága elé terjeszt, valamint a végrehajtási aktusok végleges tervezetét is azt követően, hogy a bizottság véleményt nyilvánított. Mindezt a komitológiai nyilvántartás kezeli.

(1) ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0083.


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: ökológiai termékekre vonatkozó egyes részletes termelési szabályokat érintő módosítások alkalmazásának kezdőnapja
PDF 122kWORD 43k
Az Európai Parlament határozata az (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt, ökológiai termékekre vonatkozó egyes részletes termelési szabályokat érintő módosítások alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)08462),

–  tekintettel a Bizottság 2020. december 17-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2021. január 14-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 14. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, valamint 15. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

A.  mivel a jelenlegi Covid19-világjárvány és a mozgásszabadság ennek következtében széles körben bevezetett korlátozása miatt az összes tagállam, valamint a mezőgazdasági termelők mindegyik tagállamban rendkívüli nehézségekkel szembesülnek;

B.  mivel az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának eredetileg 2021. január 1-jére kitűzött kezdőnapját az (EU) 2020/1693 rendelet a közelmúltban 2022. január 1-jére módosította;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy az (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(2) alkalmazásának kezdőnapját hozzáigazítsa az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának módosított kezdőnapjához;

D.  mivel a félreértések elkerülése és az ökológiai ágazat jogbiztonságának biztosítása érdekében rendkívül fontos a felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének felgyorsítása;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 150., 2018.6.14., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2020.3.23., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat