Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 20. jaanuar 2021 - Brüssel
 Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord
 Ühtse turu tugevdamine ja teenuste vaba liikumise tulevik
 Tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine Euroopa kultuuripärandi aastaga
 Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohandamist
 Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine
 ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2017., 2018. ja 2019. aastal
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne
 Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning ELi poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne
Tekstid (578 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika