Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 20. tammikuuta 2021 - Bryssel
 Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt
 Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus
 Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet
 Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset
 Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen
 Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
 Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
 Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
 Ihmisoikeudet ja demokratia maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla: vuosikertomus 2019
Tekstit (625 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö