Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 20 januari 2021 - Brussel
 Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
 Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten
 Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
 Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht
 Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
 Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
 Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
 Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
 Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019
Teksten (629 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid