Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
 Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
 Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ
 Η σύλληψη του Alexei Navalny
 Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
 Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους
 Το δικαίωμα στην αποσύνδεση
 Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
 Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία
 Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
 Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
 Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
 Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κείμενα (1283 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου