Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 21. jaanuar 2021 - Brüssel
 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks: erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID19 kriisile ***I
 Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted
 Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale
 Aleksei Navalnõi vahistamine
 Viimased sündmused Venezuela rahvuskogus
 Korralik ja taskukohane eluase kõigile
 Õigus mitte olla kättesaadav
 Maksuparadiise käsitleva ELi nimekirja reform
 Horvaatias toimunud maavärinate tagajärgede leevendamine
 Sooline perspektiiv COVID19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil
 ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia
 Soolise digilõhe kaotamine ja naiste osalus digitaalmajanduses
 Demokraatliku opositsiooni mahasurumine Hongkongis
 Inimõiguste olukord Türgis, eelkõige Selahattin Demirtași ja teiste meelsusvangide juhtum
 Inimõiguste olukord Vietnamis, eelkõige inimõiguste teemat kajastanud ajakirjanike Pham Chi Dungi, Nguyen Tuong Thuy ja Le Huu Minh Tuani juhtum
Tekstid (673 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika