Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel
 Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
 Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
 Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget
 Gripandet av Aleksej Navalnyj
 Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling
 Anständig och rimligt prissatt bostad för alla
 Rätten att inte vara uppkopplad
 Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis
 Mildrande av konsekvenserna av jordbävningarna i Kroatien
 Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
 EU:s strategi för jämställdhet
 Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin
 Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong
 Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar
 Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
Texter (703 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy