Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0295(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0390/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0390/2017

Viták :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Szavazatok :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Elfogadott szövegek
PDF 139kWORD 58k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
A kettős felhasználású termékek kivitele, tranzitja és transzfere, az azokkal végzett brókertevékenység és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatás ***I
P9_TA(2021)0101A8-0390/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. március 25-i jogalkotási állásfoglalása a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0616),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0393/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsághoz intézett, 2017. március 27-i levélre,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. november 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0390/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. március 25-én került elfogadásra a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás) szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2016)0295

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/821 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése területén létrehozandó kapacitásépítő programról

A Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy az EU exportellenőrzési rendszerének eredményességét egy közös engedélyezési és jogérvényesítési kapacitásépítő és képzési program segítse. A Bizottság vállalja, hogy – a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal konzultálva – azonosítja e program humán- és pénzügyi erőforrásigényét, ami lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a kapacitásépítő és képzési program felépítése, működési módja és bevezetése tekintetében milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat