Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0208/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0208/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0103

Elfogadott szövegek
PDF 140kWORD 48k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
Az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet alkalmazása, a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Az Európai Parlament 2021. március 25-i állásfoglalása az (EU, Euratom) 2020/2092 rendeletről: a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer alkalmazása (2021/2582(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére, 3. cikkének (1) bekezdésére, 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, 4. cikkének (3) bekezdésére és 6. cikkére,

–  tekintettel az EUSZ 13. cikkére, 14. cikkének (1) bekezdésére, 16. cikkének (1) bekezdésére, 17. cikkének (1) bekezdésére, 17. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 17. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok Unión belüli tiszteletben tartásával, és védelmével és előmozdításával kapcsolatos cikkeire, többek között annak 234., 265., 310., 317. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. november 20-i keretmegállapodásra(1),

–  tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Bizottság 2020. szeptember 30-i, 2020. évi jogállamisági jelentésére (COM(2020)0580),

–  tekintettel a 2021–-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről, az intézményközi megállapodásról, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről és a jogállamiságról szóló rendeletről szóló, 2020. december 17-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Tanács 2020. december 11-én elfogadott következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Tanács 2020. július 21-én elfogadott következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az Európai Parlament plenáris ülésén az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésének következtetéseiről(5) tartott beszédére,

–  tekintettel a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatainak hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i (EU, Euratom) 2020/2223 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6), amely 2021. január 17-én lépett hatályba,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Unió az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeken, vagyis az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul;

B.  mivel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet) 2021. január 1-jén lépett hatályba és azóta alkalmazandó;

C.  mivel az EUSZ 17. cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézkedések alkalmazásáról;

D.  mivel az EUMSZ 234. cikkével összhangban az Európai Parlament jogosult arra, hogy a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványról szavazzon;

E.  mivel az EUMSZ 319. cikkével összhangban „ az Európai Parlament a Tanács ajánlása alapján mentesíti a Bizottságot a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól”;

F.  mivel a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazhatósága, célja és hatálya a rendeletben egyértelműen meghatározásra került;

1.  megismétli a 2020. december 17-i állásfoglalásában kifejtett álláspontját; hangsúlyozza, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet hatályba lépett, és teljes egészében kötelező valamennyi kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatra valamennyi tagállamban és az uniós intézményekre nézve; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a rendelet 2021. január 1-je óta közvetlenül alkalmazható, különösen a Next Generation EU eszköz keretösszegének a költségvetési ciklus elején történő folyósításával összefüggésben;

2.  megállapítja, hogy a rendelet hatálybalépése előtt bekövetkezett jogsértések a rendelet szerinti intézkedések elfogadását is maguk után vonhatják, amennyiben azok továbbra is fennállnak, és kellően közvetlen módon befolyásolják vagy súlyosan veszélyeztetik az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét;

3.  hangsúlyozza az Unió pénzügyi érdekei védelmének fontosságát és a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságát; hangsúlyozza, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós költségvetésnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő hatékony végrehajtása között;

4.  emlékeztet arra, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet 2. cikke szerint a jogállamiság „az EUSZ 2. cikkében rögzített uniós érték”, és „magában foglalja a törvényesség elvét, amely magában hordozza az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárás meglétét; a jogbiztonságot; a végrehajtó hatalom önkényességének tilalmát; a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, az igazságszolgáltatáshoz való jogot is beleértve, az alapvető jogok tekintetében is; a hatalmi ágak szétválasztását; valamint a megkülönböztetés tilalmának elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét”; emlékeztet továbbá arra, hogy „a jogállamiságot az EUSZ 2. cikkében rögzített egyéb uniós értékekre és elvekre figyelemmel kell értelmezni”;

5.  emlékeztet arra, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet 5. cikke szerint „a Bizottság ellenőrzi, hogy az alkalmazandó jogot betartották-e, és szükség esetén minden megfelelő intézkedést megtesz az uniós költségvetés védelme érdekében”;

6.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság „teljes mértékben független”, tagjai pedig „nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást semmilyen kormánytól”, az EUSZ 17. cikkének (3) bekezdésével és az EUMSZ 245. cikkével összhangban; emlékeztet továbbá arra, hogy az EUSZ 17. cikke (8) bekezdésének értelmében a Bizottság „az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel”;

7.  úgy véli, hogy a jogállamiság elveinek tiszteletben tartásával kapcsolatban egyes tagállamokban fennálló helyzet azonnali mérlegelést igényel; sürgeti a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki vizsgálati jogkörét minden olyan esetben, amikor egy tagállam megsérti a jogállamiság elveit, ami kellően közvetlen módon érintheti vagy súlyosan veszélyeztetheti az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását;

8.  emlékeztet arra, hogy a felülvizsgált OLAF-rendelet együttműködést hoz létre az Európai Ügyészséggel, és megerősíti az OLAF saját vizsgálatainak lefolytatásához szükséges eszközeit, különösen a tagállamok csalás elleni koordinációs szolgálataira, valamint az OLAF és az illetékes nemzeti hatóságok közötti, a vizsgálat előtti, alatti és utáni együttműködésre vonatkozó szabályok megerősítése révén;

9.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság köteles haladéktalanul tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot a tagállamoknak küldött értesítésekről, amennyiben alapos okkal feltételezi, hogy az intézkedések elfogadásának a rendeletben meghatározott feltételei teljesülnek; csalódottan állapítja meg, hogy a rendelet hatálybalépése óta nem küldtek írásbeli értesítést a tagállamoknak, annak ellenére, hogy számos aggály merült fel a jogállamiságnak a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentésében azonosított megsértései miatt, amelyek hatással vannak az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodására, és továbbra is megoldatlanok a tagállamokban; megjegyzi, hogy az uniós jogszabályokban meghatározott egyéb eljárások nem teszik lehetővé a Bizottság számára az uniós költségvetés hatékonyabb védelmét;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a jogállamiság elveinek megsértésével kapcsolatban folyamatban lévő minden olyan vizsgálatról, amely érintheti vagy súlyosan veszélyeztetheti az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását, a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet, valamint az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi keretmegállapodás szerinti kötelezettségének megfelelően;

11.  kéri a Bizottságot, hogy a jogállamiságról szóló éves jelentésébe foglaljon bele egy külön szakaszt, amely elemzi azokat az eseteket, amikor a jogállamiság elveinek egy adott tagállamban történő megsértése kellően közvetlen módon érintheti vagy súlyosan veszélyeztetheti az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását;

12.  emlékeztet arra, hogy kizárólag az Európai Unió Bírósága (EUB) semmisítheti meg a rendeletet vagy annak bármely részét; megerősíti, hogy a Parlament a C-156/21. és C-157/21. sz. ügyekben az EUB előtt védeni fogja a rendelet érvényességét, és gyorsított eljárást fog kérni; emlékeztet azonban arra, hogy az EUMSZ 278. cikke értelmében az EUB-hoz benyújtott kereseteknek nincs halasztó hatálya;

13.  hangsúlyozza, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazása nem függhet iránymutatások elfogadásától, és sürgeti a Bizottságot, hogy kerülje el a további késedelmet a rendelet alkalmazásában; emlékeztet arra, hogy az iránymutatások nem áshatják alá a társjogalkotók szándékát; megjegyzi, hogy a Bizottság megkezdte a rendelet alkalmazására vonatkozó iránymutatások kidolgozását; kéri, hogy amennyiben a Bizottság szükségesnek tartja ezeket az iránymutatásokat, azokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021. június 1-jéig fogadják el, és ragaszkodik ahhoz, hogy elfogadásuk előtt konzultáljanak a Parlamenttel;

14.  amennyiben a Bizottság 2021. június 1-jéig nem teljesíti az e rendelet szerinti kötelezettségeit, és nem tájékoztatja a Parlamentet a fent említett információkról, a Parlament ezt mulasztásnak tekinti, és ezt követően az EUMSZ 265. cikke alapján eljárást indít a Bizottság ellen;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
(2) HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0360.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) HL L 437., 2020.12.28., 49. o.

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat