Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0131(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0048/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0048/2021

Rasprave :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0104

Usvojeni tekstovi
PDF 155kWORD 46k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu i određeni aspekti vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o Nacrtu uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (13142/2020),

–  uzimajući u obzir članak 322. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0018/2021),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(1),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.(3) i o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana(7),

–  uzimajući u obzir izjave Komisije i Vijeća od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka(8),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 16. rujna 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(9),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0048/2021),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća s predloženim izmjenama;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj Nacrt;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Nacrt Vijeća   Izmjena
Amandman 1
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Trebalo bi uspostaviti pouzdan i brz postupak preispitivanja za rješavanje mogućih sporova koji mogu nastati između države članice i Komisije u vezi s iznosom bilo kojih usklađenja izvješća koja se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na ne‑recikliranom plastičnom ambalažnom otpadu ili u vezi s tim može li se navodno nedostavljanje podataka pripisati državi članici, čime bi se izbjegli dugotrajni i skupi postupci zbog povrede pred Sudom Europske unije.
Briše se.
Amandman 2
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu utvrđivanja obrazaca za izvješća koja se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te u pogledu detaljnijeg utvrđivanja postupka preispitivanja za rješavanje mogućih sporova između države članice i Komisije. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
(15)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu utvrđivanja obrazaca za izjave koje se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
Amandman 3
Nacrt uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Dotična država članica može u roku od dva mjeseca od dana primitka pisma iz stavka 3. zatražiti od Komisije da preispita usklađenje priopćeno u tom pismu. To se preispitivanje zaključuje odlukom koju Komisija treba donijeti najkasnije tri mjeseca od dana primitka zahtjeva države članice. Ako se odlukom Komisije u potpunosti ili djelomično preispitaju iznosi koji odgovaraju usklađenju priopćenom u pismu iz stavka 3., država članica na raspolaganje stavlja odgovarajući iznos. Ni zahtjev države članice za preispitivanje usklađenja ni tužba za poništenje protiv odluke Komisije ne utječu na obvezu države članice da na raspolaganje stavi iznos koji odgovara usklađenju.
Briše se.
Amandman 4
Nacrt uredbe
Članak 9. – stavak 5.
5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se detaljnije utvrđuje postupak preispitivanja iz stavka 4. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 3.
Briše se.
Amandman 5
Nacrt uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.
Sporovi između države članice i Komisije u vezi s tim može li se navodno nedostavljanje podataka iz prvog podstavka točke (d) ovog stavka pripisati državi članici rješavaju se preispitivanjem iz članka 9. stavka 4.
Briše se.
Amandman 6
Nacrt uredbe
Članak 11. – stavak 2.
(2)  Ako država članica pokrene preispitivanje iz članka 9. stavka 4., kamate se obračunavaju od datuma koji odredi Komisija u skladu s člankom 9. stavkom 3.
Briše se.

(1) Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.).
(2) SL L 424, 15.12.2020., str. 1.
(3) SL C 162, 10.5.2019., str. 51.
(4) SL C 162, 10.5.2019., str. 71.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0226.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.
(7) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0124.
(9) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0220.

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti