Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0133(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0049/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0049/2021

Rasprave :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0105

Usvojeni tekstovi
PDF 149kWORD 42k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Ubiranje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (12771/2020),

–  uzimajući u obzir članak 322. Stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0364/2020),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(1),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.(3) i o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima(5),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana(7),

–  uzimajući u obzir izjave Komisije i Vijeća od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka(8),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 16. rujna 2020. o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(9),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0049/2021),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća s predloženim izmjenama;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj Nacrt;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Nacrt Vijeća   Izmjena
Amandman 1
Nacrt uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Uredba (EEZ, Euratom) br. 1553/89
Članak 9.
„Članak 9.
„Članak 9.
1.  Svi ispravci izvješća iz članka 7. stavka 1. za prethodne financijske godine, iz bilo kojeg razloga, obavljaju se u dogovoru između Komisije i dotične države članice.
1.  Svi ispravci izvješća iz članka 7. stavka 1. za prethodne financijske godine, iz bilo kojeg razloga, obavljaju se u dogovoru između Komisije i dotične države članice.
Ako država članica i Komisija ne postignu dogovor o ispravku, Komisija pismom obavješćuje dotičnu državu članicu o potrebnom ispravku. To pismo čini „mjere” iz članka 12. stavka 2. točke (c) Uredbe Vijeća 609/2014.
Ako država članica i Komisija ne postignu dogovor o ispravku, Komisija pismom obavješćuje dotičnu državu članicu o potrebnom ispravku. To pismo čini „mjere” iz članka 12. stavka 2. točke (c) Uredbe Vijeća 609/2014.
2.   Dotična država članica može zatražiti od Komisije da u roku od dva mjeseca od dana primitka pisma navedenog u stavku 1. drugom podstavku preispita ispravak priopćen u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom. Taj se postupak preispitivanja zaključuje odlukom Komisije koju Komisija treba donijeti najkasnije tri mjeseca nakon dana primitka zahtjeva države članice.
Ako se Komisijinom odlukom u potpunosti ili djelomično preispitaju iznosi koji odgovaraju ispravku, države članice na raspolaganje stavljaju odgovarajući iznos. Ni zahtjev države članice za preispitivanje ispravka ni tužba za poništenje protiv odluke Komisije ne utječu na obvezu države članice da na raspolaganje stavi iznos koji odgovara ispravku.
Svi ispravci uključuju se u skupna izvješća kojima se mijenjaju prethodna izvješća za dotične financijske godine.
3.   Komisija donosi provedbene akte u kojima se detaljnije utvrđuju postupovni modaliteti za postupak preispitivanja iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 3. Donošenjem tih provedbenih akata ne dovodi se u pitanje primjena postupka preispitivanja iz stavka 2.
4.   Nakon 31. srpnja četvrte godine koja slijedi poslije dotične financijske godine ne obavljaju se daljnji ispravci izvješća iz članka 7. stavka 1., osim ako se ti ispravci odnose na pitanja o kojima je Komisija ili dotična država članica prethodno podnijela obavijest.”;
2.  Nakon 31. srpnja četvrte godine koja slijedi poslije dotične financijske godine ne obavljaju se daljnji ispravci izvješća iz članka 7. stavka 1., osim ako se ti ispravci odnose na pitanja o kojima je Komisija ili dotična država članica prethodno podnijela obavijest.”;

(1) Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.).
(2) SL L 424, 15.12.2020., str. 1.
(3) SL C 162, 10.5.2019., str. 51.
(4) SL C 162, 10.5.2019., str. 71.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0226.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.
(7) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0124.
(9) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0220.

Posljednje ažuriranje: 31. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti