Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0133(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0049/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0049/2021

Viták :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Szavazatok :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0105

Elfogadott szövegek
PDF 150kWORD 48k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedése *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Az Európai Parlament 2021. március 25-i jogalkotási állásfoglalása a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (12771/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0364/2020),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásaira: azaz a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítéséről(3) és az európai uniós saját források rendszerének reformjáról szóló(4) állásfoglalásra,

–  tekintettel a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló, 2018. május 30-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Bizottság és a Tanács által „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című állásfoglalás tekintetében 2019. október 10-én tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására(9),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0049/2021),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét annak módosított formájában;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja saját tervezetét;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Rendelettervezet
1 cikk – 1 bekezdés – 8. pont
1553/89/EGK, Euratom rendelet
9. cikk
„9. cikk
„9. cikk
(1)  A 7. cikk (1) bekezdésében említett, az előző pénzügyi évekre vonatkozó kimutatások tekintetében bármely okból végrehajtott korrekcióra a Bizottság és az érintett tagállam közötti megállapodás alapján kerülhet sor.
(1)  A 7. cikk (1) bekezdésében említett, az előző pénzügyi évekre vonatkozó kimutatások tekintetében bármely okból végrehajtott korrekcióra a Bizottság és az érintett tagállam közötti megállapodás alapján kerülhet sor.
Ha a Bizottság és az érintett tagállam nem állapodik meg a korrekcióról, akkor a Bizottság levélben tájékoztatja az érintett tagállamot a szükséges korrekcióról. Ez a levél a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett »intézkedésnek« minősül.
Ha a Bizottság és az érintett tagállam nem állapodik meg a korrekcióról, akkor a Bizottság levélben tájékoztatja az érintett tagállamot a szükséges korrekcióról. Ez a levél a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett »intézkedésnek« minősül.
(2)  Az érintett tagállam az (1) bekezdés második albekezdésében említett levél kézhezvételétől számított két hónapon belül kérheti a Bizottságot az (1) bekezdés második albekezdésével összhangban közölt korrekció felülvizsgálatára. A felülvizsgálati eljárás lezárásaként a Bizottság legkésőbb a tagállam kérelmének kézhezvételétől számított három hónap múlva bizottsági határozatot fogad el.
Amennyiben a Bizottság a határozatában részben vagy egészben felülvizsgálja a korrekciónak megfelelő összegeket, akkor a tagállam ezt a megfelelő összeget bocsátja rendelkezésre. Sem a korrekció felülvizsgálatára vonatkozó tagállami kérelem, sem a bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset nem érinti a tagállam azon kötelezettségét, hogy a korrekciónak megfelelő összeget rendelkezésre bocsássa.
Minden korrekciót bele kell foglalni az összesített kimutatásba, amely módosítja az adott pénzügyi évre vonatkozóan azt megelőzően készített kimutatásokat.
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben tovább részletezi a (2) bekezdésben említett felülvizsgálati eljárás eljárási szabályait. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. E végrehajtási jogi aktusok elfogadása nem sérti a (2) bekezdésben említett felülvizsgálati eljárás alkalmazását.
(4)   Az adott pénzügyi évet követő negyedik év július 31. napját követően nem végezhető további korrekció a 7. cikk (1) bekezdésében említett kimutatásokban, kivéve azon pontok korrekcióját, amelyekre vonatkozóan a Bizottság vagy az érintett tagállam előzetes értesítést küldött.”
(2)   Az adott pénzügyi évet követő negyedik év július 31. napját követően nem végezhető további korrekció a 7. cikk (1) bekezdésében említett kimutatásokban, kivéve azon pontok korrekcióját, amelyekre vonatkozóan a Bizottság vagy az érintett tagállam előzetes értesítést küldött.”

(1) Intézményközi megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.).
(2) HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
(3) HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
(4) HL C 162., 2019.5.10., 71. o.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
(7) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
(8) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
(9) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat