Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2170(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0041/2021

Внесени текстове :

A9-0041/2021

Разисквания :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0112

Приети текстове
PDF 198kWORD 64k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно докладите на Комисията за Албания от 2019 г. и 2020 г. (2019/2170(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., заключенията на Съвета от 18 юни 2019 г. и заключенията на Европейския съвет от 17 – 18 октомври 2019 г., с които се отлагат решенията за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония,

–  като взе предвид съвместното заявление на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. относно започването на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония, които подкрепиха заключенията на Съвета от 25 март 2020 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2020 г., озаглавено „Засилване на процеса на разширяване – надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани“ (COM(2020)0057),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2003 г. и Програмата от Солун за Западните Балкани,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г., озаглавено „Съобщение от 2019 г. относно политиката на ЕС за разширяване“ (COM(2019)0260), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Albania 2019 Report“ (Доклад за Албания за 2019 г.) (SWD(2019)0215),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г., озаглавено „Съобщение от 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяване“ (COM(2020)0660), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Albania 2020 Report“ (Доклад за Албания за 2020 г.) (SWD(2020)0354),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юли 2020 г., озаглавено „План за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия за периода 2020 – 2025 г.“ (COM(2020)0608),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2020 г., озаглавено „Подкрепа за Западните Балкани за справяне с COVID-19 и за възстановяване след пандемията“ (COM(2020)0315),

–  като взе предвид срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани, проведена на 10 ноември 2020 г. в София в рамките на Берлинския процес,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г., които включваха решение за предоставяне на Албания на статут на страна – кандидатка за членство в ЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2020 г., озаглавена „Укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите“(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2019 г. относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г., озаглавено „Икономически и инвестиционен план за Западните Балкани“(COM(2020)0641),

–  като взе предвид Декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея Приоритетна програма от София,

–  като взе предвид Декларацията от Загреб, договорена по време на срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, която се проведе чрез видеоконферентна връзка на 6 май 2020 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 5 септември 2019 г. относно местните избори в Република Албания от 30 юни 2019 г. и съвместното становище на Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ от 11 декември 2020 г. относно измененията на Конституцията на Албания от 30 юли 2020 г. и на избирателния кодекс,

–   като взе предвид годишната работна програма на своята Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори за 2021 г.,

–  като взе предвид своята препоръка от 19 юни 2020 г., отправена към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.(4),

–  като взе предвид съвместното изявление на повече от 20 членовете на Европейския парламент от декември 2020 г. относно преговорите за присъединяване със Северна Македония и Албания,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Албания,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0041/2021),

A.  като има предвид, че разширяването е един от най-ефективните инструменти на външната политика на ЕС, тъй като допринася за разширяване на обхвата на основните ценности на Съюза за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, принципите на правовата държава, изграждането на мира и зачитането на правата на човека;

Б.  като има предвид, че Албания продължава да полага постоянни усилия по своя път към ЕС, като изпълнява повечето от условията, поставени от ЕС за провеждане на първата междуправителствена конференция;

В.  като има предвид, че принципите на правовата държава са ключов показател за оценяване на напредъка на страната кандидатка към присъединяване към ЕС;

Г.  като има предвид, че Албания трябва да продължи да отбелязва напредък в консолидирането на демократичните институции и процедури, в гарантирането на надлежното функциониране на нейните съдебни институции, в борбата с корупцията, както и по отношение на защитата на свободата на медиите и правата на малцинствата;

Д.  като има предвид, че последователните усилия за провеждане на ключови реформи в Албания изискват съвместен ангажимент на всички заинтересовани страни;

Е.  като има предвид, че перспективата Албания да стане държава членка въз основа на своите заслуги е от интерес за самия Съюз от гледна точка на политиката, сигурността и икономиката; като има предвид, че качеството на необходимите реформи и ангажираността на страната към тях следва да определят графика за присъединяване;

Ж.  като има предвид, че разширяването на ЕС и напредъкът по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и просперитета в Западните Балкани допринасят за укрепването на сигурността и стабилността в региона на Западните Балкани, част от който е Албания;

З.  като има предвид, че на 25 април 2021 г. в Албания ще се проведат общи избори и като има предвид, че препоръките на ОССЕ/БДИПЧ не са изпълнени изцяло;

И.  като има предвид, че на 1 юли 2020 г. Комисията представи проект на рамка за преговори за Албания;

Й.  като има предвид, че настоящата пандемия ясно показа, че ЕС и Западните Балкани трябва да продължат заедно да преодоляват общите предизвикателства;

К.  като има предвид, че Албания все още трябва да се възстанови от огромните щети, нанесени от земетресението от 26 ноември 2019 г. и от пандемията от COVID-19, да повиши готовността си в областта на гражданската защита и реагирането при бедствия и да постигне напредък в подготовката за присъединяване към Механизма за гражданска защита на Съюза;

Л.  като има предвид, че в рамките на поетия от ЕС ангажимент за подкрепа на стойност 400 милиона евро ЕС е мобилизирал безвъзмездни средства в размер на 115 милиона евро за реконструкция и рехабилитация след земетресението;

М.  като има предвид, че икономиката на Албания беше силно засегната от пандемията от COVID-19 и че мерките за предотвратяване на разпространението на вируса се отразяват негативно на националния бюджет;

Н.  като има предвид, че ЕС мобилизира 3,3 милиарда евро за справяне с пандемията от COVID-19 в Западните Балкани, включително 38 милиона евро под формата на незабавна подкрепа за сектора на здравеопазването, 467 милиона евро за засилване на устойчивостта на здравната система и за смекчаване на социално-икономическото въздействие на пандемията, 750 милиона евро за макрофинансова помощ, 385 милиона евро за подкрепа и съживяване на частния сектор и 1,7 милиарда евро под формата на преференциални заеми от Европейската инвестиционна банка;

О.  като има предвид, че ЕС мобилизира 51 милиона евро, за да подпомогне Албания да се справи с COVID-19, и предостави близо 180 милиона евро под формата на макрофинансова помощ;

П.  като има предвид, че ЕС е най-големият търговски партньор и най-големият донор на Албания, и като има предвид, че от 2007 г. насам страната се е възползвала от 1,25 милиарда евро предприсъединителна помощ от ЕС;

Р.  като има предвид, че Икономическият и инвестиционен план за Западните Балкани ще улесни дългосрочното възстановяване на региона след пандемията от COVID-19 и ще подпомогне икономическото развитие и реформите;

С.  като има предвид, че от декември 2010 г. албанските граждани се ползват от безвизов режим на пътуване до държавите от Шенгенското пространство;

Т.  като има предвид, че албанските граждани имат възможност да участват в студентски, академичен и младежки обмен по програмата „Еразъм +“ от 2015 г. насам;

У.  като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран да подкрепя стратегическия избор на Албания за европейска интеграция въз основа на принципите на правовата държава и добросъседските отношения;

Ф.  като има предвид, че Албания продължава да бъде надежден партньор в областта на външната политика благодарение на усилията си за постигане на напредък в регионалното сътрудничество и добросъседските отношения;

1.  приветства ясната стратегическа ориентация и ангажираност на Албания по отношение на европейската интеграция, което се изразява в добросъседски отношения и продължаващото прилагане на реформите, свързани с присъединяването; в тази връзка приветства заявлението на Европейския съвет от 26 март 2020 г. относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания; подчертава значението на процеса на интеграция като катализатор за реформи и приветства подкрепата, с която този процес се ползва сред албанския народ;

2.  счита, че конференцията за бъдещето на Европа следва да включва по подходящ начин и да ангажира активно представители на Албания и други държави от Западните Балкани както на правителствено равнище, така и на равнище гражданско общество, включително младите хора;

3.  подкрепя незабавното свикване на първата междуправителствена конференция след пълното изпълнение на условията, определени от Европейския съвет, и след приемането на рамката за преговори от страна на Съвета; припомня, че Албания е страна кандидатка от 2014 г. и че от 2018 г. Комисията препоръчва да бъдат започнати преговори за присъединяване;

4.  припомня преобразяващия характер на преговорите за присъединяване и отбелязва, че за да се гарантира доверието в процеса на присъединяване, изпълнението на основните етапи трябва да бъде отразено в напредъка към членство в ЕС; припомня, че съперничещи участници търсят начини да подкопаят по-нататъшната интеграция и политическата стабилност на държавите от Западните Балкани;

5.  счита, че определянето на главния преговарящ и на екипа за преговори, заедно с приемането на плана за действие за изпълнение на приоритетите, определени в заключенията на Съвета от март 2020 г., е знак за ясен политически ангажимент за постигане на напредък в процеса на интеграция към ЕС;

6.  изтъква, че напредъкът в присъединяването в рамките на преразгледаната методология за разширяване зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни области, като се започне с принципите на правовата държава, ефективното функциониране на демократичните институции и публичната администрация, както и икономиката; припомня в тази връзка значението на съдебната реформа и засилването на борбата с корупцията и организираната престъпност, както и добросъседските отношения и регионалното сътрудничество;

7.  настоятелно призовава албанските органи да увеличат своите усилия за укрепване на политическия диалог и функционирането на демократичните институции в страната, като същевременно подобрят климата за медийния плурализъм и за гражданското общество;

Функциониране на демократичните институции

8.   настоятелно призовава политическите лидери в Албания да създадат климат на доверие чрез увеличаване на прозрачността и преодоляване на липсата на диалог и изразява сериозната си загриженост относно поляризирания политически климат и липсата на устойчиво междупартийно сътрудничество, които продължават да възпрепятстват демократичния процес; припомня значението на конструктивния политически диалог за постигане на напредък в процеса на реформи и постигане на по-нататъшен напредък в осигуряването на нормалното демократично функциониране на институциите на Албания;

9.  припомня съвместната отговорност на политическите сили да се дистанцират от взаимните обвинения, едностранните решения и бойкотите, като вместо това заложат на положителни примери в усилията за постигане на консенсус, като например тези, довели до споразумението от 5 юни 2020 г. относно избирателната реформа;

10.  призовава публичните институции на Албания да действат прозрачно и да прилагат добри управленски практики; подчертава колко е важно да се предприемат активни мерки за предоставяне на информация на гражданското общество, медиите и обществеността своевременно и по организиран начин, по-специално когато се отнася до въпроси от голям обществен интерес като настоящата извънредна ситуация в областта на здравеопазването;

11.  подчертава, че общите избори на 25 април 2021 г. ще бъдат от ключово значение за консолидирането и обновяването на демократичните процедури и структури на страната, както и за постигането на по-високо равнище на политическа стабилност; подчертава, че свободните и справедливи избори са основна предпоставка за интеграция в ЕС;

12.  изразява загриженост относно твърденията за купуване на гласове и припомня, че наказателното преследване на този феномен е сред условията, определени от Съвета на 25 март 2020 г.; подчертава колко е важно да се гарантира, че подготовката за парламентарните избори през 2021 г. ще се проведе по прозрачен и приобщаващ начин; отбелязва, че всички политически сили, държавни органи, гражданското общество и медиите имат общ дълг да осигурят прозрачна, достоверна и обективна предизборна кампания без дезинформация, сплашване и фалшиви обвинения;

13.  подчертава значението на прилагането на мерките за избирателна реформа, кодифицирани през юли 2020 г., които са в съответствие с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и на Съвета на Европа; подчертава значението на пълното и навременно прилагане на съвместното становище на Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ от декември 2020 г.; приветства положителния резултат от споразумението от 5 юни 2020 г., с което се изпълняват някои от препоръките на ОССЕ/БДИПЧ; отбелязва, че то не беше използвано като основа за допълнителни действия, както и факта, че въпреки многократните международни призиви за изчакване на становището на Венецианската комисия са предприети допълнителни стъпки без широк междупартиен консенсус, което доведе до приемането от албанския парламент на оспорваните изменения на избирателния кодекс през октомври 2020 г.;

14.  подчертава необходимостта от по-голямо участие на албанския парламент в процеса на интеграция в ЕС, като се увеличи допълнително неговият капацитет в законодателната област и при надзора и бюджетния контрол, за да се гарантира привеждането на законодателството в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

15.  настоятелно призовава Албания да подобри вътрешно-правителствената координация, да ускори децентрализацията в рамките на териториалната административна реформа, да постигне напредък в обществените консултации на местно равнище и в реформата на публичната администрация;

Принципи на правовата държава

16.  припомня първостепенното значение на защитата на принципите на правовата държава чрез реформа на съдебната система и постоянно и последователно наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта; приветства напредъка, постигнат в осъществяването на всеобхватната съдебна реформа, подкрепена от безпрецедентния процес на проверка и създаването на съответните институции и специализирани органи, и призовава за ускоряване на тези процедури, за да се постигне осезаема промяна към отговорна, независима и функционална съдебна система, като това е предварително условие за първата междуправителствена конференция

17.  подчертава, че е необходимо Албания да разработи по-стратегически подход към реформата в сектора на правосъдието, чрез който да се преодолее увеличаващият се брой неприключени дела; призовава за осигуряване на високи стандарти за прозрачност в сектора на правосъдието и за повторно активиране на инструменти като функциониралите преди онлайн бази данни; приветства назначаването на новите членове на Конституционния съд, който възстанови своята функционалност, и настоятелно призовава албанските институции бързо да приключат процеса на назначаване, като възстановят способността на Конституционния съд да функционира пълноценно и ефикасно; подчертава, че е необходимо да се гарантира непрекъснатата работа и адекватния брой на служителите на Апелативния съд;

18.  приветства факта, че Върховният съд отчасти отново е в състояние да функционира и че разглежда допустимостта на повече от хиляда дела, и го насърчава да постигне още по-голям напредък по отношение на назначаването на допълнителни съдии, за да започне да работи пълноценно и да намали драстично неустойчивия брой на своите неприключени дела;

19.  изразява задоволство във връзка със създаването на Националното бюро за разследване, както и че неговият директор изпълнява задълженията си и че в момента се набират следователи;

20.  подчертава, че е необходимо Албания да се бори срещу корупцията на всички равнища на обществото, правителството и администрацията; изразява загриженост относно съществуващата практика, позволяваща на държавната полиция да получава частни дарения и да бъде спонсорирана; отбелязва със загриженост, че твърденията за корупция продължават да подкопават общественото доверие в правителството и в демократичните институции в по-общ план;

21.  подчертава, че е необходимо да се гарантира ефективното функциониране, сътрудничеството и финансовата и оперативната независимост на съдебните, правоприлагащите и антикорупционните институции чрез предоставяне на адекватни финансови, технически и човешки ресурси; подчертава, че е важно да се постигнат осезаеми резултати под формата на независими и безпристрастни разследвания, които да доведат до успешно наказателно преследване на престъпления на високопоставени лица, включително корупция;

22.  приветства създаването на органи за борба с корупцията и отбелязва напредъка, постигнат в законодателството за борба с корупцията; отчита, че новосъздадената специална структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) провежда задълбочени разследвания, а съдилищата за борба с корупцията и организираната престъпност повдигат обвинения; подчертава необходимостта от запазване на тяхната независимост с цел ефективна и проактивна борба с безнаказаността и корупцията по високите етажи на властта;

23.  призовава за бързо приемане и прилагане на конкретни планове за почтеност във всички министерства, както е предвидено в Междусекторната стратегия за борба с корупцията и плана за действие за нейното прилагане; припомня необходимостта от увеличаване на прозрачността и наблюдението на финансирането на политическите партии съгласно изменения Закон за финансирането на политическите партии; отбелязва значението на ефективното изпълнение на препоръките на Върховната държавна одитна институция на Албания;

24.  отбелязва увеличаването на проактивните разследвания, наказателните преследвания и окончателните присъди, насочени срещу незаконното богатство и изпирането на пари, което води до систематично замразяване и изземване на активи от престъпна дейност, и призовава за по-нататъшно наказателно преследване и окончателни съдебни присъди по тези дела в съответствие с принципите на независимост на съдебната система и справедливия съдебен процес; подчертава значителните проблеми, свързани с изпирането на пари, особено в секторите на строителството и на недвижимите имоти;

25.  приветства предприетите стъпки за подобряване на законодателството и механизмите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и призовава за по-нататъшни мерки, насочени към бързото изпълнение на плана за действие на Специалната група за финансови действия, по-специално за намаляване на размера на неформалната икономика;

26.  подчертава значението на постоянните усилия на Албания и системните подобрения в борбата с трафика на хора, огнестрелни оръжия и фалшиви стоки, заедно с киберпрестъпността и терористичните заплахи;

27.  призовава Албания да увеличи още повече своите всеобхватни и сериозни усилия за разбиване на местните и международните престъпни мрежи и за премахване на производството и трафика на наркотици, като се основава на значителните усилия, които е положила през последните години; приветства засиленото сътрудничество на страната с Европол и правоприлагащите институции на държавите – членки на ЕС, което доведе до редица успешни широкомащабни операции по правоприлагане, включително чрез примерно сътрудничество между албанските и италианските органи под егидата на екипа за съвместно разследване; насърчава албанските органи бързо да приключат командироването на албански прокурор за връзка в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст); препоръчва Албания да приеме нова стратегия и план за действие по отношение на наркотиците, включително да запълни пропуска в законодателството по отношение на прекурсорите на наркотични вещества;

Основни права

28.  изразява своята подкрепа за приобщаващи политики и призовава за напредък в приемането на мерки за ефективна защита на основните свободи и права на всички граждани със специален акцент върху жените, децата, хората с увреждания, етническите малцинства и ЛГБТИК лицата;

29.  приветства назначаването на наблюдателя на Албания в Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и насърчава органите да се възползват в пълна степен от експертния опит на FRA, за да приведат законодателството и практиките на Албания в съответствие с достиженията на правото на ЕС и стандартите на ЕС;

30.  приветства актуализацията на законодателството на Албания за борба с дискриминацията и призовава органите да увеличат усилията за установяване на солидна съдебна практика против дискриминацията; настоятелно призовава органите да гарантират ефективното предотвратяване и наказателно преследване на изказванията, проповядващи вражда и омраза, и престъпленията от омраза, включително антисемитизма;

31.  отбелязва, че изтичането на срока на действие на националния план за действие на Албания по въпросите на ЛГБТИ за периода 2016 – 2020 г., и призовава правителството да разработи нов план за действие чрез прозрачни и приобщаващи консултации с гражданското общество и да гарантира, че за изпълнението на въпросния план са заделени съответните ресурси; призовава албанските органи да насърчават социалното приемане на ЛГБТИК лицата, които все още редовно се сблъскват с дискриминация и изказвания, проповядващи вражда и омраза; приветства решението за премахване на „терапията за промяна на сексуалността“, която е неприемлива, като по този начин се укрепва правото на полова идентичност и изразяване на половата принадлежност;

32.  настоятелно призовава органите да гарантират, че на съответните институции, напр. на омбудсмана, на комисаря за борба с дискриминацията и на комисаря, отговарящ за правото на информация и защита на данните, се предоставят достатъчно човешки, технически и финансови ресурси, както и че съответните им препоръки се изпълняват систематично; подчертава, че на тези длъжности следва да бъдат назначавани само лица, чиято независимост и чийто професионализъм не подлежат на съмнение;

33.  призовава за създаването на ефективен механизъм за превенция на основаното на пола насилие, включително тормоза, домашното насилие и насилието над деца, които бяха утежнени от пандемията от COVID-19, както и за предоставяне на защита и подкрепа на жертвите, в съчетание с ефективно и ефикасно наказателно преследване на извършителите;

34.  припомня на Албания, че е необходимо да се осигури недискриминационен достъп до обществени услуги и че са необходими още подобрения в образованието, заетостта и условията на живот и здраве на хората с увреждания, ромите, гюптите и други етнически малцинства; приветства Декларацията от Познан от 2019 г. относно интеграцията на ромите в рамките на процеса на разширяване на ЕС; настоятелно призовава органите да постигнат напредък по отношение на политиките за интегриране на ромите в съответствие със стратегическата рамка на ЕС за ромите;

35.  настоятелно призовава Албания бързо да приеме останалите пет подзаконови акта, за да се гарантира пълното прилагане на рамковото законодателство от 2017 г. за защита на националните малцинства и свързаните с това права на свободно самоопределяне, за използване на езици на малцинствата, когато е необходимо, и за право на образование на малцинствените езици; призовава Албания да защитава и популяризира културното наследство, езиците и традициите на своите национални малцинства и да осигури специално медийно пространство в държавните и местните медии на малцинствени езици;

36.  приветства в този контекст приемането на закона за преброяването на населението, което трябва да се извърши през есента на 2021 г., и призовава Албания да предприеме всички необходими стъпки за ефективното му прилагане, включително чрез изготвянето на въпросника и наръчника, обхващащ всички признати малцинствени групи;

37.  призовава Албания да гарантира, че малцинствените групи имат равни възможности и подходящо представителство в политическия живот, публичната администрация и съдебната система;

38.  призовава Албания да постигне още по-голям напредък по отношение на мерките за консолидиране на правата на собственост, а именно за регистрация, реституиране и компенсация, както и мерките за прилагане на закона за преходните процедури за собственост, главно чрез подобряване по прозрачен начин на процеса на регистрация на имоти, и завършване на всеобхватната реформа на поземления сектор, включително в райони, обитавани от малцинства;

39.  приветства усилията на Албания за насърчаване на толерантността и междурелигиозната хармония и за справяне с предразсъдъците и дискриминацията, включително антисемитизма, както беше потвърдено чрез одобряването в парламента на определението, което Международният алианс за възпоменание на Холокоста дава за антисемитизма, което я прави първата държава с мюсюлманско мнозинство, която приема формулировката; призовава за продължаване на усилията за гарантиране на зачитането на свободата на изразяване на мнение и свободата на убежденията или религията;

40.  призовава органите да гарантират свободата на събранията като основно право, като зачитат принципа на пропорционалност, включително по време на извънредни ситуации или природни бедствия; подчертава препоръките, отправени от омбудсмана във връзка с това;

41.  отбелязва, че е важно да се предприемат действия във връзка с твърденията за неправомерно поведение на полицията и да се разследва и преследва по съдебен ред непропорционалното използване на сила, също и в контекста на пандемията от COVID-19; припомня необходимостта от премахване на лошото третиране на заподозрени лица и затворници;

42.  припомня задължението на органите да гарантират справедлив процес за лицата, търсещи убежище, в съответствие с международните задължения на Албания, както и да предприемат подходящи мерки във връзка с нуждите на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите, като в същото време се повишава готовността за потенциално увеличаване на миграционните потоци и се укрепва сътрудничеството с органите на държавите членки; призовава за увеличаване на капацитета за обработване на молбите за убежище и разследванията на докладваните случаи на нарушения на процедурите за връщане, включително нарушения на правата на човека;

43.  подчертава, че защитата на границите и предотвратяването на трансграничната престъпност трябва да бъдат приоритет и да се осъществяват при пълно зачитане на основните права, залегнали в приложимите международни и регионални законодателни актове и принципи; приветства стартирането на първата пълноценна съвместна операция с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) извън Европейския съюз;

44.  подчертава, че приносът на Албания за защитата на външните граници на Европейския съюз е от основно значение, и призовава ЕС да засили своята подкрепа за защита на границите в региона и да подкрепи нуждите на албанските органи, които се занимават с бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите;

45.  приветства продължаващите усилия на албанските органи и настоятелно ги призовава да възприемат стабилен подход при предотвратяването, разследването, наказателното преследване и наказването на трафика на хора и експлоатацията на неговите жертви, които включват деца и други уязвими групи, да увеличат броя на услугите, свързани с реинтеграцията, и да осигурят защита на свидетелите;

46.  приветства текущите мерки и призовава за постигане на допълнителен напредък за значително намаляване на незаконната миграция и на броя на неоснователните молби за убежище от албански граждани, включително пристигането на непридружени малолетни и непълнолетни лица в държавите – членки на ЕС; отбелязва, че Албания продължава да изпълнява критериите за либерализиране на визовия режим;

Гражданското общество и медиите

47.  подчертава необходимостта от подобряване на климата за функционирането на гражданското общество в Албания и настоятелно призовава органите да осигурят съдържателни, навременни и представителни консултации в рамките на целия процес на вземане на решения на различните равнища на управление и да укрепят правната и фискалната уредба, като по този начин подобрят финансовата устойчивост на неправителствения сектор;

48.  подчертава значението на участието на организациите на гражданското общество в редовните консултации относно функционирането на обществото, което дава възможност за участие на гражданите в делата на страната;

49.  подчертава необходимостта от подобряване на условията и от създаване на среда, която насърчава отчетността и контрола на публичните институции, по-специално чрез сътрудничеството с гражданското общество и журналистите, както и на техния достъп до правосъдие и правна сигурност; изразява дълбока загриженост във връзка с тревожните твърдения относно широко разпространеното използване на дезинформация срещу разследващи журналисти, активисти на гражданското общество и други, които се опитват да търсят отговорност от влиятелни участници;

50.  отбелязва със загриженост липсата на напредък по отношение на свободата на изразяване и пречките пред правилното функциониране на независимите медии;

51.  припомня, че е важно да се гарантира качествена журналистика и да се повишат равнищата на медийна грамотност, за да се гарантира функционирането на демокрацията в Албания и да се противодейства на дезинформацията, изказванията, проповядващи вражда и омраза, и фалшивите новини; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да подобрят координацията и да се справят с дезинформацията и хибридните заплахи, които имат за цел да подкопаят перспективата за присъединяване към ЕС, като подчертават по един по-стратегически начин значението на ЕС за гражданите в Западните Балкани, и настоятелно ги призовава да насърчат създаването на център за високи постижения, ориентиран към Балканите, за борба с дезинформацията;

52.  призовава за инициативи за насърчаване на медийна среда, свободна от външни влияния и способстваща професионално медийно поведение, включително разследваща журналистика;

53.  подчертава необходимостта от засилване на саморегулирането, етичните стандарти, независимостта, безпристрастността, финансовата устойчивост и качеството на докладване на публичните и частните медии и от повишаване на прозрачността относно собствеността и финансирането на медиите, както и публичната реклама в тях; призовава за мерки, гарантиращи прозрачност на собствеността върху медиите на дружествата за радио- и телевизионно разпространение; отбелязва необходимостта от подобряване на трудовите и социалните условия на медийните специалисти с цел осигуряване на качествена журналистика;

54.  осъжда насилието, сплашването, кампаниите за оклеветяване и косвения политически и финансов натиск, насочени срещу журналисти, тъй като те сериозно потискат свободата на медиите, предизвикват автоцензура и сериозно вредят на усилията за разкриване на престъпността и корупцията; призовава органите да започнат разследване на неотдавнашната поредица от насилие и неоправдани задържания на журналисти и незабавно да отговорят на твърденията за насилие срещу репортери, осъществявано от полицията, включително по време на задържането;

55.  приветства ангажимента на органите да оттеглят предложения проект за изменения на Закона за медиите и да изпълнят изцяло препоръките на Венецианската комисия от 19 юни 2020 г. относно всички бъдещи предложения; отново изразява своята загриженост относно първоначално предложените мерки в рамките на т.нар. „пакет за борба с клеветата“ и отбелязва, че всяко преразглеждане на законите за медиите и комуникацията следва да се извършва по прозрачен и приобщаващ начин, като се гарантира, че гласовете и мненията на гражданското общество се чуват с цел подобряване на свободата на медиите и работната среда на независимите журналисти;

Социално-икономически реформи

56.  насърчава албанското правителство да отдаде приоритет на мерките, насочени към смекчаване на въздействието върху здравето и социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19, с особено внимание към маргинализираните и уязвимите групи като ромите, гюптите, ЛГБТИК общността, хората с увреждания и самотните родители, като същевременно предприеме допълнителни стъпки за увеличаване на диверсификацията, конкурентоспособността и цифровизацията, засилване на представителността на социалния диалог и за справяне с широко разпространената неформална икономика;

57.  припомня, че устойчивият растеж зависи от изкореняването на ендемичната корупция, повишаването на прозрачността, правната сигурност и ефективност, лоялната конкуренция и опростяването на административните процедури;

58.  насърчава албанските органи да укрепят обхвата на социалните грижи и да подобрят достъпа до социални и здравни услуги, по-специално на уязвимите групи, за да се намали рискът от бедност и социално изключване;

59.  призовава за засилване на конкретните мерки за справяне с демографския спад и изтичането на мозъци, като се приложат активни политики на пазара на труда, насочени към преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и намаляване на дългосрочната безработица, особено сред младежите и най-маргинализираните групи; подчертава значението на създаването на устойчиви дългосрочни възможности за заетост за младите хора чрез насърчаване на достъпно, качествено и приобщаващо образование и решаване на проблемите, свързани с жилищното настаняване; призовава албанското правителство да подобри наличието и финансовите условия за достъп до интернет, включително за училищно образование;

60.  приветства положителните тенденции в участието на жените в политиката и призовава за допълнителни стъпки за преодоляване на свързаните с пола дисбаланси, разликата в заплащането на жените и мъжете и дискриминацията на работното място;

61.  настоятелно призовава органите да увеличат усилията си за премахване на детския труд в целия неформален сектор и да засилят наказателното преследване на малтретирането на деца;

62.  подчертава необходимостта от подобряване на видимостта и комуникацията относно помощта на ЕС и финансирането от Съюза в Албания; в тази връзка напомня за възнаграждението за постигнати резултати по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ за Северна Македония и Албания, и по-специално за значителната подкрепа за борба с пандемията от COVID-19, предоставена от ЕС на Западните Балкани;

63.  приветства усилията на Комисията за по-стратегически инвестиции в Западните Балкани чрез специален Икономически и инвестиционен план; подчертава, че всяка инвестиция трябва да бъде в съответствие с целите на Парижкото споразумение и целта на ЕС за декарбонизация; признава значението на Икономическия и инвестиционен план за подкрепа на устойчивата свързаност, човешкия капитал, конкурентоспособността и приобщаващия растеж, както и за укрепването на регионалното и трансграничното сътрудничество; призовава за подходящо съфинансиране и за по-нататъшни подобрения на прозрачността и видимостта на финансирането от ЕС; подчертава необходимостта, в контекста на Албания, от съсредоточаване на финансирането върху текущия демократичен преход и борбата с демографския спад и изтичането на мозъци;

Околна среда, енергетика и транспорт

64.  припомня, че все още са необходими значителни усилия за постигане на целите, свързани с енергийната ефективност, сигурността на доставките, намаляване на емисиите и енергията от възобновяеми източници и нейната диверсификация чрез прехода към устойчива енергия и устойчиви отопление и транспорт;

65.  насърчава Албания да диверсифицира производството на енергия, да осигури икономически и екологосъобразни инвестиции във водноелектрически операции и да увеличи рентабилните инвестиции в енергия от вятъра и слънцето като източници; настоятелно призовава правителството да сведе до минимум въздействието върху биологичното разнообразие, като спре развитието на водноелектрическата енергия в защитените зони, по-специално в районите около реките Валбона и Вьоса, и да създаде във възможно най-кратък срок Национален парк Вьоса по цялата дължина на реката, в съответствие с неговото съобщение; подчертава необходимостта от подобряване на оценките на въздействието върху околната среда, стратегическите оценки на околната среда и прозрачността на процедурите във всички екологично чувствителни сектори и от засилване на наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда; подчертава значението на подобряването на стратегията на Албания по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита; припомня, че Албания все още не е постигнала пълно съответствие с Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение;

66.  настоятелно призовава органите да гарантират пълно спазване на Договора за създаване на Енергийна общност, включително чрез привеждане в действие на обмена на електроенергия в Албания, продължаващо отваряне на пазара, осигуряване на функционално отделяне на операторите на разпределителни системи и осигуряване на свързване на пазара на електроенергия; подчертава приноса на новия Трансадриатически газопровод и предстоящото свързване на преобразуваната топлоцентрала Вльора за регионалната енергийна сигурност; припомня необходимостта от приключване на реформата на пазара на електроенергия и пускането в експлоатация на междусистемния електропровод Битоля-Елбасан със Северна Македония;

67.  призовава за непрекъснат напредък в укрепването на стратегическите транспортни мрежи в съответствие с регулаторната уредба на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за напредък в работата по участъците на „Синята магистрала“, преминаващи през територията на Албания, за завършване на реформите в железопътния сектор и за постигане на по-нататъшен напредък по железопътната връзка Тирана – Подгорица – Драч;

68.  изразява дълбока загриженост относно някои икономически проекти в Албания, които са довели до екологични щети в защитени зони; подчертава, че планирането и изграждането на екологично чувствителни проекти за туристическа и енергийна инфраструктура трябва да се извършват като част от широки консултации в национален мащаб с гражданското общество и местните общности преди вземането на каквото и да е решение и трябва да са в съответствие с международните норми и нормите на ЕС относно оценките на въздействието и опазването на околната среда;

69.  настоятелно призовава албанските органи да разработят национална енергийна стратегия, която да гарантира пълно привеждане в съответствие със и прилагане на Парижкото споразумение, съответните политики на ЕС в областта на климата, целите за декарбонизация и инструментите за ценообразуване на въглеродните емисии, в съответствие с Европейския зелен пакт и политическите ангажименти, поети в Декларацията от София от 2020 г.; приканва албанските органи незабавно да приемат проекта на закона относно изменението на климата и закона и решението относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове; изисква да се ускори завършването на проекта на интегрирания Национален план за енергията и климата, за да бъде прегледан от секретариата на Енергийната общност;

70.  призовава за допълнителни усилия в областта на селското стопанство и развитието на селските райони; счита, че е важно да се създаде солидна система за консултации между създаващите политиките и различните заинтересовани групи в селските райони; подчертава необходимостта от разработване на модерно, екологично, благоприятно за климата малко и средно по мащаб селско стопанство, което да осигурява поминъка на земеделските стопани и да опазва природните ресурси и биологичното разнообразие на Албания;

71.  припомня, че е необходимо Албания да отдаде приоритет на изпълнението на новата национална стратегия за управление на отпадъците за периода 2020 – 2035 г. и създаването на интегрирана регионална система за управление на отпадъците, както и да насърчава рециклирането, затварянето на депата за опасни отпадъци, привеждането в съответствие със стандартите на ЕС, особено по отношение на изгарянето, и да предотвратява обезлесяването и замърсяването на морската среда с пластмасови отпадъци; обръща внимание на замърсяването на Адриатическо море и честото изхвърляне на отпадъци, носени от морските течения; подчертава необходимостта от засилване на мониторинга на качеството на водите и на капацитета за пречистване на отпадъчните води и от укрепване на капацитета на агенциите, отговарящи за околната среда и защитените зони;

Регионално сътрудничество и външна политика

72.  приветства продължаващите усилия на Албания за насърчаване на добросъседски отношения и регионална интеграция; подчертава голямото значение на предприемането на по-нататъшни стъпки за насърчаване на помирението със съседите и регионалното сътрудничество, което следва да се основава на зачитането на основните ценности на ЕС и на общото бъдеще в ЕС;

73.  призовава за създаването на нови възможности за политически диалог на високо равнище и диалог относно политиките на високо равнище с държавите от Западните Балкани чрез регулярни срещи на върха ЕС – Западни Балкани и интензивни министерски контакти, за да се укрепи политическата ангажираност с процеса на разширяване и да се гарантира по-силно управление и ангажиране на високо равнище, както се призовава и в преразгледаната методология за разширяване;

74.  приветства конструктивните стъпки за разрешаване на неуредените двустранни проблеми, включително съвместната инициатива на Гърция и Албания за отнасяне на въпроса относно разграничаването на техните морски зони до Международния съд;

75.  приветства предприетите приобщаващи стъпки за задълбочаване на регионалната интеграция, улесняване на свързаността и свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги и осигуряване на принос за общия регионален пазар;

76.  приветства конструктивната роля на Албания в многостранни инициативи, включително под нейното председателство на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) и ОССЕ;

77.  приветства участието на Албания в инициативата за „мини Шенген“ като средство за подобряване на добросъседските отношения и за предоставяне на нови възможности за гражданите и предприятията в Албания;

78.  призовава всички политически лидери да предприемат спешни стъпки за създаване на регионална комисия за установяване на фактите относно военните престъпления и други нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия между 1 януари 1991 г. и 31 декември 2001 г. (RECOM), въз основа на значителната работа, извършена от коалицията за RECOM; настоятелно призовава политическите лидери на Западните Балкани да насърчават помирението в региона и да се въздържат от използването на тези теми като инструмент във вътрешнополитическите борби;

79.  приветства факта, че Албания изпълнява изцяло решенията и декларациите в областта на общата външна политика и политика на сигурност от 2012 г. насам, и приветства активния ѝ принос към мисиите и операциите на ЕС за управление на кризи, както и активния ѝ принос към мисиите на НАТО, имащи стратегическо значение за ЕС; настоятелно призовава Албания да съгласува позицията си с тази на ЕС по отношение на юрисдикцията на Международния наказателен съд;

80.  подчертава, че е необходимо ЕС и САЩ да укрепят партньорството и координацията помежду си в Западните Балкани с цел напредване на ключовите реформи и подобряване на управлението и помирението; призовава ЕСВД и Комисията да засилят подкрепата за Албания в борбата със злонамерената външна намеса от страна на държави като Русия, Китай и Иран; счита, че предвид споменатото по-горе привеждане в съответствие и интереса на Албания да се присъедини към ЕС, Тирана трябва да развива все по-тясно сътрудничество с държавите членки (на ЕС и НАТО) по въпросите в областта на сигурността и отбраната;

o
o   o

81.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента, правителството и парламента на Република Албания.

(1) ОВ L 107, 28.4.2009 г., стр. 166.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0320.
(3) Приети текстове, P9_TA(2019)0050.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0168.

Последно осъвременяване: 31 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност