Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2170(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0041/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0041/2021

Rasprave :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0112

Usvojeni tekstovi
PDF 173kWORD 55k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Izvješća o Albaniji za 2019. i 2020.
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o izvješćima Komisije o Albaniji za 2019. i 2020. (2019/2170(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane(1),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 28. lipnja 2018., zaključke Vijeća od 18. lipnja 2019. i zaključke Europskog vijeća od 17. i 18. listopada 2019. o odgodi donošenja odluka o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu članova Europskog vijeća od 26. ožujka 2020. o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, kojom su podržani zaključci Vijeća od 25. ožujka 2020. o procesu proširenja, stabilizacije i pridruživanja;

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. veljače 2020. naslovljenu „Poboljšanje pretpristupnog procesa – vjerodostojna perspektiva pristupanja EU-u za zemlje zapadnog Balkana” (COM(2020)0057),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 19. i 20. lipnja 2003. i Solunski program za zapadni Balkan,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 29. svibnja 2019. naslovljenu „Politika proširenja EU-a za 2019.” (COM(2019)0260) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Albaniji za 2019.” (SWD(2019)0215),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. listopada 2020. naslovljenu „Politika proširenja EU-a za 2020.” (COM(2020)0660) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Albaniji za 2020.” (SWD(2020)0354),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 24. srpnja 2020. naslovljenu „Akcijski plan EU-a za kontrolu trgovine vatrenim oružjem za razdoblje 2020. – 2025.” (COM(2020)0608),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 29. travnja 2020. naslovljenu „Potpora zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 i za oporavak nakon pandemije” (COM(2020)0315),

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanog 10. studenoga 2020. u Sofiji u okviru Berlinskog procesa,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 26. i 27. lipnja 2014., koji sadrže odluku da se Albaniji dodijeli status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2020. o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformiranje i uloga platformi(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2019. o otvaranju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom(3),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. listopada 2020. naslovljenu „Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan” (COM(2020)0641),

–  uzimajući u obzir Izjavu iz Sofije sa sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana od 17. svibnja 2018. te priloženi sofijski program prioriteta,

–  uzimajući u obzir Izjavu iz Zagreba usuglašenu tijekom sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana održanog putem videokonferencije 6. svibnja 2020.,

–  uzimajući u obzir završno izvješće izborne promatračke misije ODIHR-a (Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)) od 5. rujna 2019. o lokalnim izborima Republike Albanije od 30. lipnja 2019. i zajedničko mišljenje Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a od 11. prosinca 2020. o izmjenama albanskog Ustava od 30. srpnja 2020. i Izbornog zakona,

–  uzimajući u obzir godišnji program rada svoje Skupine za potporu demokraciji i koordinaciju izbora za 2021.,

–  uzimajući u obzir svoju preporuku od 19. lipnja 2020. Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, nakon sastanka na vrhu 2020.(4),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu više od 20 zastupnika u Europskom parlamentu od 8. prosinca 2020. o pristupnim pregovorima sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Albaniji,

–  uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0041/2021),

A.  budući da je proširenje jedan od najučinkovitijih instrumenata vanjske politike EU-a jer se njime doprinosi većem dosegu temeljnih vrijednosti Unije u pogledu poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, vladavine prava, izgradnje mira i poštovanja ljudskih prava;

B.  budući da je Albanija nastavila ulagati stalne napore na svojemu putu prema EU-u te da ispunjava većinu uvjeta koje je postavio EU za održavanje prve međuvladine konferencije;

C.  budući da je vladavina prava ključno mjerilo za ocjenu napretka zemlje kandidatkinje prema pristupanju EU-u;

D.  budući da Albanija mora i dalje napredovati u konsolidaciji demokratskih institucija i procedura, osiguravanju pravilnog funkcioniranja svojih pravosudnih institucija, borbi protiv korupcije te zaštiti slobode medija i prava manjina;

E.  budući da ustrajni napori u pogledu provedbe ključnih reformi zahtijevaju zajednički angažman svih dionika;

F.  budući da je u političkom, sigurnosnom i ekonomskom interesu Unije da izgledi Albanije da postane država članica ovise o njezinim vlastitim zaslugama; budući da bi kvaliteta potrebnih reformi i predanost zemlje njihovoj provedbi trebala odrediti raspored pristupanja;

G.  budući da proširenje EU-a i napredak demokracije, vladavine prava i prosperiteta na zapadnom Balkanu doprinose jačanju sigurnosti i stabilnosti regije zapadnog Balkana, čiji je dio i Albanija;

H.  budući da će se opći izbori u Albaniji održati 25. travnja 2021. i budući da preporuke OESS-a/ODIHR-a nisu provedene u cijelosti;

I.  budući da je Komisija 1. srpnja 2020. podnijela nacrt pregovaračkog okvira za Albaniju;

J.  budući da je aktualna pandemija jasno pokazala da EU i zapadni Balkan moraju nastaviti zajednički rješavati zajedničke izazove;

K.  budući da se Albanija još treba oporaviti od raširene štete koju su uzrokovali potres od 26. studenoga 2019. i pandemija bolesti COVID-19, poboljšati svoju civilnu zaštitu i pripravnost na katastrofe te pospješiti pripreme za pridruživanje Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu;

L.  budući da je EU mobilizirao bespovratna sredstva u vrijednosti od 115 milijuna EUR za obnovu i izgradnju nakon potresa slijedom svojeg obećanja o pružanju potpore u visini od 400 milijuna EUR;

M.  budući da je pandemija bolesti COVID-19 teško pogodila albansko gospodarstvo, a mjere za sprečavanje širenja virusa negativno utječu na nacionalni proračun;

N.  budući da je EU mobilizirao 3,3 milijarde EUR za nošenje s pandemijom bolesti COVID-19 na zapadnom Balkanu, uključujući 38 milijuna EUR za hitnu potporu zdravstvenom sektoru, 467 milijuna EUR za izgradnju otpornosti zdravstvenih sustava i ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije, 750 milijuna EUR za makrofinancijsku pomoć, 385 milijuna EUR za podupiranje i ponovno pokretanje privatnog sektora i 1,7 milijardi EUR u povlaštenim zajmovima Europske investicijske banke;

O.  budući da je EU mobilizirao 51 milijun EUR za pomoć Albaniji u borbi protiv bolesti COVID-19 i stavio na raspolaganje do 180 milijuna EUR makrofinancijske pomoći;

P.  budući da je EU najveći trgovinski partner Albanije i najveći donator, a zemlja je od 2007. primila 1,25 milijardi EUR iz pretpristupnih fondova EU-a;

Q.  budući da će se gospodarskim i investicijskim planom za zapadni Balkan olakšati dugoročni oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19 i poduprijeti gospodarski razvoj i reforme;

R.  budući da albanski građani od prosinca 2010. mogu putovati u schengenski prostor bez vize;

S.  budući da od 2015. albanski građani mogu sudjelovati u studentskim i akademskim razmjenama te razmjenama mladih u okviru programa Erasmus+;

T.  budući da je EU i dalje u potpunosti predan podupiranju strateške odluke Albanije o integraciji u EU na temelju vladavine prava i dobrosusjedskih odnosa;

U.  budući da Albanija, zahvaljujući svojim naporima za bolju regionalnu suradnju i dobrosusjedske odnose, ostaje pouzdan vanjskopolitički partner;

1.  pozdravlja jasnu stratešku usmjerenost i predanost Albanije integraciji u EU, koja se može vidjeti u dobrosusjedskim odnosima i kontinuiranoj provedbi reformi povezanih s pristupanjem; u tom pogledu pozdravlja izjavu Europskog vijeća od 26. ožujka 2020. o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom; apostrofira važnost procesa integracije kao katalizatora reformi i pozdravlja potporu koju taj proces uživa među albanskim narodom;

2.  smatra da bi Konferencija o budućnosti Europe trebala po potrebi uključiti i aktivno promicati angažman predstavnika Albanije i drugih zemalja zapadnog Balkana, kako na razini vlade, tako i na razini organizacija civilnog društva, uključujući mlade;

3.  podržava da se, nakon što se u cijelosti ispune uvjeti koje je utvrdilo Europsko vijeće i nakon što Vijeće usvoji pregovarački okvir, bez daljnje odgode sazove prva međuvladina konferencija; podsjeća da je Albanija zemlja kandidatkinja od 2014. i da Komisija od 2018. preporučuje početak pristupnih pregovora;

4.  podsjeća na transformacijsku prirodu pristupnih pregovora i napominje da se, kako bi se osigurala vjerodostojnost procesa pristupanja, ispunjavanje ključnih etapa mora odražavati u napretku prema članstvu u EU-u; podsjeća da suprotstavljeni akteri nastoje potkopati daljnju integraciju i političku stabilnost zemalja zapadnog Balkana;

5.  smatra da je imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima, zajedno s usvajanjem akcijskog plana za rješavanje prioritetnih pitanja utvrđenih u zaključcima Vijeća iz ožujka 2020. znak jasne političke predanosti prema postizanju napretka u procesu integracije u EU;

6.  ističe da napredak u pristupanju u skladu s revidiranom metodologijom proširenja ovisi o trajnim, korjenitim i neopozivim reformama u temeljnim područjima, počevši od vladavine prava, učinkovitog funkcioniranja demokratskih institucija i javne uprave, pa sve do gospodarstva; u tom pogledu podsjeća na važnost reforme pravosuđa i jačanja borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje;

7.  apelira na albanske vlasti da pojačaju napore za jačanje političkog dijaloga i rada demokratskih institucija te zemlje, te da istodobno poboljšaju okruženje za medijski pluralizam i civilno društvo;

Rad demokratskih institucija

8.   potiče političke vođe u Albaniji da stvore ozračje povjerenja tako što će povećati transparentnost i prevladati manjak dijaloga te izražava ozbiljnu zabrinutost zbog polarizirane političke klime i izostanka održive međustranačke suradnje koji i dalje ometaju demokratski proces; podsjeća na važnost konstruktivnog političkog dijaloga za unapređenje procesa reformi i ostvarivanje daljnjeg napretka u osiguravanju normalnog demokratskog funkcioniranja albanskih institucija;

9.  podsjeća na zajedničku odgovornost političkih snaga da se odmaknu od uzajamnih optuživanja, jednostranih odluka i bojkota, te da se umjesto toga ugledaju na pozitivne primjere u pogledu postizanja konsenzusa, kao što su oni koji su doveli do sporazuma o izbornoj reformi od 5. lipnja 2020.;

10.  poziva albanske javne institucije da djeluju transparentno i da primijene dobre prakse upravljanja; ističe važnost proaktivnih koraka da se informacije redovito i pravodobno stavljaju na raspolaganje civilnome društvu, medijima i javnosti, naročito kada se informacije odnose na pitanja od velikog javnog interesa, kao što je aktualna zdravstvena kriza;

11.  ističe da će opći izbori zakazani za 25. travnja 2021. biti ključni za konsolidaciju i obnovu demokratskih postupaka i struktura te zemlje i za postizanje veće razine političke stabilnosti; podsjeća da su slobodni i pravedni izbori temelj članstva u EU-u;

12.  izražava zabrinutost zbog navoda o kupovanju glasova i podsjeća da je kazneni progon te radnje jedan od uvjeta koje je Vijeće utvrdilo 25. ožujka 2020.; naglašava da je važno pobrinuti se za to da se pripreme za parlamentarne izbore 2021. provode na transparentan i uključiv način; primjećuje da sve političke snage, državna tijela, civilno društvo i mediji imaju zajedničku dužnost osigurati transparentnu, vjerodostojnu i objektivnu izbornu kampanju bez dezinformiranja, zastrašivanja i lažnih optužbi;

13.  ističe važnost provedbe mjera izborne reforme kodificiranih u srpnju 2020., koje su u skladu s preporukama OESS-a/ODIHR-a i Vijeća Europe; ističe važnost cjelovite i pravodobne provedbe zajedničkog mišljenja Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a iz prosinca 2020.; pozdravlja pozitivan ishod sporazuma od 5. lipnja 2020., kojim se provode neke od preporuka OESS-a/ODIHR-a; primjećuje neuspjeh da se taj ishod iskoristi za daljnje postupanje i činjenicu da su, unatoč opetovanim međunarodnim pozivima da se pričeka mišljenje Venecijanske komisije, poduzeti daljnji koraci bez širokog međustranačkog konsenzusa, što je dovelo do toga da je albanski parlament u listopadu 2020. usvojio sporne izmjene Izbornog zakona;

14.  ističe da albanski parlament treba više sudjelovati u procesu integracije u EU te da treba dodatno unaprijediti svoje zakonodavne kapacitete kao i kapacitete u pogledu kontrole i proračunskog nadzora kako bi se osigurala pravna usklađenost s pravnom stečevinom EU-a;

15.  poziva Albaniju da poboljša koordinaciju unutar vlade, pospješi decentralizaciju u okviru teritorijalne reforme uprave, poboljša javna savjetovanja na lokalnoj razini i unaprijedi reformu javne uprave;

Vladavina prava

16.  podsjeća na iznimnu važnost zaštite vladavine prava s pomoću reforme pravosuđa te stalnog i dosljednog progona korupcije na visokoj razini; pohvaljuje napredak u provedbi sveobuhvatne reforme pravosuđa koja ima uporište u dosad nezabilježenom postupku provjere i osnivanju relevantnih institucija i specijaliziranih tijela, te poziva na ubrzavanje tih procedura kako bi se ostvario konkretan pomak prema postizanju odgovornog, neovisnog i funkcionalnog pravosuđa, jer je to preduvjet za prvu međuvladinu konferenciju;

17.  naglašava da Albanija treba zauzeti više strateški pristup reformi pravosuđa kao odgovor na sve veći broj neriješenih predmeta; poziva na jamčenje visokih standarda transparentnosti u pravosudnom sektoru i na reaktivaciju alata kao što su internetske baze podataka koje su nekad bile operativne; pozdravlja imenovanje novih članova Ustavnog suda, čime je ponovno stavljen u rad, te potiče albanske institucije da brzo zaključe postupak imenovanja, čime će se ponovno uspostaviti sposobnost Ustavnog suda da djeluje potpuno i učinkovito; naglašava potrebu da se zajamče kontinuirano funkcioniranje žalbenih sudova i njihovi adekvatni ljudski resursi;

18.  pozdravlja činjenicu da je Visoki sud djelomično ponovno stekao svoju sposobnost djelovanja i da ispituje dopuštenost više od tisuću predmeta te ga potiče da ostvari daljnji napredak u imenovanju dodatnih sudaca kako bi postao potpuno funkcionalan i drastično smanjio neodržive zaostatke u pogledu otvorenih predmeta;

19.  izražava zadovoljstvo što je uspostavljen Nacionalni istražni ured te što njegova direktorica obavlja svoje dužnosti i što se trenutačno zapošljava istražno osoblje;

20.  naglašava potrebu da se Albanija bori protiv korupcije na svim razinama društva, vlade i javne uprave; zabrinut je zbog trenutačne prakse prema kojoj državna policija može primati privatne donacije i sponzorstva; sa zabrinutošću primjećuje da optužbe za korupciju i dalje narušavaju povjerenje javnosti u vladu i demokratske institucije općenito;

21.  naglašava potrebu da se osigura učinkovito funkcioniranje, suradnja te financijska i operativna neovisnost pravosudnih institucija, tijela kaznenog progona i institucija za borbu protiv korupcije pružanjem odgovarajućih financijskih, tehničkih i ljudskih resursa; naglašava važnost postizanja konkretnih rezultata u obliku neovisnih i nepristranih istraga koje vode do uspješnog progona kaznenih djela na visokoj razini, uključujući korupciju;

22.  pozdravlja osnivanje antikorupcijskih tijela i prima na znanje napredak postignut u antikorupcijskom zakonodavstvu; potvrđuje da su temeljite istrage novouspostavljene posebne strukture za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) u tijeku i da specijalizirani sudovi za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala izdaju optužnice; naglašava potrebu za očuvanjem njihove neovisnosti kako bi učinkovito i proaktivno radili na suzbijanju nekažnjavanja i korupcije na visokoj razini;

23.  poziva na brzo donošenje i provedbu konkretnih planova za integritet u svim ministarstvima, kako je predviđeno u međusektorskoj strategiji za borbu protiv korupcije i akcijskom planu za njezinu provedbu; podsjeća na potrebu za poboljšanjem transparentnosti i nadziranja financiranja političkih stranaka u skladu s izmijenjenim Zakonom o financiranju političkih stranaka; napominje važnost učinkovite provedbe preporuka albanske vrhovne državne revizorske institucije;

24.  primjećuje povećanje broja proaktivnih istraga, kaznenih progona i pravomoćnih presuda usmjerenih protiv nezakonito stečenog bogatstva i pranja novca, koji rezultiraju sustavnim zamrzavanjem i zapljenom imovine stečene kaznenim djelima te poziva na jačanje kaznenog progona i pravomoćnih presuda u tim predmetima, u skladu s načelima neovisnosti pravosuđa, pravičnog postupka i poštenog suđenja; ističe velike probleme u vezi s pranjem novca, posebno u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina;

25.  pozdravlja korake koji su poduzeti za poboljšanje zakonodavstva i mehanizama za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te poziva na daljnje mjere usmjerene na brzu provedbu akcijskog plana Radne skupine za financijsko djelovanje, naročito u pogledu smanjenja veličine sive ekonomije;

26.  naglašava važnost stalnih napora i sustavnih poboljšanja koje Albanija poduzima u borbi protiv trgovine ljudima, vatrenim oružjem i krivotvorenom robom, kao i kiberkriminala i terorističkih prijetnji;

27.  poziva Albaniju da još više intenzivira svoje opsežne i rigorozne napore da razbije lokalne i međunarodne kriminalne mreže i stane na kraj proizvodnji i trgovini drogom, tako da iskoristi znatan trud uložen posljednjih godina; pozdravlja pojačanu suradnju te zemlje s Europolom i tijelima kaznenog progona država članica EU-a, koja je dovela do niza uspješnih velikih operacija kaznenog progona, među ostalim i uzornom suradnjom albanskih i talijanskih vlasti pod okriljem zajedničkog istražnog tima; potiče albanske vlasti da brzo dovrše upućivanje albanskog tužitelja za vezu u Agenciju Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust); preporučuje Albaniji da donese novu strategiju i akcijski plan o drogama, među ostalim kako bi se ispunila pravna praznina u pogledu prekursora za droge;

Temeljna prava

28.  izražava svoju podršku uključivim politikama i poziva na postizanje napretka u donošenju mjera za stvarnu zaštitu temeljnih sloboda i prava svih građana, s posebnim naglaskom na ženama, djeci, osobama s invaliditetom, etničkim manjinama i LGBTQI+ osobama;

29.  pozdravlja prijedlog za imenovanje albanskog promatrača u Agenciji EU-a za temeljna prava (FRA) i potiče vlasti da u potpunosti iskoriste stručnost Agencije kako bi se zakonodavstvo i praksa Albanije uskladili s pravnom stečevinom i standardima EU-a;

30.  pozdravlja najnovije informacije o albanskom zakonodavstvu protiv diskriminacije i poziva vlasti da pojačaju napore kako bi se uspostavila čvrsta sudska praksa u području borbe protiv diskriminacije; potiče vlasti da osiguraju učinkovitu prevenciju i kazneni progon govora mržnje i zločina iz mržnje, uključujući antisemitizam;

31.  konstatira da je Nacionalni akcijski plan Albanije za LGBTI pitanja za razdoblje 2016. – 2020. istekao i poziva vladu da u transparentnom i uključivom procesu uz savjetovanje s civilnim društvom izradi novi akcijski plan te da zajamči dodjelu odgovarajućih sredstava za njegovu provedbu; poziva albanske vlasti da potiču društveno prihvaćanje LGBTQI+ osoba, koje i dalje redovito doživljavaju diskriminaciju i govor mržnje; pozdravlja odluku o ukidanju „konverzijske terapije”, koja je neprihvatljiva, čime se jača pravo na rodni identitet i rodno izražavanje;

32.  apelira na vlasti da osiguraju da se relevantnim tijelima, kao što su uredi pravobranitelja, povjerenika za borbu protiv diskriminacije i povjerenika za pravo na informacije i zaštitu podataka osiguraju dostatni ljudski, tehnički i financijski resursi te da se njihove preporuke sustavno provode; naglašava da bi na te funkcije trebalo imenovati samo one osobe čije su neovisnost i profesionalnost neupitne;

33.  poziva na stvaranje djelotvornog mehanizma za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući uznemiravanje, nasilje u obitelji te nasilje nad djecom, koje je dodatno pogoršano zbog pandemije bolesti COVID-19, te na pružanje zaštite i potpore žrtvama, zajedno s učinkovitim i djelotvornim kaznenim progonom počinitelja;

34.  podsjeća Albaniju na svoje pozive da pruži nediskriminirajući pristup javnim uslugama i da poduzme daljnja poboljšanja u pogledu obrazovanja, stopa zapošljavanja te stambenih i zdravstvenih uvjeta osoba s invaliditetom, Roma, Egipćana i pripadnika drugih etničkih manjina; pozdravlja Poznansku deklaraciju o integraciji Roma iz 2019. u okviru procesa proširenja EU-a; apelira na vlasti da unaprijede politike integracije Roma u skladu sa strateškim okvirom EU-a za Rome;

35.  potiče Albaniju da brzo donese preostalih pet podzakonskih akata kako bi se osigurala potpuna provedba Okvirnog zakona iz 2017. o zaštiti nacionalnih manjina i povezanih prava na samoodređivanje, uporabu manjinskih jezika kada je to potrebno na lokalnoj upravnoj razini i prava na usporedno obrazovanje na jezicima manjina; poziva Albaniju da zaštiti i promiče kulturnu baštinu, jezike i tradicije svojih nacionalnih manjina te da osigura poseban medijski prostor u državnim i lokalnim medijima na jezicima manjina;

36.  u tom kontekstu pozdravlja donošenje Zakona o popisu stanovništva predviđenome za jesen 2021. i poziva Albaniju da poduzme sve potrebne korake za njegovu učinkovitu provedbu, među ostalim pripremom upitnika i priručnikom kojim su obuhvaćene sve priznate manjinske skupine;

37.  poziva Albaniju da zajamči da manjinske skupine imaju jednake mogućnosti, da budu primjereno zastupljene u političkom životu, javnoj upravi i sudstvu;

38.  poziva Albaniju da i dalje radi na mjerama za konsolidaciju uknjižbe nekretnina, prava na restituciju prava vlasništva i naknade za oduzetu imovinu, provedbu zakona o prijelaznim odredbama u pogledu vlasništva, ponajprije postizanjem napretka na transparentan način u postupku uknjižbe nekretnina te dovršenjem sveobuhvatne reforme zemljišnog sektora; među ostalim u područjima gdje žive manjinske zajednice;

39.  pozdravlja napore Albanije u promicanju tolerancije i međuvjerskog sklada te suzbijanju predrasuda i diskriminacije, uključujući antisemitizam, kako je potvrđeno parlamentarnim potvrđivanjem definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust, čime je Albanije postala prva zemlja s većinskim muslimanskim stanovništvom koja je prihvatila tu formulaciju; poziva na kontinuirane napore kojima će se osigurati poštovanje slobode izražavanja i slobode uvjerenja ili vjeroispovijesti;

40.  poziva vlasti da osiguraju slobodu okupljanja kao temeljno pravo, poštujući načelo proporcionalnosti, uključujući tijekom izvanrednog stanja ili prirodnih katastrofa; ističe preporuke pravobranitelja u tom pogledu;

41.  ističe važnost rješavanja navodnih povreda dužnosti policije te istraga i kaznenog progona nerazmjerne uporabe sile, također u kontekstu pandemije bolesti COVID-19; ponovno ističe da je potrebno stati na kraj lošem postupanju prema osumnjičenicima i zatvorenicima;

42.  podsjeća na obvezu vlasti da osiguraju pravičan postupak za tražitelje azila u skladu s međunarodnim obvezama Albanije te da na odgovarajući način odgovore na potrebe izbjeglica, tražitelja azila i migranata, uz povećanje spremnosti za moguć rast migracijskih tokova i jačanje suradnje s nadležnim tijelima država članica; poziva na povećanje kapaciteta za obradu zahtjeva za azil i istraga prijavljenih slučajeva kršenja postupaka vraćanja, uključujući povrede ljudskih prava;

43.  ističe da zaštita granica i sprečavanje prekograničnog kriminala moraju biti prioritet te se moraju provoditi uz potpuno poštovanje temeljnih prava, koja su sastavni dio primjenjivih međunarodnih i regionalnih zakona i načela; pozdravlja pokretanje prve samostojne zajedničke operacije s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) izvan Europske unije;

44.  naglašava da je doprinos Albanije zaštiti vanjskih granica Europske unije od ključne važnosti i poziva EU da pojača svoju potporu zaštiti granica u regiji te da podupre potrebe albanskih nadležnih tijela koja se bave izbjeglicama, tražiteljima azila i migrantima;

45.  pozdravlja aktualne napore albanskih vlasti i potiče ih da zauzmu čvrst pristup u sprečavanju, istrazi, progonu i kažnjavanju trgovine ljudima i iskorištavanja žrtava trgovine ljudima, među kojima su djeca i druge ranjive skupine, te da povećaju broj usluga reintegracije i osiguraju zaštitu svjedoka;

46.  pozdravlja postojeće mjere te poziva na postizanje daljnjeg napretka kako bi se u državama članicama EU-a znatno smanjila nezakonita migracija i broj neutemeljenih zahtjeva za azil albanskih državljana, kao i broj dolazaka maloljetnika bez pratnje; konstatira da Albanija i dalje ispunjava mjerila za liberalizaciju viznog režima;

Civilno društvo i mediji

47.  ističe potrebu za poboljšanjem ozračja za rad civilnog društva u Albaniji i potiče vlasti da osiguraju svrsishodna, pravovremena i reprezentativna savjetovanja tijekom postupka donošenja odluka na različitim upravnim razinama te da poboljšaju pravni i fiskalni okvir, čime će se povećati financijska održivost nevladinog sektora;

48.  ističe važnost sudjelovanja organizacija civilnog društva u redovitim savjetovanjima o funkcioniranju društva, čime se omogućuje sudjelovanje građana u poslovima zemlje;

49.  naglašava da je potrebno poboljšati uvjete i stvoriti okruženje kojim se potiče odgovornost i nadzor javnih institucija, posebno u suradnji s civilnim društvom i novinarima, tako što će im se osigurati pristup pravosuđu i pravna sigurnost; vrlo je zabrinut zbog alarmantnih navoda o širokoj uporabi dezinformiranja protiv istraživačkih novinara, aktivista civilnog društva i drugih koji žele moćnike pozvati na odgovornost;

50.  sa zabrinutošću primjećuje izostanak napretka u pogledu slobode izražavanja te prepreke ispravnom funkcioniranju neovisnih medija;

51.  podsjeća na važnost jamčenja kvalitetnog novinarstva i povećanja razine medijske pismenosti za funkcioniranje demokracije i borbu protiv dezinformacija, govora mržnje i lažnih vijesti; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da poboljšaju koordinaciju i riješe problem dezinformiranja i hibridnih prijetnji kojima se nastoji ugroziti perspektiva pristupanja EU-u tako što će strateški istaknuti važnost EU-a za građane zapadnog Balkana te ih potiče na stvaranje centra izvrsnosti usmjerenog na Balkan radi suzbijanja dezinformacija;

52.  poziva na inicijative za poticanje medijskog okruženja bez vanjskih utjecaja i pogodnog za profesionalno medijsko postupanje, uključujući istraživačko novinarstvo;

53.  naglašava potrebu za jačanjem samoregulacije, etičkih standarda, neovisnosti, nepristranosti, financijske održivosti i kvalitete izvješćivanja javnih i privatnih medija te za povećanjem transparentnosti vlasništva nad medijima, financiranja i javnog oglašavanja; poziva na donošenje mjera kojima se jamči transparentnost medijskog vlasništva nad radiotelevizijskim kućama; ističe da je potrebno poboljšati radne i društvene uvjete medijskih djelatnika kako bi se zajamčilo kvalitetno novinarstvo;

54.  osuđuje nasilje, zastrašivanje, kampanje blaćenja i neizravan politički i financijski pritisak usmjeren na novinare, čime se ozbiljno guši medijska sloboda, potiče autocenzura i snažno podrivaju nastojanja da se otkriju zločini i korupcija; poziva vlasti da pokrenu istragu o nedavnom nizu nasilnih incidenata i neopravdanom pritvaranju novinara te da odmah odgovore na optužbe o napadima policije na novinare, među ostalim i dok su u pritvoru;

55.  pozdravlja predanost vlasti da povuku predložene nacrte izmjena zakona o medijima i u potpunosti provedu preporuke Venecijanske komisije od 19. lipnja 2020. u svim budućim prijedlozima; ponovno izražava zabrinutost zbog prvotno predloženih mjera u okviru tzv. „paketa mjera za borbu protiv klevete” i napominje da bi se svaka revizija zakona o medijima i komunikaciji trebala provesti na transparentan i uključiv način i pritom bi se trebalo osigurati da se glasovi i mišljenja civilnog društva čuju u cilju poboljšanja slobode medija i radnog okruženja neovisnih novinara;

Socioekonomske reforme

56.  potiče Vladu Albanije da prednost da mjerama za ublažavanje zdravstvenih i socioekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19, uz posvećivanje posebne pozornosti marginaliziranim i ranjivim skupinama kao što su Romi, Egipćani i LGBTQI+ zajednica, osobe s invaliditetom i samohrani roditelji, te da istodobno poduzme daljnje korake kako bi se poboljšala diversifikacija, konkurentnost i digitalizacija te reprezentativnost socijalnog dijaloga i suzbila raširena siva ekonomija;

57.  podsjeća da održivi rast ovisi o iskorjenjivanju endemske korupcije, većoj transparentnosti, pravnoj sigurnosti i učinkovitosti, poštenom tržišnom natjecanju i smanjenju administrativnih procedura;

58.  potiče albanske vlasti da znatno pojačaju pokrivenost socijalnom skrbi i poboljšaju pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, naročito za ranjive skupine, kako bi se smanjila opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti;

59.  poziva na jačanje konkretnih mjera za rješavanje demografskog pada i odljeva mozgova s pomoću aktivnih politika tržišta rada kojima se odgovara na neusklađenost vještina i smanjuje dugotrajna nezaposlenost, posebno među mladima i najmarginaliziranijim skupinama; ističe važnost stvaranja održivih dugoročnih mogućnosti zapošljavanja za mlade promicanjem dostupnog, kvalitetnog i uključivog obrazovanja i rješavanjem stambenih problema; poziva Vladu Albanije da poboljša dostupnost i pristupačnost pristupa internetu, među ostalim, za školovanje;

60.  pozdravlja pozitivne trendove u sudjelovanju žena u politici i poziva na poduzimanje dodatnih koraka za rješavanje rodne neravnoteže, rodno uvjetovane razlike u plaćama i diskriminacije na radnom mjestu;

61.  apelira na vlasti da pojačaju napore za iskorjenjivanje dječjeg rada u neformalnom sektoru i za poticanje kaznenog progona slučajeva zlostavljanja djece;

62.  naglašava potrebu za poboljšanjem vidljivosti i komunikacije u vezi s pomoći EU-a i financiranjem koje Unija provodi u Albaniji; u tom pogledu podsjeća na nagrađivanje uspješnosti u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a posebno na znatnu potporu koju je EU pružio zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19;

63.  pozdravlja napore Komisije da poduzme veća strateška ulaganja na zapadnom Balkanu putem namjenskoga gospodarskog i investicijskog plana; naglašava da svako ulaganje mora biti u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma i ciljem dekarbonizacije EU-a; prepoznaje važnost tog plana u podupiranju održive povezivosti, ljudskog kapitala, konkurentnosti i uključivog rasta, kao i u jačanju regionalne i prekogranične suradnje; poziva na odgovarajuće sufinanciranje i daljnja poboljšanja transparentnosti i vidljivosti financiranja EU-a; naglašava potrebu da se u kontekstu Albanije stavi naglasak na financiranje tekuće demokratske tranzicije i borbe protiv demografskog pada i odljeva mozgova;

Okoliš, energija i promet

64.  podsjeća na to da su potrebni znatni napori kako bi se ispunili ciljevi u pogledu energetske učinkovitosti, sigurnosti opskrbe, smanjenja emisija i obnovljivih izvora energije te diversifikacije energije prijelazom na održivu energiju, grijanje i promet;

65.  potiče Albaniju da diversificira proizvodnju energije, osigura gospodarski i ekološki prihvatljiva ulaganja u hidroenergetske operacije i poveća troškovno učinkovita ulaganja u eolne i solarne izvore energije; potiče vladu da smanji utjecaj na biološku raznolikost zaustavljanjem hidroenergetskog razvoja u zaštićenim područjima, posebno u područjima u blizini rijeka Valbone i Vjose, te da što prije uspostavi Nacionalni park Vjosa koji će se protezati duž čitave dužine rijeke Vjose, u skladu sa svojom najavom; ističe da je potrebno poboljšati procjene utjecaja na okoliš, strateške okolišne procjene i transparentnost postupaka u svim ekološki osjetljivim sektorima te pojačati progon kaznenih djela protiv okoliša; naglašava važnost poboljšanja strategije Albanije za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja; podsjeća da se Albanija tek treba u potpunosti uskladiti s Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. kojom se utvrđuju osnovni sigurnosni standardi za zaštitu od opasnosti koje su uzrokovane ionizirajućim zračenjem;

66.  potiče vlasti da osiguraju potpunu usklađenost s Ugovorom o Energetskoj zajednici, među ostalim tako što će albansku burzu električne energije učiniti operativnom, nastaviti otvarati tržište, osigurati funkcionalno razdvajanje operatora distribucijskih sustava i povezivanje tržišta električne energije; naglašava da će puštanje u pogon novog transjadranskog plinovoda i skorašnje povezivanje prenamijenjene termoelektrane u Vlori doprinijeti regionalnoj energetskoj sigurnosti; podsjeća na potrebu za dovršetkom reforme tržišta električne energije i uspostavom elektroenergetskog spojnog voda Bitola-Elbasan sa Sjevernom Makedonijom;

67.  poziva na daljnji napredak u jačanju strateških prometnih mreža u skladu s regulatornim okvirom transeuropske prometne mreže (TEN-T), na napredak u izgradnji albanskih dionica „plave autoceste”, dovršetak reformi u željezničkom sektoru i daljnji napredak željezničke veze na relaciji Tirana-Podgorica-Drač;

68.  izražava duboku zabrinutost zbog određenih gospodarskih projekata koji su u Albaniji prouzročili tešku štetu za okoliš na zaštićenim područjima; naglašava da se planiranje i izgradnja ekološki osjetljivih turističkih i energetskih infrastrukturnih projekata mora, prije svakog donošenja odluke, provoditi u okviru opsežnog savjetovanja na razini cijele zemlje s civilnim društvom i lokalnim zajednicama te mora biti u skladu s međunarodnim normama i normama EU-a o procjenama učinka i zaštiti okoliša;

69.  apelira na albanske vlasti da razviju nacionalnu energetsku strategiju kojom se jamči potpuno pridržavanje i provedba Pariškog sporazuma, relevantnih klimatskih politika EU-a, ciljeva dekarbonizacije i instrumenata za određivanje cijena ugljika, u skladu s europskim zelenim planom i političkim obvezama preuzetima u Izjavi iz Sofije za 2020.; poziva vlasti da bez odgode donesu nacrt zakona o klimi te zakon i odluku o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova; zahtijeva ubrzanu finalizaciju nacrta integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana kako bi ga Tajništvo Energetske zajednice preispitalo;

70.  poziva na daljnje napore u području poljoprivrede i ruralnog razvoja; smatra da je važno uspostaviti čvrst sustav savjetovanja između kreatora politika i raznih interesnih skupina u ruralnim područjima; naglašava potrebu za razvojem moderne, ekološke, klimatski prihvatljive poljoprivrede malih i srednjih razmjera kojom će se poljoprivrednicima osigurati mogućnost privređivanja za život te zaštititi albanski prirodni resursi, kao i biološka raznolikost;

71.  podsjeća na potrebu da Albanija prednost da provedbi nove nacionalne strategije gospodarenja otpadom za razdoblje 2020. – 2035. i uspostavi integriranog regionalnog sustava gospodarenja otpadom te da promiče recikliranje, zatvaranje odlagališta opasnog otpada, usklađivanje sa standardima EU-a, posebno u pogledu spaljivanja te da spriječi krčenje šuma i onečišćenje plastikom u moru; skreće pozornost na onečišćenje Jadranskog mora i često bacanje otpada koji se prenosi morskim strujama; ističe da je potrebno pojačati praćenje kvalitete voda i kapaciteta za obradu otpadnih voda te ojačati kapacitete agencija nadležnih za okoliš i zaštićena područja;

Regionalna suradnja i vanjska politika

72.  pozdravlja stalne napore Albanije u promicanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne integracije; naglašava važnost poduzimanja daljnjih koraka za promicanje pomirenja sa susjedima i regionalne suradnje, koji bi se trebali temeljiti na poštovanju temeljnih vrijednosti EU-a i zajedničkoj budućnosti u EU-u;

73.  poziva na stvaranje novih prilika za politički dijalog i dijalog o politikama na visokoj razini sa zemljama zapadnog Balkana putem redovitih sastanaka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana i znatnijih ministarskih kontakata kako bi se ojačala politička odgovornost za proces proširenja, osiguralo snažnije upravljanje i angažman na visokoj razini, što i je cilj revidirane metodologije proširenja;

74.  pozdravlja konstruktivne korake prema rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, uključujući zajednički pothvat Grčke i Albanije da razgraničavanje pomorskih zona prepuste Međunarodnom sudu pravde;

75.  pozdravlja uključive korake za produbljivanje regionalne integracije, olakšavanje povezivosti i slobodnoga kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga te doprinošenje zajedničkom regionalnom tržištu;

76.  pozdravlja konstruktivnu ulogu Albanije u multilateralnim inicijativama, među ostalim pod njezinim predsjedanjem Srednjoeuropskim sporazumom o slobodnoj trgovini i OESS-om;

77.  pozdravlja sudjelovanje Albanije u mini-schengenskoj inicijativi kao sredstvo za poboljšanje susjedskih odnosa i pružanje novih mogućnosti za ljude i poduzeća u Albaniji;

78.  poziva sve političke čelnike da poduzmu hitne korake za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju bivše Jugoslavije od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine (REKOM), nadovezujući se na važan rad Koalicije za REKOM; apelira na političke čelnike na zapadnom Balkanu da promiču regionalno pomirenje i da se suzdrže od instrumentalizacije tih tema u internim političkim previranjima;

79.  pozdravlja kontinuirano i potpuno usklađivanje Albanije s odlukama i izjavama zajedničke vanjske i sigurnosne politike od 2012. nadalje i pohvaljuje njezino aktivno sudjelovanje u misijama i operacijama EU-a za upravljanje krizom kao i aktivan doprinos NATO-ovim misijama od strateške važnosti za EU; potiče Albaniju da poštuje stajalište EU-a o nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda;

80.  naglašava potrebu da EU i Sjedinjene Američke Države ojačaju svoje partnerstvo i koordinaciju na zapadnom Balkanu kako bi se unaprijedile ključne reforme te poboljšalo upravljanje i pomirenje; poziva ESVD i Komisiju da povećaju potporu Albaniji u borbi protiv zlonamjernih stranih uplitanja zemalja kao što su Rusija, Kina i Iran; smatra da, imajući na umu prethodno navedeno usklađivanje i proces pristupanja Albanije EU-u, Tirana mora razviti sve tješnju suradnju s državama članica EU-a i NATO-a u pitanjima sigurnosti i obrane;

o
o   o

81.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te predsjedniku, Vladi i parlamentu Republike Albanije.

(1) SL L 107, 28.4.2009., str. 166.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0320.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0050.
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0168.

Posljednje ažuriranje: 31. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti