Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2170(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0041/2021

Pateikti tekstai :

A9-0041/2021

Debatai :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Balsavimas :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0112

Priimti tekstai
PDF 183kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
2019–2020 m. ataskaitos dėl Albanijos
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019–2020 m. Komisijos ataskaitų dėl Albanijos (2019/2170(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, 2019 m. birželio 18 d. Tarybos išvadas ir 2019 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriomis atidėti sprendimai dėl stojimo derybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija pradžios,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 26 d. Europos Vadovų Tarybos narių bendrą pareiškimą dėl stojimo derybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija pradėjimo, kuriuo buvo patvirtintos 2020 m. kovo 25 d. Tarybos išvados dėl plėtros ir stabilizacijos bei asociacijos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą „Stojimo proceso stiprinimas. Įtikima ES perspektyva Vakarų Balkanų šalimis“ (COM(2020)0057),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir Salonikų darbotvarkę Vakarų Balkanų valstybėms,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą „2019 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2019)0260) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2019 m. ataskaita dėl Albanijos“ (SWD(2019)0215),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „2020 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2020)0660) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2020 m. ataskaita dėl Albanijos“ (SWD(2020)0354),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatą „2020–2025 m. ES kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais veiksmų plano“ (COM(2020)0608),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatą „Parama Vakarų Balkanų šalims kovoti su COVID-19 ir atsigauti po pandemijos“ (COM(2020)0315),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 10 d. įgyvendinant Sofijoje procesą įvykusį ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygmens susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, į kurias įtraukas sprendimas suteikti Albanijai ES narystės siekiančios šalies kandidatės statusą,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios(3),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų planas“ (COM(2020)0641),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime paskelbtą Sofijos deklaraciją ir prie jos pridėtą Sofijos prioritetų darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į Zagrebo deklaraciją, dėl kurios buvo susitarta 2020 m. gegužės 6 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime vykstant vaizdo konferencijai,

–  atsižvelgdamas į ODIHR (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro) 2019 m. rugsėjo 5 d. rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą dėl 2019 m. birželio 30 d. Albanijos Respublikos vietos rinkimų ir į 2020 m. gruodžio 11 d. Venecijos komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro bendrą nuomonę dėl 2020 m. liepos 30 d. Albanijos Konstitucijos ir Rinkimų kodekso pakeitimų,

–  atsižvelgdamas į EP Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės 2021 m. metinę darbo programą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 8 d. daugiau nei dvidešimties EP narių bendrą pareiškimą dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Albanijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0041/2021),

A.  kadangi plėtra – viena iš veiksmingiausių ES užsienio politikos priemonių, nes ja padedama plėsti pagrindinių Sąjungos vertybių – pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, teisinės valstybės, taikos kūrimo ir pagarbos žmogaus teisėms – taikymo erdvę;

B.  kadangi Albanija toliau dėjo nuolatines pastangas, siekdama narystės ES, ir įvykdė daugumą ES pateiktų sąlygų, siekdama surengti pirmąją tarpvyriausybinę konferenciją;

C.  kadangi teisinės valstybės principas – tai pagrindinis lyginamasis standartas, pagal kurį vertinama šalies kandidatės pažanga siekiant narystės ES;

D.  kadangi Albanija turi toliau daryti pažangą stiprindama demokratines institucijas ir procedūras, užtikrindama tinkamą savo teisminių institucijų veikimą, kovodama su korupcija ir gindama žiniasklaidos laisvę bei mažumų teises;

E.  kadangi norint nuosekliai įgyvendinti pagrindines reformas reikia bendro visų suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimo;

F.  kadangi Albanijos narystės ES, įgyvendinamos remiantis nuopelnais, perspektyva atitinka pačios Sąjungos politinius, saugumo ir ekonominius interesus; kadangi stojimo tvarkaraštį turėtų lemti būtinų reformų kokybė ir šalies įsipareigojimas jas vykdyti;

G.  kadangi vykdant ES plėtrą ir skatinant Vakarų Balkanų pažangą demokratijos, teisinės valstybės ir klestėjimo srityse prisidedama prie Vakarų Balkanų regiono, kuriam priklauso Albanija, saugumo ir stabilumo didinimo;

H.  kadangi visuotiniai rinkimai Albanijoje vyks 2021 m. balandžio 25 d. ir kadangi įgyvendintos ne visos ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos;

I.  kadangi 2020 m. liepos 1 d. Komisija pateikė derybų su Albanija programos projektą;

J.  kadangi vykstanti pandemija aiškiai parodė, kad ES ir Vakarų Balkanai turi ir toliau kartu spręsti bendras problemas;

K.  kadangi šalis vis dar turi atsigauti nuo didelio masto žalos, kurią padarė 2019 m. lapkričio 26 d. įvykęs žemės drebėjimas ir COVID-19 pandemija, gerinti civilinę saugą ir pasirengimą reaguoti į nelaimes, taip pat geriau pasirengti prisijungti prie Sąjungos civilinės saugos mechanizmo;

L.  kadangi atsigavimui ir rekonstrukcijai po žemės drebėjimo ES sutelkė 115 mln. EUR dydžio dotacijas, kurios įtrauktos į įsipareigojimą suteikti 400 mln. EUR paramą;

M.  kadangi COVID-19 pandemija smarkiai kenkia Albanijos ekonomikai ir viruso plitimo prevencijos priemonės daro neigiamą įtaką nacionaliniam biudžetui;

N.  kadangi ES sutelkė 3,3 mlrd. EUR kovai su COVID-19 pandemija Vakarų Balkanuose, įskaitant 38 mln. EUR tiesioginės paramos sveikatos sektoriui, 467 mln. EUR – sveikatos sistemų atsparumui sustiprinti ir pandemijos socialiniam ekonominiam poveikiui sušvelninti, 750 mln. EUR – makrofinansinei paramai, 385 mln. EUR – paramai privačiam sektoriui ir jo gaivinimui ir 1,7 mlrd. EUR Europos investicijų banko lengvatinių paskolų;

O.  kadangi ES sutelkė 51 mln. EUR, kad padėtų Albanijai kovoti su COVID-19 pandemija, ir numatė iki 180 mln. EUR makrofinansinei paramai;

P.  kadangi ES yra didžiausia Albanijos prekybos partnerė ir didžiausia finansinės paramos teikėja ir kadangi nuo 2007 m. šalis gavo 1,25 mlrd. EUR dydžio pasirengimo narystei Europos Sąjungoje finansavimą;

Q.  kadangi Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų planas sudarys palankesnes sąlygas ilgalaikiam ekonomikos gaivinimui po COVID-19 pandemijos ir pagal jį bus teikiama parama ekonominei plėtrai ir reformoms;

R.  kadangi nuo 2010 m. gruodžio mėn. Albanijos piliečiams taikomas bevizis režimas keliaujant į Šengeno erdvę;

S.  kadangi Albanijos piliečiai nuo 2015 m. gali dalyvauti studentų, akademiniuose ir jaunimo mainuose pagal programą „Erasmus+“;

T.  kadangi ES tebėra visiškai įsipareigojusi remti Albanijos strateginį pasirinkimą integruotis į ES, remiantis teisinės valstybės principu ir gerais kaimyniniais santykiais;

U.  kadangi Albanija tebėra patikima užsienio politikos partnerė dėl jos pastangų plėtoti regioninį bendradarbiavimą ir gerus kaimyninius santykius;

1.  palankiai vertina Albanijos strateginę orientaciją ir įsipareigojimą integruotis į ES, kurie pasireiškia gerų kaimyninių santykių palaikymu ir tęsiamu su naryste susijusių reformų įgyvendinimu; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos 2020 m. kovo 26 d. pareiškimą dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios; pabrėžia, koks svarbus yra integracijos procesas, nes jis skatina reformas, ir palankiai vertina tai, kad Albanijos piliečiai šiam procesui pritaria;

2.  mano, kad į konferenciją dėl Europos ateities prireikus turėtų būti pakviesti ir joje aktyviai dalyvauti Albanijos ir kitų Vakarų Balkanų šalių vyriausybių ir pilietinės visuomenės, įskaitant jaunimą, atstovai;

3.  pritaria, kad po to, kai bus visiškai įgyvendintos Europos Vadovų Tarybos nustatytos sąlygos ir Taryba priims derybų programą, nedelsiant būtų sušaukta pirmoji tarpvyriausybinė konferencija; primena, kad Albanija yra šalis kandidatė nuo 2014 m., o nuo 2018 m. Komisija rekomenduoja pradėti stojimo derybas;

4.  primena, kad stojimo derybos atneša permainas, ir pažymi, kad siekiant užtikrinti stojimo proceso patikimumą darant narystės ES siekimo pažangą turi matytis, jog įgyvendinami tarpiniai tikslai; primena, kad konkuruojantys veikėjai siekia kenkti tolesnei Vakarų Balkanų šalių integracijai ir politiniam stabilumui;

5.  mano, kad vyriausiojo derybininko ir derybų grupės paskyrimas, taip pat veiksmų plano, kurį įgyvendinant atsižvelgiama į 2020 m. kovo mėn. Tarybos išvadose nustatytus prioritetus, priėmimas rodo aiškų politinį įsipareigojimą aktyviau vykdyti ES integracijos procesą;

6.  pabrėžia, kad pasirengimo stojimui pagal peržiūrėtą plėtros metodiką pažanga priklauso nuo ilgalaikių, esminių ir negrįžtamų reformų visose pagrindinėse srityse, pradedant teisinės valstybės sritimi, demokratinių institucijų veikimu ir viešuoju administravimu ir baigiant ekonomika; atsižvelgdamas į tai, primena teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu stiprinimo, taip pat gerų kaimyninių santykių ir regioninio bendradarbiavimo svarbą;

7.  ragina Albanijos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant stiprinti politinį dialogą ir šalies demokratinių institucijų veikimą, kartu gerinant aplinką, skatinančią žiniasklaidos pliuralizmą ir pilietinės visuomenės veikimą;

Demokratinių institucijų veikimas

8.   ragina politinius lyderius Albanijoje sukurti pasitikėjimo atmosferą didinant skaidrumą ir išsprendžiant nepakankamo dialogo problemą ir reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vyrauja politinio susiskaldymo aplinka bei trūksta tvaraus įvairių partijų bendradarbiavimo, o tai toliau trukdo demokratiniam procesui; primena, koks svarbus konstruktyvus politinis dialogas siekiant pažangos reformų procese ir tolesnės pažangos užtikrinant normalų demokratinį Albanijos institucijų veikimą;

9.  primena bendrą politinių jėgų įsipareigojimą atsisakyti abipusių kaltinimų, vienašalių sprendimų ir boikotų ir remtis tinkamais sutarimo ieškojimo pavyzdžiais, pvz., patirtimi, kai 2020 m. birželio 5 d. pasiektas susitarimas dėl rinkimų reformos;

10.  ragina Albanijos viešąsias institucijas veikti skaidriai ir įgyvendinti gero valdymo praktiką; pabrėžia, kad svarbu imtis aktyvių veiksmų siekiant reguliariai ir laiku teikti informaciją pilietinei visuomenei, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, ypač kai tai susiję su didelį visuomenės susidomėjimą keliančiais klausimais, pvz., šiuo metu vykstančia sveikatos ekstremaliąja padėtimi;

11.  pabrėžia, kad 2021 m. balandžio 25 d. visuotiniai rinkimai bus itin svarbūs stiprinant ir atnaujinant šalies demokratines procedūras ir struktūras ir siekiant didesnio politinio stabilumo; pabrėžia, kad laisvi ir sąžiningi rinkimai yra integracijos į ES pagrindas;

12.  reiškia susirūpinimą dėl kaltinimų balsų pirkimu ir primena, kad baudžiamojo persekiojimo už tai vykdymas yra viena iš 2020 m. kovo 25 d. Tarybos nustatytų sąlygų; pabrėžia, jog svarbu, kad pasirengimas 2021 m. parlamento rinkimams būtų skaidrus ir įtraukus; pažymi, kad visos politinės pajėgos, valstybinės įstaigos, pilietinė visuomenė ir žiniasklaida yra bendrai atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta skaidri, patikima ir objektyvi rinkimų kampanija, nevykdant dezinformacijos, bauginimo ir nereiškiant melagingų kaltinimų;

13.  pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti 2020 m. liepos mėn. kodifikuotas rinkimų reformos priemones, kurios atitinka ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos rekomendacijas; pabrėžia, kad svarbu visapusiškai ir laiku įgyvendinti 2020 m. gruodžio mėn. Venecijos komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro bendrą nuomonę; palankiai vertina gerus 2020 m. birželio 5 d. susitarimo, kuriuo įgyvendinamos kai kurios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos, rezultatus; atkreipia dėmesį į tai, kad jomis nebuvo remiamasi ir, nepaisant pakartotinių tarptautinių raginimų laukti Venecijos komisijos nuomonės, buvo imtasi tolesnių veiksmų nepasiekus plataus įvairių partijų sutarimo ir dėl to Albanijos parlamentas 2020 m. spalio mėn. priėmė ginčytinus Rinkimų kodekso pakeitimus;

14.  pabrėžia, kad būtina užtikrinti aktyvesnį Albanijos parlamento dalyvavimą integracijos į ES procese, toliau stiprinant teisėkūros, priežiūros ir biudžeto kontrolės pajėgumus, siekiant užtikrinti teisės aktų suderinimą su ES acquis;

15.  primygtinai ragina Albaniją gerinti šalies valdymo koordinavimą, pagreitinti decentralizavimą vykdant teritorinio administravimo reformą, gerinti viešąsias konsultacijas vietos lygmeniu ir vykdyti viešojo administravimo reformą;

Teisinė valstybė

16.  primena, kad labai svarbu, įgyvendinant teismų reformą ir vykdant nuolatinį ir nuoseklų aukšto lygio korupcijos baudžiamąjį persekiojimą, apsaugoti teisinę valstybę; palankiai vertina pažangą įgyvendinant visapusišką teismų reformą, grindžiamą precedento neturinčiu tinkamumo eiti pareigas tikrinimo procesu ir atitinkamų institucijų bei specializuotų įstaigų steigimu, ir ragina sparčiau vykdyti šias procedūras siekiant iš tiesų pereiti prie atskaitingos, nepriklausomos ir gerai veikiančios teismų sistemos – tai būtina išankstinė sąlyga pirmajai tarpvyriausybinei konferencijai surengti;

17.  pabrėžia, kad Albanija turi parengti strategiškesnį požiūrį į teisingumo sektoriaus reformą, kad būtų išspręstas vis didėjančio neišspręstų bylų skaičiaus klausimas; ragina užtikrinti aukštus skaidrumo standartus teisingumo sektoriuje ir atnaujinti tokias priemones, kaip anksčiau veikusios internetinės duomenų bazės; palankiai vertina tai, kad paskirti nauji Konstitucinio Teismo nariai ir taip atkurtas jo funkcionalumas, ir ragina Albanijos institucijas greitai užbaigti skyrimo procesą ir atkurti Konstitucinio Teismo gebėjimą visapusiškai ir veiksmingai veikti; pabrėžia, kad reikia užtikrinti nuolatinį apeliacinių teismų veikimą ir numatyti, kad jie turėtų pakankamai darbuotojų;

18.  palankiai vertina tai, kad Aukščiausiasis teismas iš dalies yra vėl pajėgus veikti ir peržiūri daugiau nei tūkstančio bylų priimtinumą, ir ragina jį toliau daryti pažangą skiriant papildomus teisėjus, kad galėtų veikti visu pajėgumu, ir ženkliai mažinant nepriimtiną kiekį neišnagrinėtų bylų;

19.  džiaugiasi, kad įsteigtas Nacionalinis tyrimų biuras, kad jo direktorė vykdo savo pareigas ir kad šiuo metu yra įdarbinami tyrimus atliekantys darbuotojai;

20.  pabrėžia, kad Albanija turi naikinti korupciją visuose visuomenės, vyriausybės ir administracijos lygmenyse; yra susirūpinęs dėl šiuo metu taikomos praktikos, leidžiančios valstybės policijai gauti privačias dotacijas ir paramą; susirūpinęs pažymi, kad įtarimai dėl korupcijos ir toliau kenkia visuomenės pasitikėjimui valdžia ir apskritai demokratinėmis institucijomis;

21.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti veiksmingą teisminių, teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijų veikimą, bendradarbiavimą ir finansinį bei veiklos nepriklausomumą, suteikiant joms pakankamai finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių; pabrėžia, kad svarbu pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir vykdyti nepriklausomus ir nešališkus tyrimus, kurie suteiktų galimybę sėkmingai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už didelio atgarsio sulaukusius nusikaltimus, įskaitant korupciją;

22.  palankiai vertina tai, kad steigiamos kovos su korupcija institucijos ir atkreipia dėmesį į padarytą pažangą kovos su korupcija teisės aktų srityje; pripažįsta, kad naujai įsteigtoje Specialiojoje kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu struktūroje atliekami tyrimai, o kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu teismai skelbia kaltinamuosius aktus; pabrėžia, kad reikia išlaikyti jų nepriklausomumą siekiant veiksmingai ir iniciatyviai kovoti su nebaudžiamumu ir aukšto lygio korupcija;

23.  ragina visose ministerijose nedelsiant priimti ir įgyvendinti konkrečius vientisumo planus, kaip numatyta kovos su korupcija sektorių strategijoje ir jos įgyvendinimo veiksmų plane; primena, kad reikia didinti skaidrumą ir prižiūrėti politinių partijų finansavimą pagal iš dalies pakeistą įstatymą dėl politinių partijų finansavimo; pažymi, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti Albanijos aukščiausiosios valstybinės audito institucijos rekomendacijas;

24.  pažymi, kad padaugėjo aktyviai vykdomų tyrimų, baudžiamųjų bylų ir galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių, susijusių su neteisėtai įgytu turtu ir pinigų plovimu, dėl kurių sistemingai įšaldomas ir areštuojamas nusikalstamas turtas, ir ragina sustiprinti baudžiamąjį persekiojimą ir aktyviau priimti galutinius apkaltinamuosius nuosprendžius tokiose bylose, laikantis teismų nepriklausomumo, tinkamo proceso ir teisingo bylos nagrinėjimo principų; atkreipia dėmesį į tai, kad kyla didelių problemų dėl pinigų plovimo, visų pirma statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose;

25.  palankiai vertina veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant tobulinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu teisės aktus, ir ragina imtis tolesnių priemonių, skirtų nedelsiant įgyvendinti Finansinių veiksmų darbo grupės veiksmų planą, visų pirma mažinant neoficialiosios ekonomikos mastą;

26.  pabrėžia, kaip svarbu Albanijai toliau dėti pastangas ir sistemingai gerinti kovą su prekyba žmonėmis, neteisėta prekyba ginklais ir prekių klastotėmis, taip pat su kibernetiniais nusikaltimais ir terorizmo grėsmėmis;

27.  ragina Albaniją toliau stiprinti savo visapusiškas ir griežtas pastangas siekiant išardyti vietos ir tarptautinius nusikaltėlių tinklus ir panaikinti narkotikų gamybą ir prekybą jais, remiantis dideliu pastarųjų metų įdirbiu; palankiai vertina aktyvesnį šalies bendradarbiavimą su Europolu ir ES valstybių narių teisėsaugos institucijomis, dėl kurio buvo sėkmingai vykdoma daug didelio masto teisėsaugos operacijų, įskaitant pavyzdinį Albanijos ir Italijos valdžios institucijų bendradarbiavimą prižiūrint jungtinei tyrimų grupei; ragina Albanijos valdžios institucijas kuo greičiau deleguoti Albanijos ryšių prokurorą į Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūrą (Eurojustą); rekomenduoja Albanijai priimti naują strategiją ir veiksmų planą dėl narkotikų, be kita ko, tam kad būtų panaikinta teisėkūros spraga, susijusi su narkotinių medžiagų pirmtakais;

Pagrindinės teisės

28.  išreiškia paramą įtraukiai politikai ir ragina daryti pažangą priimant priemones, skirtas veiksmingai ginti visų žmonių pagrindines laisves ir teises, ypatingą dėmesį skiriant moterims, vaikams, neįgaliesiems, etinėms mažumoms ir LGBTQI+ asmenims;

29.  palankiai vertina tai, kad Albanija paskyrė stebėtoją į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA), ir ragina valdžios institucijas visapusiškai pasinaudoti FRA patirtimi, kad Albanijos teisės aktai ir praktika būtų suderinti su ES acquis ir standartais;

30.  džiaugiasi, kad buvo atnaujinti kovos su diskriminacija teisės aktai, ir ragina valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų sukurta tvirta kovos su diskriminacija teismų praktika; primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti veiksmingą neapykantos retorikos ir neapykantos nusikaltimų, įskaitant antisemitizmą, prevenciją bei baudžiamąjį persekiojimą už juos;

31.  pažymi, kad 2016–2020 m. Albanijos nacionalinio veiksmų plano LGBTI klausimais galiojimas baigėsi, ir ragina vyriausybę, skaidriai ir įtraukiai konsultuojantis su pilietine visuomene, parengti naują veiksmų planą ir užtikrinti, kad jam įgyvendinti būtų skiriama pakankamai išteklių; ragina Albanijos valdžios institucijas skatinti visuomenę priimti LGBTI asmenis, kurie vis dar nuolat patiria diskriminaciją ir neapykantos retoriką; palankiai vertina sprendimą panaikinti nepriimtiną vadinamąją atvertimo terapiją, taip stiprinant teisę į lytinę tapatybę ir lyties išraišką;

32.  ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad atitinkamiems organams, pvz., ombudsmenui, Kovos su diskriminacija komisarui ir Teisės gauti informaciją ir duomenų apsaugos komisarui būtų skiriama pakankamai žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, o jų atitinkamos rekomendacijos būtų sistemingai įgyvendinamos; pabrėžia, kad į tokią tarnybą turėtų būti galima skirti tik asmenis, kurių nepriklausomybė ir profesionalumas nekelia abejonių;

33.  ragina sukurti veiksmingą smurto dėl lyties, įskaitant priekabiavimą, smurto šeimoje ir smurto prieš vaikus, kurių atvejų padaugėjo dėl COVID-19 pandemijos, prevencijos mechanizmą ir suteikti nukentėjusiesiems apsaugą bei paramą, kartu vykdant veiksmingą ir efektyvų smurtautojų baudžiamąjį persekiojimą;

34.  primena Albanijai savo raginimus užtikrinti galimybę nediskriminuojant naudotis visuomeninėmis paslaugomis ir toliau gerinti neįgaliųjų, romų, egiptiečių ir kitų etninių mažumų švietimą, užimtumo lygį, gyvenimo sąlygas bei sveikatos apsaugą; palankiai vertina 2019 m. Poznanės deklaraciją dėl romų integracijos ES plėtros procese; primygtinai ragina valdžios institucijas vykdyti romų integracijos politiką, laikantis strateginės ES romų programos;

35.  primygtinai ragina nedelsiant priimti likusius penkis poįstatyminius aktus, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintas 2017 m. tautinių mažumų apsaugos įstatymo projektas ir susijusios teisės į tapatybės pasirinkimą, mažumų kalbų vartojimą, jei to reiktų vietos administracijos lygiu, ir teisę į švietimą mažumų kalbomis; ragina Albaniją apsaugoti ir skatinti savo tautinių mažumų kultūros paveldą, kalbas ir tradicijas ir užtikrinti specialią žiniasklaidos erdvę valstybinėse ir vietos žiniasklaidos priemonėse mažumų kalbomis;

36.  palankiai vertina tai, kad 2021 m. rudenį bus vykdomas įstatymas dėl gyventojų surašymo, ir ragina Albaniją imtis visų būtinų veiksmų, kad jis būtų veiksmingai įgyvendintas, be kita ko, parengiant klausimyną ir vadovą, skirtus visoms pripažintoms mažumų grupėms;

37.  ragina Albaniją užtikrinti, kad mažumų grupės turėtų lygias galimybes, joms būtų tinkamai atstovaujama politiniame gyvenime, viešojo administravimo srityje ir teisminėse institucijose;

38.  ragina Albaniją daryti tolesnę pažangą įgyvendinant priemones, kuriomis įtvirtinamos nuosavybės registravimo, grąžinimo ir kompensavimo teisės, įgyvendinant pereinamojo laikotarpio nuosavybės procedūrų įstatymą, pirmiausia tvariai vykdant nuosavybės registracijos procesą, ir užbaigiant visapusišką žemės sektoriaus reformą, įskaitant ir mažumų teritorijose;

39.  palankiai vertina Albanijos pastangas skatinti toleranciją ir įvairias religijas išpažįstančių žmonių santarvę, taip pat spręsti išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos, įskaitant antisemitizmą, problemas, kaip patvirtinta parlamentui pritarus Tarptautinio Holokausto aukų atminimo aljanso antisemitizmo apibrėžčiai – dėl to Albanijai tapo pirmąja šiai formuluotei pritarusia šalimi, kurios didžiąją dalį gyventojų sudaro musulmonai; ragina nuolat dėti pastangas užtikrinti saviraiškos laisvę ir įsitikinimų ar religijos laisvę;

40.  ragina valdžios institucijas susirinkimų laisvę užtikrinti kaip pagrindinę teisę, laikantis proporcingumo principo, be kita ko, nepaprastosios padėties ar gaivalinių nelaimių atvejais; atkreipia dėmesį į su tuo susijusias ombudsmeno rekomendacijas;

41.  pažymi, kad svarbu nagrinėti įtarimus dėl policijos nusižengimų ir ištirti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn už neproporcingą jėgos naudojimą, be kita ko, COVID-19 pandemijos kontekste; primena, kad reikia nutraukti netinkamą elgesį su įtariamaisiais ir kaliniais;

42.  primena valdžios institucijų prievolę užtikrinti tinkamą prieglobsčio suteikimo tvarką, laikantis tarptautinių Albanijos įsipareigojimų, ir tinkamai atsižvelgti į pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikius, sykiu gerinant pasirengimą galimam migracijos srautų didėjimui ir intensyvinant bendradarbiavimą su valstybių narių valdžios institucijomis; ragina didinti prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo pajėgumus ir ištirti daugiau grąžinimo procedūrų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;

43.  pabrėžia, kad sienų apsauga ir tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencija turi būti prioritetas ir privalo būti vykdomi visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, įtvirtintų taikomuose tarptautinės ir regionų teisės aktuose ir principuose; palankiai vertina tai, kad pradėta pirmoji visavertė bendra operacija su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) už Europos Sąjungos ribų;

44.  pabrėžia, kad Albanijos indėlis į Europos Sąjungos išorės sienos apsaugą yra itin svarbus, ir ragina ES stiprinti savo paramą sienų apsaugai regione bei teikti paramą Albanijos valdžios institucijoms priimant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus;

45.  palankiai vertina nuolatines Albanijos valdžios institucijų pastangas ir ragina laikytis griežto požiūrio į prekybos žmonėmis ir jos aukų, įskaitant vaikus ir kitas pažeidžiamas grupes, išnaudojimo prevenciją, nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir bausmių skyrimą už šiuos nusikaltimus, kad būtų teikiama daugiau reintegracijos paslaugų ir užtikrinta liudininkų apsauga;

46.  palankiai vertina taikomas priemones ir ragina toliau daryti pažangą smarkiai sumažinant neteisėtą migraciją ir Albanijos piliečių teikiamų nepagrįstų prašymų suteikti prieglobstį ES valstybėse narėse skaičių, taip pat į jas atvykstančių nelydimų nepilnamečių skaičių; pažymi, kad Albanija toliau laikosi vizų režimo liberalizavimo lyginamųjų standartų;

Pilietinė visuomenė ir žiniasklaida

47.  pabrėžia, kad Albanijoje reikia sudaryti geresnes sąlygas pilietinei visuomenei veikti ir ragina valdžios institucijas, priimant sprendimus įvairiais valdymo lygmenimis, laiku vykdyti prasmingas konsultacijas su jos atstovais, taip pat tobulinti teisinę ir fiskalinę sistemą, taip didinant nevyriausybinio sektoriaus finansinį tvarumą;

48.  pabrėžia pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo reguliariose konsultacijose dėl visuomenės veikimo svarbą, nes tai sudaro sąlygas piliečiams dalyvauti sprendžiant šalies reikalus;

49.  pabrėžia, kad reikia gerinti sąlygas ir sukurti aplinką, skatinančią viešųjų institucijų atskaitomybę ir tikrinimą, visų pirma vykdant bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir žurnalistais, taip pat užtikrinant jų teisę kreiptis į teismą ir teisinį tikrumą; reiškia didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančių įtarimų, kad plačiai paplitęs dezinformacijos naudojimas prieš žurnalistus tyrėjus, pilietinės visuomenės aktyvistus ir kitus asmenis, siekiančius, kad įtakingi veikėjai būtų atskaitingi;

50.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nepakankamą pažangą žodžio laisvės srityje ir kliūtis tinkamai veikti nepriklausomai žiniasklaidai;

51.  primena, kad norint Albanijoje užtikrinti demokratijos veikimą ir kovoti su dezinformacija, neapykantos retorika ir melagingomis naujienomis, svarbu užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir didinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją gerinti koordinavimą ir kovoti su dezinformacija ir hibridinėmis grėsmėmis, kuriomis siekiama pakenkti integracijos į ES perspektyvai, labiau strategiškai pabrėžiant ES svarbą Vakarų Balkanų piliečiams, ir ragina jas skatinti kurti į Balkanus orientuotą kompetencijos centrą kovai su dezinformacija;

52.  ragina imtis iniciatyvų, kuriomis būtų skatinama nuo išorės įtakos nepriklausoma ir palankias sąlygas profesionaliai žiniasklaidai sudaranti aplinka žiniasklaidai, įskaitant tiriamąją žurnalistiką;

53.  pabrėžia, kad reikia stiprinti viešųjų ir privačiųjų žiniasklaidos priemonių savireguliaciją, etikos standartus, nepriklausomumą, nešališkumą, finansinį tvarumą ir gerinti ataskaitų teikimo kokybę bei žiniasklaidos nuosavybės, finansavimo ir viešųjų reklamų skaidrumą; ragina imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas žiniasklaidos transliavimo bendrovių nuosavybės skaidrumas; pažymi, kad reikia gerinti žiniasklaidos specialistų darbo ir socialines sąlygas, kad būtų užtikrinta kokybiška žurnalistika;

54.  smerkia prieš žurnalistus nukreiptą smurtą, bauginimus, šmeižto kampanijas ir netiesioginį politinį bei finansinį spaudimą, kurie smarkiai apriboja žiniasklaidos laisvę, skatina savicenzūrą ir žlugdo pastangas atskleisti nusikaltimus ir korupciją; ragina valdžios institucijas ištirti neseniai įvykusį smurto protrūkį ir nepagrįstą žurnalistų sulaikymą ir nedelsiant reaguoti į įtarimus, kad policija užpuolė reporterius, taip pat ir sulaikytus reporterius;

55.  palankiai vertina valdžios institucijų įsipareigojimą atšaukti siūlomus žiniasklaidos įstatymo pakeitimų projektus ir visiškai įgyvendinti 2020 m. birželio 19 d. Venecijos komisijos rekomendacijas dėl visų būsimų pasiūlymų; pakartoja savo susirūpinimą dėl priemonių, kurios iš pradžių buvo pasiūlytos pagal vadinamąjį kovos su šmeižtu dokumentų rinkinį, ir pažymi, kad bet koks žiniasklaidos ir komunikacijos teisės aktų persvarstymas turėtų vykti skaidriai ir įtraukiai, užtikrinant, kad būtų išgirstas pilietinės visuomenės balsas ir nuomonės, siekiant pagerinti žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomų žurnalistų darbo aplinką;

Socialinės ir ekonominės reformos

56.  ragina Albanijos Vyriausybę teikti pirmenybę priemonėms, kuriomis siekiama sušvelninti COVID-19 pandemijos poveikį sveikatai ir socialinį ir ekonominį poveikį, ypatingą dėmesį skiriant marginalizuotoms ir pažeidžiamoms grupėms, kaip antai romams, egiptiečiams ir LGBTQI+ bendruomenei, neįgaliesiems ir vienišiems tėvams, sykiu imantis tolesnių veiksmų siekiant pagerinti įvairinimą, konkurencingumą ir skaitmeninimą, sustiprinti socialinio dialogo reprezentatyvumą ir kovoti su plačiai paplitusia neoficialia ekonomika;

57.  primena, kad tvarus ekonomikos augimas priklauso nuo plačiai paplitusios korupcijos panaikinimo, didesnio skaidrumo, teisinio tikrumo ir veiksmingumo, sąžiningos konkurencijos ir administracinių procedūrų supaprastinimo;

58.  ragina Albanijos valdžios institucijas iš esmės didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir gerinti galimybes – ypač pažeidžiamų grupių nariams – gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, kad būtų sumažinta skurdo ir socialinės atskirties grėsmė;

59.  ragina aktyviau taikyti konkrečias priemones, skirtas demografinio nuosmukio ir protų nutekėjimo problemai spręsti, įgyvendinant aktyvią darbo rinkos politiką, kuria siekiama spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties klausimą ir sumažinti ilgalaikį nedarbą, visų pirma tarp jaunimo ir labiausiai marginalizuotų grupių nedarbą; pabrėžia, kad svarbu sudaryti jaunimui tvarių ilgalaikio darbo galimybių skatinant prieinamą, kokybišką ir įtraukų švietimą ir sprendžiant su būstu susijusias problemas; ragina Albanijos vyriausybę užtikrinti interneto prieinamumą ir prieinamesnę jo kainą, be kita ko, mokykloms;

60.  palankiai vertina teigiamas moterų dalyvavimo politikoje tendencijas ir ragina imtis papildomų veiksmų, siekiant panaikinti lyčių nelygybę, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus bei diskriminaciją darbo vietoje;

61.  ragina valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti vaikų darbą neoficialiajame sektoriuje ir aktyviau vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už smurtą prieš vaikus;

62.  pabrėžia, kad reikia Albanijoje didinti ES paramos ir Sąjungos finansavimo matomumą ir informavimą apie juos; atsižvelgdamas į tai, primena, kad pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę Šiaurės Makedonijai ir Albanijai teikiamas atlygis už rezultatus ir suteikta didelė ES parama Vakarų Balkanų kovai su COVID-19 pandemija;

63.  palankiai vertina Komisijos pastangas, įgyvendinant specialų Ekonomikos ir investicijų planą, strategiškiau investuoti į Vakarų Balkanus; pabrėžia, kad visos investicijos turi atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir ES priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus; pabrėžia, kad Ekonomikos ir investicijų planas yra svarbi tvaraus sujungiamumo, žmogiškojo kapitalo, konkurencingumo ir įtraukaus ekonomikos augimo, taip pat regionų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonė; ragina skirti reikiamą bendrą finansavimą ir toliau didinti ES finansavimo skaidrumą ir matomumą; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Albanijos padėtį, reikia skirti finansavimą vykstančiam perėjimo prie demokratijos procesui ir kovai su demografiniu nuosmukiu ir protų nutekėjimu;

Aplinka, energetika ir transportas

64.  primena, kad vis dar reikia didelių pastangų norint pasiekti energijos vartojimo efektyvumo, energijos tiekimo saugumo, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir atsinaujinančiosios energijos bei jos šaltinių įvairinimo tikslus, pereinant prie tvariosios energijos, šildymo ir transporto;

65.  ragina Albaniją įvairinti energijos gamybą, užtikrinant ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu atsakingas investicijas į hidroenergiją ir didinti ekonomiškai efektyvias investicijas į vėjo ir saulės energijos išteklius; primygtinai ragina vyriausybę kuo labiau sumažinti poveikį biologinei įvairovei sustabdant hidroenergijos plėtrą saugomose teritorijose, ypač netoli Valbonos ir Vjosės upių esančiose teritorijose, ir, laikantis savo pranešimo, kuo greičiau įsteigti Vjosės nacionalinį parką, besidriekiantį palei visą upę; pabrėžia, kad reikia gerinti poveikio aplinkai vertinimus, strateginius poveikio aplinkai vertinimus ir skaidrumo procedūras ekologiniu atžvilgiu pažeidžiamuose sektoriuose ir skatinti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus aplinkai; pabrėžia, kad svarbu gerinti Albanijos strategiją, susijusią su branduoline sauga ir apsauga nuo radiacijos; pažymi, kad Albanijos teisės aktai dar nėra visiškai suderinti su 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų;

66.  ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Energijos bendrijos sutarties, be kita ko, užtikrinant, kad Albanijos elektros energijos birža veiktų toliau, atveriant rinką, užtikrinant paskirstymo sistemos operatorių funkcinį atskyrimą ir užtikrinant elektros energijos rinkų susiejimą; pabrėžia, kad neseniai pradėtas eksploatuoti Transadrijos dujotiekis ir būsima pertvarkytos Vliorės šiluminės elektrinės jungtis padeda užtikrinti regiono energetinį saugumą; primena, kad reikia užbaigti elektros energijos rinkos reformą ir paleisti Bitolos-Elbanasio elektros jungiamąją liniją su Šiaurės Makedonija;

67.  ragina toliau daryti pažangą stiprinant strateginius transporto tinklus pagal transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) reglamentavimo sistemą ir vykdyti darbus Albanijoje esančiose „Mėlynojo greitkelio“ atkarpose, užbaigti visapusiškas geležinkelio sektoriaus reformas ir toliau gerinti Tiranos-Podgoricos-Duresio geležinkelių jungtį;

68.  reiškia didelį susirūpinimą dėl tam tikrų Albanijoje vykdomų ekonominių projektų, dėl kurių saugomose teritorijose padaryta žala aplinkai; pabrėžia, kad ekologiniu požiūriu svarbių turizmo ir energetikos infrastruktūros projektų planavimas ir statyba, prieš priimant bet kokį sprendimą, turi būti vykdomi visoje šalyje plačiai konsultuojantis su pilietine visuomene ir vietos bendruomenėmis ir turi atitikti tarptautines ir ES normas dėl poveikio vertinimo ir aplinkos apsaugos;

69.  ragina Albanijos valdžios institucijas parengti nacionalinę energetikos strategiją, kuria būtų užtikrintas visiškas suderinamumas su Paryžiaus susitarimu ir atitinkama ES klimato politika, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslais ir anglies dioksido kainodaros priemonėmis ir jų įgyvendinimas, laikantis Europos žaliojo kurso ir 2020 m. Sofijos deklaracijoje prisiimtų politinių įsipareigojimų; ragina valdžios institucijas nedelsiant priimti Klimato kaitos įstatymo projektą ir sprendimą dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmo; reikalauja greičiau užbaigti integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano projektą, kad Energijos bendrijos sekretoriatas galėtų jį peržiūrėti;

70.  ragina imtis papildomų priemonių žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse; mano, kad svarbu sukurti tvirtą politikos formuotojų ir įvairių kaimo vietovių suinteresuotųjų grupių konsultacijų sistemą; pabrėžia, kad reikia kurti šiuolaikišką, ekologišką ir klimatui palankų mažo ir vidutinio masto žemės ūkį, užtikrinant ūkininkų pragyvenimą ir Albanijos gamtos išteklių bei biologinės įvairovės apsaugą;

71.  primena, kad Albanija turi pirmumo tvarka įgyvendinti naują 2020–2035 m. nacionalinės atliekų tvarkymo strategiją ir sukurti integruotą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, taip pat skatinti perdirbimą, uždaryti pavojingų atliekų šalinimo vietas, laikytis ES standartų, ypač susijusių su deginimu, ir užkirsti kelią miškų naikinimui ir jūrų taršai plastiku; atkreipia dėmesį į Adrijos jūros taršą ir dažnai išmetamas jūros srovių atplukdytas šiukšles; pabrėžia, kad reikia stiprinti vandens kokybės stebėsenos ir nuotekų valymo pajėgumus ir stiprinti agentūrų, atsakingų už aplinką ir saugomas teritorijas, gebėjimus;

Regioninis bendradarbiavimas ir užsienio politika

72.  palankiai vertina nuolatines Albanijos pastangas skatinti gerus kaimyninius santykius ir regioninę integraciją; primena, kad svarbu imtis tolesnių veiksmų siekiant skatinti susitaikymą su kaimyninėmis šalimis ir regioninį bendradarbiavimą, kuris turėtų būti grindžiamas pagarba pagrindinėms ES vertybėms ir bendrai ateičiai ES;

73.  ragina kurti naujas galimybes aukšto lygio politiniam ir politikos dialogui su Vakarų Balkanų šalimis, reguliariai rengiant ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimus ir plėtojant ministrų ryšius, kad būtų stiprinama politinė atsakomybė už plėtros procesą ir užtikrintas tvirtesnis valdymas ir aukšto lygmens dalyvavimas, ko, beje, siekiama pagal peržiūrėtą plėtros metodiką;

74.  teigiamai vertina konstruktyvius veiksmus ieškant sprendimų neišspręstiems dvišaliams klausimams, įskaitant bendrą Graikijos ir Albanijos įsipareigojimą kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą dėl jūrų zonų ribų nustatymo;

75.  palankiai vertina įtraukias priemones regioninei integracijai stiprinti, sudarant palankesnes sąlygas sujungiamumui ir laisvam asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimui, taip pat prisidedant prie bendros regioninės rinkos kūrimo;

76.  palankiai vertina konstruktyvų Albanijos vaidmenį vykdant daugiašales iniciatyvas, įskaitant pirmininkavimą Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimui ir ESBO;

77.  palankiai vertina tai, kad Albanija dalyvauja mažojo Šengeno iniciatyvoje, taip siekdama gerinti kaimyninius santykius ir suteikti naujų galimybių Albanijos piliečiams ir įmonėms;

78.  ragina visus politinius lyderius skubiai imtis veiksmų, kad būtų įsteigta regioninė komisija, kuri nustatytų faktus apie karo nusikaltimus ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, padarytus buvusios Jugoslavijos teritorijoje (RECOM) nuo 1991 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., remiantis dideliu RECOM koalicijos atliktu darbu; ragina Vakarų Balkanų politinius lyderius skatinti regioninį susitaikymą ir nelaikyti šių klausimų priemone vidiniams politiniams nesutarimams spręsti;

79.  palankiai vertina tai, kad nuo 2012 m. Albanija visapusiškai užtikrina suderinamumą su bendros užsienio ir saugumo politikos srities sprendimais ir deklaracijomis, teigiamai vertina jos aktyvų dalyvavimą ES vykdomose krizių valdymo misijose ir operacijose, taip pat jos indėlį į ES strategiškai svarbias NATO misijas; primygtinai ragina Albaniją laikytis ES pozicijos dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos;

80.  pabrėžia, kad ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos turi stiprinti partnerystę ir koordinavimą su Vakarų Balkanais, kad būtų vykdomos svarbios reformos, stiprinamas valdymas ir susitaikymas; ragina EIVT ir Komisiją didinti paramą Albanijai kovojant su piktavališku tokių užsienio šalių, kaip Rusija, Kinija ir Iranas, kišimusi; atsižvelgdamas į pirmiau minėtą suderinamumą ir Albanijos stojimo į ES procesą, mano, kad Tirana turėtų plėtoti dar glaudesnį bendradarbiavimą su ES ir NATO valstybėmis narėmis saugumo ir gynybos klausimais;

o
o   o

81.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Albanijos Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir Parlamentui.

(1) OL L 107, 2009 4 28, p. 166.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0320.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0050.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0168.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika