Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2170(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0041/2021

Texte depuse :

A9-0041/2021

Dezbateri :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Voturi :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0112

Texte adoptate
PDF 180kWORD 59k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Albania
P9_TA(2021)0112A9-0041/2021

Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Albania (2019/2170(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018, concluziile Consiliului din 18 iunie 2019 și concluziile Consiliului European din 17-18 octombrie 2019, prin care au fost amânate deciziile referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania,

–  având în vedere declarația comună a membrilor Consiliului European din 26 martie 2020 privind lansarea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, prin care s-au aprobat concluziile Consiliului din 25 martie 2020 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2020 intitulată „Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0057),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 19 și 20 iunie 2003 și Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 intitulată „Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE” (COM(2019)0260), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2019 privind Albania” (SWD(2019)0215),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE” (COM(2020)0660), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2020 privind Albania” (SWD(2020)0354),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 iulie 2020 intitulată „Planul de acțiune al UE pentru perioada 2020-2025 privind traficul de arme de foc” (COM(2020)0608),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2020 intitulată „Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru combaterea COVID-19 și redresarea postpandemică” (COM(2020)0315),

–  având în vedere reuniunea la nivel înalt UE-Balcanii de Vest din 10 noiembrie 2020 care a avut loc la Sofia în cadrul Procesului de la Berlin,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 26-27 iunie 2014, care au inclus decizia de a acorda Albaniei statutul de țară candidată la aderarea la UE,

–  având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 intitulată „Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor”(2),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania(3),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0641),

–  având în vedere Declarația de la Sofia în urma reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 și Agenda priorităților de la Sofia, anexată,

–  având în vedere Declarația de la Zagreb convenită în cadrul summit-ului UE-Balcanii de Vest, care a avut loc prin videoconferință la 6 mai 2020,

–  având în vedere raportul final al misiunii de observare a alegerilor a ODIHR (Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)) din 5 septembrie 2019 privind alegerile locale care au avut loc în Republica Albania la 30 iunie 2019, precum și avizul comun al Comisiei de la Veneția și al OSCE/ODIHR din 11 decembrie 2020 privind amendamentele aduse Constituției Albaniei la 30 iulie 2020 și Codului electoral,

–   având în vedere programul de lucru anual al Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor pentru 2021,

–  având în vedere recomandarea sa din 19 iunie 2020 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Balcanii de Vest, în urma summit-ului din 2020(4),

–  având în vedere declarația comună din 8 decembrie 2020 a peste 20 de deputați în Parlamentul European privind negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Albania,

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0041/2021),

A.  întrucât extinderea este unul dintre cele mai eficace instrumente de politică externă ale UE care contribuie la răspândirea influenței valorilor fundamentale ale Uniunii precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, statul de drept, consolidarea păcii și respectarea drepturilor omului;

B.  întrucât Albania a continuat să depună eforturi susținute pe calea către UE, îndeplinind cele mai multe din condițiile prezentate de UE pentru organizarea primei conferințe interguvernamentale;

C.  întrucât statul de drept este un criteriu de referință esențial pentru evaluarea progresului unei țări candidate către aderarea la UE;

D.  întrucât Albania trebuie să facă în continuare progrese în ceea ce privește întărirea instituțiilor și procedurilor democratice, în asigurarea funcționării corespunzătoare a instituțiilor sale judiciare, în lupta împotriva corupției și în protejarea libertății mass-mediei și a drepturilor minorităților;

E.  întrucât eforturile consecvente de a efectua reforme esențiale din Albania necesită implicarea comună a tuturor părților interesate;

F.  întrucât perspectiva ca Albania să devină un stat membru pe merit este în interesul politic, de securitate și economic al Uniunii; întrucât calitatea reformelor necesare și angajamentul țării față de acestea ar trebui să determine calendarul aderării;

G.  întrucât extinderea UE și promovarea democrației, a statului de drept și a prosperității în Balcanii de Vest contribuie la întărirea securității și stabilității în regiunea Balcanilor de Vest, din care face parte Albania;

H.  întrucât alegerile generale vor avea loc în Albania la 25 aprilie 2021 și întrucât recomandările OSCE/ODIHR nu au fost puse în aplicare în totalitate;

I.  întrucât Comisia a prezentat un proiect de cadru de negociere pentru Albania la 1 iulie 2020,

J.  întrucât pandemia în curs a demonstrat în mod clar că UE și Balcanii de Vest trebuie să continue să abordeze împreună provocările comune;

K.  întrucât Albania trebuie încă să se redreseze în urma daunelor pe scară largă cauzate de cutremurul din 26 noiembrie 2019 și de pandemia de COVID-19, să își întărească protecția civilă și capacitatea de reacție în caz de dezastre și să continue pregătirile pentru aderarea la mecanismul de protecție civilă al Uniunii;

L.  întrucât UE a mobilizat subvenții în valoare de 115 milioane EUR pentru reabilitarea și reconstrucția după cutremur, ca parte a angajamentului său de sprijin în valoare de 400 milioane EUR;

M.  întrucât economia Albaniei a fost puternic afectată de pandemia de COVID-19, iar măsurile vizând să împiedice răspândirea virusului au un impact negativ asupra bugetului național;

N.  întrucât UE a mobilizat 3,3 miliarde EUR pentru a combate pandemia de COVID-19 în Balcanii de Vest, inclusiv 38 de milioane EUR ca sprijin imediat pentru sectorul sănătății, 467 de milioane EUR pentru a întări reziliența sistemelor de sănătate și a atenua consecințele socioeconomice ale pandemiei, 750 de milioane EUR pentru asistență macrofinanciară, 385 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului privat și pentru reactivarea acestuia, și 1,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi preferențiale de la Banca Europeană de Investiții;

O.  întrucât UE a mobilizat 51 de milioane EUR pentru a sprijini Albania în combaterea COVID-19 și a pus la dispoziție până la 180 de milioane EUR sub formă de asistență macrofinanciară;

P.  întrucât UE este cel mai important partener comercial al Albaniei și cel mai mare donator, și întrucât țara a beneficiat de 1,25 miliarde EUR în finanțare din partea UE pentru preaderare începând cu anul 2007;

Q.  întrucât Planul economic și de investiții (PEI) pentru Balcanii de Vest va facilita redresarea pe termen lung a regiunii în urma pandemiei de COVID-19 și va sprijini dezvoltarea și reformele economice;

R.  întrucât cetățenii albanezi pot călători fără vize în spațiul Schengen din decembrie 2010;

S.  întrucât, începând cu 2015, cetățenii albanezi pot participa la schimburile de elevi, studenți și tineri din cadrul programului Erasmus+;

T.  întrucât UE se angajează pe deplin să sprijine în continuare alegerea strategică a Albaniei privind integrarea în UE, bazată pe statul de drept și pe relațiile de bună vecinătate;

U.  întrucât Albania rămâne un partener de încredere în politica externă, grație eforturilor sale de a promova cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate;

1.  salută orientarea strategică clară și angajamentul Albaniei față de integrarea în UE, manifestate prin relații de bună vecinătate și transpunerea continuă în practică a reformelor legate de aderare; apreciază, în acest sens, declarația Consiliului European din 26 martie 2020 referitoare la lansarea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania; subliniază importanța procesului de integrare, care este un catalizator al reformelor, și salută sprijinul de care se bucură acesta în rândul poporului albanez;

2.  consideră că Conferința privind viitorul Europei ar trebui să includă, după caz, și să implice activ reprezentanți ai Albaniei și ai altor țări din Balcanii de Vest, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile, inclusiv tineri;

3.  sprijină convocarea fără întârziere a primei conferințe interguvernamentale, după îndeplinirea pe deplin a condițiilor stabilite de Consiliul European și adoptarea cadrului de negociere de către Consiliu; reamintește că Albania este o țară candidată din 2014 și că, din 2018, Comisia recomandă începerea negocierilor de aderare;

4.  reamintește caracterul transformator al negocierilor de aderare și constată că, pentru a asigura credibilitatea procesului de aderare, îndeplinirea obiectivelor de etapă trebuie să se reflecte în progresul înregistrat în direcția aderării la UE; reamintește că actori rivali încearcă să submineze continuarea integrării și stabilitatea politică a țărilor din Balcanii de Vest;

5.  consideră că desemnarea negociatorului-șef și a echipei de negociere, împreună cu adoptarea planului de acțiune pentru a aborda prioritățile stabilite prin concluziile Consiliului din martie 2020, reprezintă un semn al unui angajament politic clar de a avansa în direcția integrării în UE;

6.  subliniază că progresele în direcția aderării în conformitate cu metodologia de extindere revizuită depind de reforme durabile, profunde și ireversibile în toate domeniile fundamentale, începând cu statul de drept, funcționarea efectivă a instituțiilor democratice și a administrației publice, precum și economia; reamintește, în acest sens, importanța reformei sistemului judiciar și intensificarea luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și relațiile de bună vecinătate și cooperarea regională;

7.  îndeamnă autoritățile albaneze să își intensifice eforturile de a întări dialogul politic și funcționarea instituțiilor democratice ale țării, îmbunătățind în același timp atmosfera privind pluralismul mass-mediei și societatea civilă;

Funcționarea instituțiilor democratice

8.   îi încurajează pe liderii politici din Albania să creeze un climat de încredere prin creșterea transparenței și depășirea lipsei de dialog și își exprimă profunda preocupare cu privire la climatul politic polarizat și la lipsa unei cooperări sustenabile între partide, care continuă să împiedice procesul democratic; reamintește importanța dialogului politic constructiv pentru ca procesul de reformă să avanseze și să se realizeze progrese suplimentare în ceea ce privește asigurarea funcționării democratice normale a instituțiilor albaneze;

9.  reamintește responsabilitatea comună a forțelor politice de a depăși acuzațiile reciproce, deciziile și boicoturile unilaterale, bazându-se în schimb pe exemple pozitive ale eforturilor vizând ajungerea la un consens, cum ar fi cele care au dus la acordul din 5 iunie 2020 privind reforma electorală;

10.  invită autoritățile publice din Albania să acționeze în mod transparent și să pună în aplicare practicile de bună administrare; subliniază importanța unor măsuri proactive pentru punerea la dispoziția societății civile, a mass-mediei și a publicului larg a informațiilor în timp util și în mod ordonat, îndeosebi atunci când se referă la aspecte de interes public major, cum ar fi situația de urgență medicală în curs;

11.  subliniază că alegerile generale din 25 aprilie 2021 vor fi esențiale pentru întărirea și reînnoirea procedurilor și structurilor democratice ale țării, precum și pentru atingerea unui nivel mai ridicat de stabilitate politică; subliniază că alegerile libere și corecte sunt fundamentale pentru integrarea în UE;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la acuzațiile de cumpărare de voturi și reamintește că urmărirea penală se numără printre condițiile stabilite de Consiliu la 25 martie 2020; subliniază importanța de a asigura că pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2021 se desfășoară într-un mod transparent și favorabil includerii; observă că toate forțele politice, organele de stat, societatea civilă și mass-media au datoria comună de a asigura că campania electorală este transparentă, credibilă și obiectivă, liberă de dezinformări, intimidări și acuzații false;

13.  subliniază că este important să fie puse în aplicare măsurile de reformă electorală codificate în iulie 2020, care sunt în concordanță cu recomandările OSCE/ODIHR și ale Consiliului Europei; subliniază importanța punerii în aplicare pe deplin și în timp util a avizului comun al Comisiei de la Veneția și al OSCE/ODIHR din decembrie 2020; salută rezultatul pozitiv al acordului din 5 iunie 2020, care pune în aplicare unele dintre recomandările OSCE/ODIHR; ia act de faptul că acesta a rămas fără urmări și că, în ciuda apelurilor internaționale repetate de a aștepta avizul Comisiei de la Veneția, s-au luat măsuri suplimentare fără un larg consens între partide, ceea ce a dus la adoptarea de către parlamentul Albaniei a amendamentelor contestate la Codul electoral în octombrie 2020;

14.  subliniază că este necesar să se intensifice implicarea parlamentului Albaniei în procesul de integrare în UE, îmbunătățind în continuare capacitățile sale legislative, de supraveghere și de control bugetar pentru a asigura alinierea legislației la acquis-ul UE;

15.  îndeamnă Albania să îmbunătățească coordonarea intraguvernamentală, să accelereze descentralizarea în cadrul reformei administrativ-teritoriale, să promoveze consultările publice la nivel local și să facă progrese în cea ce privește reforma administrației publice;

Statul de drept

16.  reamintește importanța primordială a protejării statului de drept prin implementarea revizuirii judiciare și a urmăririi penale constante și coerente a corupției la nivel înalt; apreciază progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformei judiciare cuprinzătoare, susținute de procesul de verificare fără precedent și de înființarea instituțiilor și organismelor specializate pertinente, și solicită accelerarea acestor proceduri pentru a realiza o tranziție concretă către un sistem judiciar responsabil, independent și funcțional, aceasta fiind o condiție prealabilă pentru prima conferință interguvernamentală;

17.  subliniază necesitatea ca Albania să dezvolte o abordare mai strategică în ceea ce privește reforma sectorului justiției, care să abordeze numărul tot mai mare de cauze nesoluționate; solicită să se asigure standarde ridicate de transparență în sectorul justiției și să se reactiveze instrumente precum bazele de date online operaționale anterior; salută numirea noilor membri ai Curții Constituționale, care și-a restabilit funcționalitatea, și îndeamnă instituțiile albaneze să finalizeze rapid procesul de numire, restabilind capacitatea Curții Constituționale de a funcționa pe deplin și în mod eficient; subliniază necesitatea de a asigura funcționarea în continuare a Curții de Apel, precum și personalul necesar pentru aceasta;

18.  salută faptul că Înalta Curte și-a recâștigat parțial capacitatea de funcționare și că a examinat admisibilitatea a peste o mie de cauze și o încurajează să facă în continuare progrese în ceea ce privește numirea unor judecători suplimentari pentru a deveni pe deplin funcțională și să reducă în mod drastic numărul nesustenabil de cauze pendinte;

19.  își exprimă satisfacția față de înființarea Biroului Național de Investigații și față de faptul că directoarea sa își îndeplinește atribuțiile și că personalul însărcinat cu investigațiile este în curs de recrutare;

20.  subliniază că Albania trebuie să combată corupția la toate nivelurile societății, guvernului și administrației; își exprimă îngrijorarea cu privire la practica actuală care permite poliției naționale să primească donații și sponsorizări private; constată cu îngrijorare că acuzațiile de corupție continuă să submineze încrederea publicului în guvern și în instituțiile democratice în general;

21.  subliniază necesitatea de a asigura funcționarea eficace, cooperarea și independența financiară și operațională a instituțiilor judiciare, de aplicare a legii și anticorupție prin asigurarea unor resurse financiare, tehnice și umane adecvate; subliniază că este important să se obțină rezultate tangibile sub forma unor investigații independente și imparțiale care să ducă la succesul urmăririi penale a infracțiunilor majore, inclusiv a cazurilor de corupție;

22.  salută înființarea organismelor anticorupție și ia act de progresele realizate în legislația anticorupție; ia act de faptul că anchetele aprofundate ale structurii speciale de combatere a corupției și a criminalității organizate (SPAK), recent înființate, sunt în curs de desfășurare și că instanțele însărcinate cu combaterea corupției și a criminalității organizate emit puneri sub acuzare; subliniază necesitatea de a menține independența acestora pentru a combate în mod eficace și proactiv impunitatea și corupția la nivel înalt;

23.  solicită adoptarea și implementarea rapidă a unor planuri concrete de integritate în cadrul tuturor ministerelor, astfel cum se prevede în Strategia intersectorială împotriva corupției și în planul de acțiune pentru punerea sa în aplicare; reamintește necesitatea de a se îmbunătăți transparența și controlul finanțării partidelor politice în temeiul Legii modificate privind finanțarea partidelor politice; ia act de importanța aplicării efective a recomandărilor Curții de Conturi a Albaniei;

24.  ia act de creșterea numărului de anchete proactive, de urmăriri penale și condamnări definitive care vizează averile ilicite și spălarea de bani, care duc la înghețarea și confiscarea sistematică a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, și solicită intensificarea urmăririi penale și condamnări judecătorești definitive în aceste cauze, în concordanță cu principiile independenței judiciare, ale respectării garanțiilor procedurale și ale proceselor echitabile; subliniază problemele ample legate de spălarea banilor, în special în sectorul construcțiilor și în sectorul imobiliar;

25.  salută măsurile luate pentru îmbunătățirea legislației și a mecanismelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și solicită măsuri suplimentare menite să pună rapid în aplicare planul de acțiune al Grupului de Acțiune Financiară Internațională, în special în ceea ce privește reducerea amplorii economiei informale;

26.  subliniază importanța eforturilor continue și a îmbunătățirilor sistemice ale Albaniei în combaterea traficului de persoane, a armelor de foc și a mărfurilor contrafăcute, precum și a criminalității informatice și a amenințărilor teroriste;

27.  invită Albania să își intensifice în continuare eforturile exhaustive și riguroase de a dezmembra rețelele infracționale locale și internaționale și de a elimina producția și traficul de droguri, valorificând eforturile semnificative pe care le-a depus în ultimii ani; salută cooperarea mai intensă a țării cu Europol și cu instituțiile de aplicare a legii din statele membre ale UE, care a dus la o serie de operațiuni reușite de aplicare a legii la scară largă, inclusiv printr-o colaborare exemplară între autoritățile albaneze și italiene sub egida echipei comune de anchetă; încurajează autoritățile albaneze să finalizeze rapid detașarea unui procuror de legătură albanez la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust); recomandă ca Albania să adopte o nouă strategie și un nou plan de acțiune privind drogurile, pentru a rectifica, printre altele, lacuna legislativă legată de precursorii drogurilor;

Drepturi fundamentale

28.  își exprimă sprijinul pentru politicile favorabile includerii și solicită realizarea de progrese în ceea ce privește adoptarea de măsuri pentru a proteja în mod eficace libertățile și drepturile fundamentale ale tuturor locuitorilor, punând un accent special pe femei, copii, persoane cu handicap, minorități etnice și persoane LGBTQI+;

29.  salută numirea de către Albania a observatorului său în cadrul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și încurajează autoritățile să profite pe deplin de cunoștințele specializate ale FRA pentru a alinia legislația și practicile Albaniei la acquis-ul și standardele UE;

30.  salută actualizarea legislației naționale privind combaterea discriminării și invită autoritățile să își intensifice eforturile pentru a stabili o jurisprudență solidă împotriva discriminării; îndeamnă autoritățile să asigure prevenirea și urmărirea penală eficace a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv a antisemitismului;

31.  ia act de faptul că Planul național de acțiune 2016-2020 al Albaniei pentru chestiunile LGBTI a expirat și invită guvernul să elaboreze un nou plan de acțiune printr-o consultare transparentă și favorabilă includerii cu societatea civilă și să se asigure că sunt alocate resurse adecvate pentru punerea în aplicare a acestuia; invită autoritățile albaneze să încurajeze acceptarea socială a persoanelor LGBTQI+, care încă se confruntă în mod regulat cu discriminarea și cu discursurile de incitare la ură; salută decizia de a elimina „terapia de conversie”, care este inacceptabilă, întărind astfel dreptul la identitatea de gen și la exprimarea genului;

32.  îndeamnă autoritățile să se asigure că sunt asigurate suficiente resurse umane, tehnice și financiare organismelor pertinente, cum ar fi Ombudsmanul, comisarul pentru combaterea discriminării și comisarul pentru dreptul la informare și protecția datelor și să asigure că recomandările lor sunt puse în aplicare în mod sistematic; subliniază faptul că numai persoanele ale căror independență și profesionalism sunt indubitabile ar trebui numite în aceste funcții;

33.  solicită crearea unui mecanism eficace pentru a împiedica violența bazată pe gen, inclusiv hărțuirea, violența domestică și violența împotriva copiilor, care a fost accentuată de pandemia de COVID-19, precum și pentru protejarea și sprijinirea victimelor acestora, combinate cu urmărirea penală eficace și eficientă a făptașilor;

34.  reamintește Albaniei solicitările sale ca aceasta să asigure accesul nediscriminatoriu la servicii publice și să aducă îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește instruirea, rata de ocupare a forței de muncă și condițiile de viață și de sănătate ale persoanelor cu handicap, ale romilor, egiptenilor și ale altor minorități etnice; salută Declarația de la Poznan din 2019 privind integrarea romilor în cadrul procesului de extindere a UE; îndeamnă autoritățile să promoveze politicile de integrare a romilor în concordanță cu cadrul strategic al UE pentru romi;

35.  solicită Albaniei să adopte rapid celelalte cinci norme rămase pentru a asigura punerea în aplicare deplină a Legii-cadru din 2017 privind protecția minorităților naționale și a drepturilor aferente autoidentificării, utilizarea limbilor minoritare, după caz, la nivelul administrației locale și dreptul la co-instruire în limbile minoritare; invită Albania să protejeze și să promoveze patrimoniul cultural, limbile și tradițiile minorităților sale naționale și să asigure un spațiu mediatic consacrat în instituțiile de stat și locale în limbile minorităților;

36.  salută, în acest context, adoptarea legii privind recensământul populației, ce urmează să aibă loc în toamna anului 2021, și invită Albania să ia toate măsurile necesare pentru a o pune în aplicare în mod efectiv, inclusiv prin pregătirea chestionarului și a manualului care include toate grupurile minoritare recunoscute;

37.  invită Albania să se asigure că grupurile minoritare au șanse egale și o reprezentare adecvată în viața politică, administrația publică și sistemul judiciar;

38.  invită Albania să facă progrese suplimentare în ce privește măsurile de întărire a drepturilor privind înregistrarea proprietății, retrocedarea și despăgubirea, de punere în aplicare a legii privind procedurile tranzitorii legate de proprietate, îndeosebi prin înregistrarea de progrese, în mod transparent, în procesul de înregistrare a proprietăților, și prin finalizarea reformei generale a sectorului funciar, inclusiv în zonele locuite de minorități;

39.  salută eforturile Albaniei de a promova toleranța și armonia interreligioasă și a combate prejudecățile și discriminarea, inclusiv antisemitismul, astfel cum se afirmă în aprobarea de către parlament a definiției antisemitismului elaborată de Alianța internațională pentru comemorarea Holocaustului, devenind astfel prima țară cu majoritate musulmană care acceptă această formulare; solicită să se depună în continuare eforturi pentru respectarea libertății de exprimare și a libertății de convingere sau religioase;

40.  solicită autorităților să asigure libertatea de întrunire ca drept fundamental, respectând principiul proporționalității, inclusiv în timpul stării de urgență sau al catastrofelor naturale; subliniază recomandările făcute de Ombudsman în acest sens;

41.  observă că este important să se investigheze acuzațiile de abuzuri ale poliției, precum și să se ancheteze și să se urmărească penal utilizarea disproporționată a forței, și în contextul pandemiei de COVID-19; reamintește că este necesar să se elimine relele tratamente aplicate suspecților și deținuților;

42.  reamintește obligația autorităților de a asigura respectarea garanțiilor procedurale pentru solicitanții de azil, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Albaniei, și de a aborda în mod corespunzător nevoile refugiaților, ale solicitanților de azil și ale migranților, sporind totodată gradul de pregătire pentru posibile creșteri ale fluxurilor de migrație și consolidând cooperarea cu autoritățile statelor membre; solicită sporirea capacităților de prelucrare a cererilor de azil și de investigare a cazurilor raportate de încălcare a procedurilor de returnare, inclusiv încălcări ale drepturilor omului;

43.  subliniază că protecția frontierelor și prevenirea criminalității transfrontaliere trebuie să reprezinte o prioritate și trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale consacrate în legislația și principiile internaționale și regionale aplicabile; salută lansarea primei operațiuni comune de sine stătătoare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în afara Uniunii Europene;

44.  subliniază că contribuția Albaniei la protejarea frontierei externe a Uniunii Europene are o importanță crucială și solicită UE să își intensifice sprijinul pentru protejarea frontierelor din regiune și să vină în ajutorul autorităților albaneze care se ocupă de refugiați, solicitanți de azil și migranți;

45.  salută eforturile depuse în prezent de autoritățile albaneze și le îndeamnă să adopte o abordare solidă în ceea ce privește prevenirea, investigarea, urmărirea penală și pedepsirea traficului de ființe umane și a exploatării victimelor acestuia, care includ copii și alte grupuri vulnerabile, pentru a îmbunătăți serviciile de reintegrare și pentru a asigura protecția martorilor;

46.  salută măsurile în curs și solicită progrese suplimentare în ceea ce privește reducerea considerabilă a migrației neregulamentare și a numărului de cereri de azil nefondate depuse de resortisanții albanezi, inclusiv a numărului de minori care sosesc neînsoțiți, în statele membre ale UE; constată că Albania continuă să îndeplinească criteriile de referință privind liberalizarea vizelor;

Societatea civilă și mass-media

47.  subliniază că este necesar să se îmbunătățească climatul de funcționare a societății civile din Albania și îndeamnă autoritățile să asigure consultări pertinente, oportune și reprezentative pe întregul parcurs al procesului decizional la diferite niveluri de guvernanță și să consolideze cadrul juridic și fiscal, îmbunătățind astfel sustenabilitatea financiară a sectorului neguvernamental;

48.  subliniază că este important ca organizațiile societății civile să participe la consultări periodice privind funcționarea societății, care permit participarea cetățenilor la afacerile țării;

49.  subliniază că este necesar să se îmbunătățească condițiile și să se creeze un mediu care să promoveze răspunderea și controlul instituțiilor publice, în special prin cooperarea cu societatea civilă și jurnaliștii, asigurându-le accesul la justiție și securitatea juridică; este profund preocupat de acuzațiile îngrijorătoare privind utilizarea pe scară largă a dezinformării împotriva jurnaliștilor de investigație, a activiștilor din rândul societății civile și a altor persoane care urmăresc să denunțe interese puternice;

50.  ia act cu preocupare de lipsa progreselor în ceea ce privește libertatea de exprimare și de obstacolele din calea bunei funcționări a mass-mediei independente;

51.  reamintește că este important să se asigure un jurnalism de calitate și să se crească nivelul de educație în domeniul mass-mediei, pentru a asigura funcționarea democrației în Albania și pentru a combate dezinformarea, discursurile de incitare la ură și știrile false; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să îmbunătățească coordonarea și să combată dezinformarea și amenințările hibride care încearcă să submineze perspectiva aderării la UE, subliniind de manieră mai strategică importanța UE pentru cetățenii din Balcanii de Vest, și le îndeamnă să promoveze crearea unui centru de excelență axat pe Balcani, care să combată dezinformarea;

52.  solicită să se adopte inițiative care să încurajeze un peisaj mediatic neafectat de influențe externe și care să contribuie la o conduită profesională a mass-mediei, inclusiv a jurnalismului de investigație;

53.  subliniază necesitatea de a consolida autoreglementarea, standardele etice, independența, imparțialitatea, sustenabilitatea financiară și calitatea relatărilor furnizate de mijloacele de comunicare în masă publice și private și de a spori transparența cu privire la proprietarii acestor mijloace de comunicare, la finanțare și la publicitatea plătită din bani publici; solicită măsuri care să asigure transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei a societăților de radiodifuziune; ia act de necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă și sociale ale profesioniștilor din mass-media, pentru a asigura un jurnalism de calitate;

54.  condamnă violențele, intimidările, campaniile de denigrare și presiunile politice și financiare indirecte îndreptate împotriva jurnaliștilor, care afectează grav libertatea mass-mediei, generează autocenzură și subminează grav eforturile de scoatere la iveală a criminalității și a corupției; solicită autorităților să deschidă o anchetă cu privire la recenta serie de violențe și detenții nejustificate ale jurnaliștilor și să răspundă imediat la acuzațiile potrivit cărora unii reporteri ar fi fost agresați de poliție, inclusiv pe perioada detenției;

55.  salută angajamentul autorităților de a retrage proiectele de amendamente propuse la Legea privind mass-media și de a pune în aplicare pe deplin recomandările Comisiei de la Veneția din 19 iunie 2020 în toate propunerile viitoare; își reiterează îngrijorarea cu privire la măsurile propuse inițial în cadrul așa-numitului „pachet de combatere a defăimării” și observă că orice revizuire a legislației privind mass-media și comunicarea ar trebui să aibă loc într-un mod transparent și incluziv, garantând că vocile și opiniile societății civile sunt auzite, cu scopul de a îmbunătăți libertatea mass-mediei și mediul de lucru al jurnaliștilor independenți;

Reforme socioeconomice

56.  încurajează guvernul albanez să acorde prioritate măsurilor menite să atenueze impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19, acordând o atenție deosebită grupurilor marginalizate și vulnerabile precum romii, egiptenii, comunitatea LGBTQI+, persoanele cu dizabilități și părinții unici susținători ai unei familii monoparentale, luând în același timp măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți diversificarea, competitivitatea și digitalizarea, a spori reprezentativitatea dialogului social și a combate economia informală larg răspândită;

57.  reamintește că creșterea durabilă depinde de eradicarea corupției endemice, de îmbunătățirea transparenței, a securității juridice și a eficienței, de concurența loială și de simplificarea procedurilor administrative;

58.  încurajează autoritățile albaneze să consolideze gradul de acoperire al asistenței sociale și să îmbunătățească accesul la serviciile de asistență medicală, în special pentru grupurile vulnerabile, în scopul de a reduce riscul de sărăcie și excluziune socială;

59.  solicită intensificarea măsurilor de combatere a declinului demografic și a exodului creierelor prin politici active în domeniul pieței muncii, care să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței și să reducă șomajul de lungă durată, în special în rândul tinerilor și al grupurilor cel mai marginalizate; subliniază că este important să se creeze oportunități de angajare sustenabile și pe termen lung pentru tineri prin promovarea unei educații accesibile, de calitate și incluzivă și prin abordarea problemelor legate de locuințe; invită guvernul albanez să îmbunătățească disponibilitatea la prețuri accesibile a internetului, inclusiv pentru școli;

60.  salută tendințele pozitive în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică și solicită măsuri suplimentare pentru a aborda dezechilibrele de gen, diferența de remunerare între femei și bărbați și discriminarea la locul de muncă;

61.  îndeamnă autoritățile să își intensifice eforturile de eliminare a muncii copiilor în întregul sector informal și să consolideze urmărirea penală a abuzurilor asupra copiilor;

62.  subliniază că este necesar să se îmbunătățească vizibilitatea și comunicarea privind ajutorul de la UE și finanțarea din partea Uniunii acordată Albaniei; reamintește, în acest sens, recompensa de performanță în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare pentru Macedonia de Nord și Albania și, în special, sprijinul substanțial pe care UE l-a acordat Balcanilor de Vest pentru a combate pandemia de COVID-19;

63.  salută eforturile Comisiei de a investi mai strategic în Balcanii de Vest printr-un plan economic și de investiții dedicat; subliniază că orice investiție trebuie să fie în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris și cu obiectivele UE în materie de decarbonizare; recunoaște importanța planului economic și de investiții în sprijinirea conectivității sustenabile, a capitalului uman, a competitivității și a creșterii favorabile incluziunii, precum și în consolidarea cooperării regionale și transfrontaliere; solicită o cofinanțare adecvată și îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește transparența și vizibilitatea finanțării UE; subliniază că este necesar ca, în contextul Albaniei, finanțarea să se concentreze pe tranziția democratică în curs și pe combaterea declinului demografic și a exodului creierelor;

Mediul, energia și transporturile

64.  reamintește că sunt necesare în continuare eforturi substanțiale pentru a îndeplini obiectivele privind eficiența energetică, securitatea aprovizionării, reducerea emisiilor și energia din surse regenerabile, precum și diversificarea acesteia prin tranziția către energie, încălzire și transporturi durabile;

65.  încurajează Albania să diversifice producția de energie, să asigure investiții raționale din punct de vedere economic și ecologic în operațiunile hidroelectrice și să crească investițiile rentabile în surse eoliene și solare; îndeamnă guvernul să reducă la minimum impactul asupra biodiversității prin oprirea dezvoltării hidroelectrice în zonele protejate, în special în zonele din apropierea râurilor Valbona și Vjosa, și să înființeze cât mai curând posibil Parcul Național Viosa, prelungind întreaga lungime a râului, în conformitate cu anunțul său; subliniază că este necesar să se îmbunătățească evaluările de impact asupra mediului, evaluările strategice de mediu și transparența procedurilor în toate sectoarele sensibile din punct de vedere ecologic și să se încurajeze urmărirea penală a infracțiunilor împotriva mediului; subliniază că este important să se îmbunătățească strategia Albaniei în ceea ce privește siguranța nucleară și protecția împotriva radiațiilor; reamintește că Albania nu s-a aliniat încă pe deplin la Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante;

66.  îndeamnă autoritățile să asigure respectarea deplină a Tratatului de instituire a Comunității Energiei, inclusiv prin operaționalizarea schimbului de energie electrică al Albaniei, continuarea deschiderii pieței, asigurarea separării funcționale a operatorilor de sisteme de distribuție și asigurarea cuplării piețelor de energie electrică; subliniază contribuția nou-lansatului gazoduct transadriatic și a conexiunii viitoare a termocentralei Vlora convertite la securitatea energetică regională; reamintește necesitatea de a finaliza reforma pieței de energie electrică și de a pune în aplicare interconectorul de energie electrică Bitola-Elbasan cu Macedonia de Nord;

67.  solicită continuarea progreselor în consolidarea rețelelor strategice de transport în conformitate cu cadrul de reglementare al rețelei transeuropene de transport (TEN-T), pentru a face să avanseze lucrările la secțiunile albaneze ale „Autostrăzii Albastre”, a finaliza reformele din sectorul feroviar și a înregistra progrese suplimentare în ceea ce privește conexiunea feroviară Tirana-Podgorița-Durrës;

68.  își exprimă profunda preocupare cu privire la anumite proiecte economice din Albania care au cauzat daune mediului în zonele protejate; subliniază că planificarea și construcția de proiecte turistice și de infrastructură energetică sensibile din punct de vedere ecologic trebuie să se desfășoare în cadrul unei consultări largi cu părțile interesate la nivel național, la care să participe societatea civilă și comunitățile locale, și trebuie să respecte normele internaționale și normele UE privind evaluările de impact și protecția mediului;

69.  îndeamnă autoritățile albaneze să elaboreze o strategie energetică națională care să garanteze alinierea deplină și punerea în aplicare a Acordului de la Paris, a politicilor aplicabile ale UE în domeniul climei, a obiectivelor de decarbonizare și a instrumentelor de stabilire a prețului carbonului, în conformitate cu Pactul verde european și cu angajamentele politice asumate în Declarația de la Sofia din 2020; invită autoritățile să adopte fără întârziere proiectul de lege privind schimbările climatice, precum și legea și decizia privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră; solicită finalizarea accelerată a proiectului de plan național integrat pentru energie și climă, pentru a fi revizuit de Secretariatul Comunității Energiei;

70.  solicită eforturi suplimentare în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale; consideră că este important să se stabilească un sistem solid de consultări între factorii de decizie politică și diferitele grupuri de interese din zonele rurale; subliniază că este necesar să se dezvolte o agricultură modernă, ecologică, favorabilă mediului, la scară mică și medie, care să asigure mijloacele de trai ale fermierilor și protecția resurselor naturale ale Albaniei, precum și a biodiversității;

71.  reamintește că este necesar ca Albania să acorde prioritate punerii în aplicare a noii strategii naționale de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2020-2035 și instituirii unui sistem regional integrat de gestionare a deșeurilor și să promoveze reciclarea, închiderea siturilor de eliminare a deșeurilor periculoase, alinierea la standardele UE, în special în ceea ce privește incinerarea, și prevenirea despăduririlor și a poluării marine cu materiale plastice; atrage atenția asupra poluării Mării Adriatice și a deversării frecventă a gunoiului transportat de curenții marini; subliniază că este necesar să se intensifice monitorizarea calității apei și capacitățile de tratare a apelor reziduale și să se consolideze capacitățile agențiilor responsabile pentru mediu și zonele protejate;

Cooperarea regională și politica externă

72.  salută eforturile continue ale Albaniei de promovare a relațiilor de bună vecinătate și a integrării regionale; subliniază că este important să se adopte măsuri suplimentare pentru promovarea reconcilierii cu vecinii și a cooperării regionale, care ar trebui să se bazeze pe respectarea valorilor fundamentale ale UE și a unui viitor comun în UE;

73.  solicită să se creeze noi oportunități de dialog politic și privind politicile publice la nivel înalt cu țările din Balcanii de Vest, prin reuniuni periodice la nivel înalt între UE și Balcanii de Vest și contacte ministeriale intensificate, pentru a consolida asumarea politică a procesului de extindere și pentru a asigura o coordonare mai puternică și implicarea la nivel înalt, astfel cum se prevede, de asemenea, în metodologia de extindere revizuită;

74.  salută măsurile constructive luate în vederea soluționării problemelor bilaterale restante, inclusiv un angajament comun al Greciei și Albaniei de a deferi Curții Internaționale de Justiție problema delimitării zonelor maritime;

75.  salută măsurile incluzive adoptate pentru aprofundarea integrării regionale, facilitarea conectivității și a liberei circulații a persoanelor, a bunurilor, a capitalurilor și a serviciilor și contribuția la piața regională comună;

76.  salută rolul constructiv al Albaniei în inițiativele multilaterale, inclusiv în contextul președinției sale a Acordului central european de comerț liber (CEFTA) și a OSCE;

77.  salută participarea Albaniei la inițiativa mini-Schengen ca mijloc de a îmbunătăți relațiile de vecinătate și de a oferi noi oportunități cetățenilor și întreprinderilor din Albania;

78.  invită toți liderii politici să ia măsuri urgente pentru a înființa Comisia regională însărcinată cu stabilirea faptelor referitoare la toate victimele crimelor de război și ale altor încălcări grave ale drepturilor omului comise pe teritoriul fostei Iugoslavii între 1 ianuarie 1991 și 31 decembrie 2001 (RECOM), pe baza activității semnificative desfășurate de Coaliția pentru RECOM; invită liderii politici din Balcanii de Vest să promoveze reconcilierea regională și să se abțină de la instrumentalizarea acestor subiecte în luptele politice interne;

79.  salută alinierea deplină și continuă a Albaniei la deciziile și declarațiile privind politica externă și de securitate comună adoptate din 2012 și până în prezent și participarea sa activă la misiunile și operațiunile UE de gestionare a crizelor, precum și contribuția sa activă la misiunile NATO de importanță strategică pentru UE; îndeamnă Albania să respecte poziția UE cu privire la jurisdicția Curții Penale Internaționale;

80.  subliniază că este necesar ca UE și Statele Unite să își consolideze parteneriatul și coordonarea în Balcanii de Vest, pentru a înregistra progrese în ceea ce privește reformele esențiale și pentru a îmbunătăți guvernanța și reconcilierea; invită SEAE și Comisia să consolideze sprijinul acordat Albaniei în combaterea ingerințelor străine răuvoitoare din țări precum Rusia, China și Iran; consideră că, având în vedere alinierea menționată mai sus și procesul de aderare la UE al Albaniei, Tirana ar trebui să dezvolte o cooperare tot mai strânsă cu statele membre ale UE și NATO în probleme de securitate și apărare;

o
o   o

81.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Albania.

(1) JO L 107, 28.4.2009, p. 166.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2020)0320.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2019)0050.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0168.

Ultima actualizare: 23 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate