Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2172(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0031/2021

Pateikti tekstai :

A9-0031/2021

Debatai :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Balsavimas :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0113

Priimti tekstai
PDF 192kWORD 58k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
2019–2020 m. ataskaitos dėl Kosovo
P9_TA(2021)0113 A9-0031/2021

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019–2020 m. Komisijos ataskaitų dėl Kosovo (2019/2172(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 11 d. Prištinoje paskelbtą Europos reformų darbotvarkę Kosovui, taip pat į antrąją Europos reformų darbotvarkę, paskelbtą 2020 m. spalio mėn.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusį bendrąjį susitarimą su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos programose,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo Sofijos deklaraciją ir Sofijos prioritetų darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244, 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/298, kuria pripažįstamas Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonės turinys ir kurioje teigiamai vertinamas ES pasirengimas sudaryti geresnes sąlygas Serbijos ir Kosovo dialogui,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. pirmąjį susitarimą dėl Serbijos ir Kosovo vyriausybių santykių normalizavimo principų ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. susitarimus, taip pat į vykstantį ES tarpininkaujamą dialogą dėl santykių normalizavimo,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/792, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO), šiuo sprendimu misijos trukmė buvo pratęsta iki 2021 m. birželio 14 d.,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pranešimus dėl JT laikinosios administracijos misijos Kosove (UNMIK) veiklos, įskaitant naujausią 2020 m. kovo 31 d. ataskaitą ir 2018 m. vasario 7 d. ataskaitas dėl Taikos palaikymo pajėgų Kosove (KFOR) operacijų,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. pradėtą Berlyno procesą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) pirmininkų bendrą pareiškimą po 2019 m. vasario 14 d. Strasbūre vykusio šeštojo SAPK posėdžio,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą „Stojimo proceso stiprinimas. Įtikima ES perspektyva Vakarų Balkanų šalimis“ (COM(2020)0057),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 5 d. Tarybos išvadas dėl bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų partneriais migracijos ir saugumo srityje stiprinimo,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą „2019 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2019)0260) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2019 m. ataskaita dėl Kosovo“ (SWD(2019)0216),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „2020 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2020)0660) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2020 m. ataskaita dėl Kosovo“ (SWD(2020)0356),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų planas“ (COM(2020)0641) ir į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vakarų Balkanų žaliosios darbotvarkės įgyvendinimo gairės“ (SWD(2020)0223),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 8 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą „Komunikatas dėl pasaulinio ES atsako į COVID-19 protrūkį“ (JOIN(2020)0011) ir į 2020 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatą „Parama Vakarų Balkanų šalims kovoti su COVID-19 ir atsigauti po pandemijos“ (COM(2020)0315),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 21 d. Komisijos vertinimą dėl 2020–2022 m. Kosovo ekonominių reformų programos (SWD(2020)0065) ir 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos priimtas ES ekonominio ir finansinio dialogo su Vakarų Balkanais ir Turkija bendras išvadas,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą dėl 2019 m. spalio 6 d. Kosove surengtų išankstinių parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) (COM(2016)0277), ir į 2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją, kuria priimama jo pozicija per pirmąjį svarstymą(1), perimant Komisijos pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl šios šalies,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo(2),

–  atsižvelgdamas į Zagrebo deklaraciją, kuri priimta 2020 m. gegužės 6 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygmens susitikime vykstant vaizdo konferencijai,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Vakarų Balkanų parlamentų pirmininkų aukščiausiojo lygmens susitikimo, kurį 2020 m. sausio 28 d. sušaukė Europos Parlamento pirmininkas ir Vakarų Balkanų parlamentų pirmininkai, bendrą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 10 d. įgyvendinant Berlyno procesą įvykusį ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygmens susitikimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0031/2021),

A.  kadangi Kosovas reikia vertinti kaip bet kurią šalį, pretenduojančią tapti ES valstybe nare, pagal jos nuopelnus, atsižvelgiant į tai, kaip ji vykdo, įgyvendina įstojimui į ES reikalingus nustatytus kriterijus ir bendras vertybes ir jų laikosi, ir kadangi stojimo tvarkaraštis ir pažanga nustatomi pagal būtinų reformų įgyvendinimo spartą bei jų kokybę;

B.  kadangi Kosovas turi sutelkti dėmesį į pagrindines reformas, kuriomis būtų šalinami struktūriniai trūkumai teisinės valstybės, pagrindinių teisių, demokratinių institucijų veikimo, viešojo administravimo reformų, taip pat ekonominės plėtros ir konkurencingumo srityse;

C.  kadangi Kosove toliau nėra politinio stabilumo, ypač po 2019 m. spalio 6 d. išankstinių parlamento rinkimų; kadangi baigus darbą Albino Kurčio vyriausybei iškilo keli struktūriniai klausimai, įskaitant netinkamą išorės veikėjų kišimąsi į vyriausybės ir Kosovo Asamblėjos darbą, Konstitucinio Teismo nepriklausomumą ir neaiškumą dėl balsavimo dėl vyriausybės teisėtumo;

D.  kadangi pastaruoju metu trūko transatlantinių subjektų koordinavimo, o būsimoji JAV administracija suteiks naują galimybę geresniam bendradarbiavimui;

E.  kadangi Kosovas tebėra vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kurios piliečiams reikia vizų, kad galėtų keliauti į Šengeno erdvę, nors nuo 2018 m. įvykdyti visi vizų režimo liberalizavimo kriterijai;

F.  kadangi Kosove klestinti šešėlinė ekonomika sudaro kliūtis gyvybingos ekonomikos vystymuisi visoje šalyje;

G.  kadangi Kosovas turi imtis daugiau veiksmų kovodamas su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir sukurti tvirtas, darnias ir nepriklausomas institucijas, kad būtų galima spręsti šiuos klausimus;

H.  kadangi buvęs prezidentas Hashim Thaçi 2020 m. lapkričio 5 d. atsistatydino, nes Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriuje Hagoje jam buvo pateikti kaltinimai įvykdžius karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui; kadangi 2020 m. lapkričio 30 d. kaltinamasis aktas Hashimui Thaçi buvo patvirtintas; kadangi Kosovo Asamblėjos Pirmininkė Vjosa Osmani laikinai eina Kosovo prezidento pareigas;

I.  kadangi Kosovas, derindamas savo teisinę sistemą su ES acquis, padarė pažangą, tačiau turi imtis daugiau veiksmų ir didinti išteklius, kad būtų galima ryžtingiau ir rimčiau įgyvendinti naujus teisės aktus ir taisykles visų sričių politikoje;

J.  kadangi, remiantis Kosovo vyriausybės duomenimis, 117 šalių pripažino Kosovo nepriklausomybę, įskaitant 22 šalis iš 27 ES valstybių narių;

K.  kadangi dėl COVID-19 pandemijos Kosovo sveikatos, ekonomikos ir socialinės apsaugos sistemos patiria precedento neturinčią naštą ir tai aiškiai rodo, kad ES ir Vakarų Balkanai turi toliau kartu spręsti bendrus uždavinius;

L.  kadangi ES sutelkė daugiau kaip 3,3 mlrd. EUR finansinės paramos Vakarų Balkanų šalims, kad šios galėtų nedelsdamos pradėti kovoti su sveikatos krize ir sušvelninti COVID-19 pandemijos socialinį ir ekonominį poveikį regione;

M.  kadangi ES yra didžiausia paramos ir pagalbos teikėja Kosovui švelninant ekonominius ir socialinius COVID-19 pandemijos padarinius; kadangi Kosovas gavo 5 mln. EUR tiesioginės paramos sveikatos sektoriui, 63 mln. EUR paramos socialiniam ir ekonominiam atsigavimui, 60 mln. EUR paramos fondų lėšų ir 100 mln. EUR makrofinansinės paramos lėšų;

N.  kadangi Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų planas sudarys palankesnes sąlygas ilgalaikiam atsigavimui po COVID-19 pandemijos, nes pagal jį bus remiama ekonominė plėtra ir reformos regione;

O.  kadangi Kosovas naudojasi antrąja Pasirengimo narystei paramos priemone, kurią įgyvendinant 2014–2020 m. laikotarpiu iš viso preliminariai skirta 602,1 mln. EUR, ir kadangi Kosovui reikia toliau gerinti atitinkamą lėšų panaudojimo gebėjimą;

P.  kadangi ES bendradarbiavimas su Vakarų Balkanais pranoksta bendradarbiavimą su bet kuriais kitais partneriais ir yra grindžiamas abipusiu strateginiu įsipareigojimu;

Įsipareigojimas dėl plėtros

1.  palankiai vertina nuolatinį ir tvirtą Kosovo įsipareigojimą daryti pažangą siekiant narystės ES ir sparčiau vykdyti reformas, taip pat tvirtą Kosovo gyventojų paramą integracijai į Europą ir jo europinei tapatybei;

2.  apgailestauja dėl to, kad padaryta nedidelė pažanga įgyvendinant pirmąją Europos reformų darbotvarkę, kartu pripažįsta vyriausybės įsipareigojimą vykdyti platų ir visa apimantį reformų procesą, kaip numatyta pagal antrąją Europos reformų darbotvarkę; ragina Kosovo valdžios institucijas, siekiant geriau įgyvendinti su ES susijusias reformas, prisiimti atsakomybę už šį procesą, parodyti didesnę politinę valią ir gerinti administracinius gebėjimus;

3.  pareiškia susirūpinimą dėl to, kad panaikinta ES integracijos reikalų ministerija, ir ragina Kosovo vyriausybę visiškai ir tinkamai integruoti buvusias šios ministerijos struktūras, kaip numatyta naujai priimtame Reglamente dėl Ministro pirmininko kanceliarijos organizacinės struktūros, taip pat užtikrinti, kad naujai struktūrai būtų suteiktas toks kompetencijos ir atsakomybės lygis, kurio pakaktų tinkamam integracijos proceso koordinavimui ir valdymui užtikrinti;

4.  teigiamai vertina taikiai ir tvarkingai surengtus išankstinius parlamento rinkimus, kurie įvyko 2019 m. spalio 6 d. ir 2021 m. vasario 14 d., tačiau reiškia susirūpinimą dėl esminio konkurencijos, pasirinkimo laisvės ir žodžio laisvės trūkumo Kosovo serbų bendruomenėje, bei problemų, susijusių su balsais iš už Kosovo ribų; pabrėžia, kad svarbu šalinti visus ES rinkimų stebėjimo misijos nustatytus trūkumus ir atsižvelgti į jos pateiktas rekomendacijas; tikisi, kad visos politinės jėgos, formuodamos naują vyriausybę ir išrinkdamos naują prezidentą, gerbs Kosovo piliečių demokratinę kultūrą ir valią;

5.  apgailestauja, kad Kosove po rinkimų ir toliau trūksta politinio stabilumo, todėl ragina visas politines jėgas Kosove, keičiant Konstituciją, reformuoti politinę sistemą, taip siekiant užtikrinti didesnį teisinį saugumą ir pagerinti naujų vyriausybių formavimo procesą;

6.  palankiai vertina atliekant vertinimą 2020 m. ataskaitoje dėl Kosovo Komisijos pateiktą patvirtinimą, kad Kosovas geba naudotis vizų režimo liberalizavimu, ir ragina Tarybą nedelsiant pradėti taikyti bevizį režimą Kosovo piliečiams; atsižvelgdamas į tai primena, kad Kosovas ir toliau vykdo visus vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nurodytus kriterijus, – šį teiginį nuo 2018 m. liepos mėn. nuosekliai patvirtina Komisija;

7.  apgailestauja, kad per 2020 m. Tarybai nepavyko patvirtinti sprendimo liberalizuoti vizų režimą su Kosovu; mano, kad vizų režimo liberalizavimas padidins stabilumą ir priartins Kosovą prie ES, nes bus sudarytos palankesnės sąlygos kelionėms ir verslo veiklai; pažymi, kad Kosovo piliečių izoliacija daro poveikį ES programų įgyvendinimui ir kad Tarybai nepriėmus sprendimo iš Kosovo piliečių atimamos labai reikalingos galimybės, mažinamas ES patikimumas ir tai gali daryti poveikį Belgrado ir Prištinos dialogui;

8.  ragina ES valstybes nares toliau laikytis su plėtra susijusių įsipareigojimų ir vykdyti veiksmingesnę komunikacijos plėtros klausimais su ES piliečiais politiką; ragina Komisiją ir ES biurą Kosove labiau stengtis propaguoti glaudesnės ES ir Kosovo partnerystės vaidmenį, reikalavimus ir naudą;

9.  palankiai vertina Kosovo vyriausybės sprendimą panaikinti importo iš Serbijos ir Bosnijos ir Hercegovinos tarifus, nes dėl to pavyko atnaujinti ES tarpininkaujamą dialogą;

10.  pažymi, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. Vašingtone pasirašyti Kosovo ir Serbijos susitarimai dėl ekonomikos normalizavimo; tačiau apgailestauja dėl šių dokumentų nuostatų, kuriomis reikalaujama, kad Kosovas liautųsi siekęs narystės tarptautinėse organizacijose; palankiai vertina tai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos vėl įsitraukė į šį reikalą, ir pabrėžia, kad ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos turi stiprinti savo partnerystę ir koordinavimą Vakarų Balkanuose; pabrėžia, kad transatlantinis bendradarbiavimas yra svarbus stabilumo užtikrinimo šiame regione veiksnys, ir atkreipia dėmesį į ES, kaip lyderės, vaidmenį tarpininkaujant Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimo procesui;

11.  apgailestauja dėl Kosovo ambasados Izraelyje atidarymo Jeruzalėje, kas prieštarauja Europos Sąjungos pozicijai dėl dviejų valstybių sprendimo Izraelio ir Palestinos ginče;

12.  pripažįsta svarbų Taikos palaikymo pajėgų Kosove (KFOR) ir dalyvaujančių valstybių indėlį palaikant saugią aplinką, užtikrinant visų piliečių Kosove judėjimo laisvę ir sudarant palankesnes sąlygas euroatlantinei Vakarų Balkanų integracijai;

13.  ragina reguliariai vykstančiais ES ir Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygmens susitikimais ir intensyvesniu ministerijų lygmens bendradarbiavimu sudaryti naujas galimybes aukšto lygmens politiniam ir politikos dialogui su Vakarų Balkanų šalimis; ragina Vakarų Balkanų šalis aktyviai dalyvauti Konferencijoje dėl Europos ateities ir tinkamai jas įtraukti į šią konferenciją;

Demokratija ir teisinė valstybė

14.  palankiai vertina pažangą, padarytą pritaikant teisinę sistemą taip, kad ji atitiktų teisinės valstybės principus, įskaitant Įstatymą dėl teisėjų ir prokurorų drausminės atsakomybės ir Įstatymą dėl tarpininkavimo, taip pat elektroninės bylų valdymo sistemos ir centrinio įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įdiegimą; vis dėlto apgailestauja dėl menko įgyvendinimo lygmens;

15.  ragina Kosovo valdžios institucijas labiau stengtis užtikrinti įstatymų vykdymą savo piliečių labui, taip pat užtikrinti geresnį įvairių paramos teikėjų remiamų teisinės valstybės programų koordinavimą, įskaitant viso teisinės valstybės sektoriaus bendros peržiūros ir tolesnės strategijos sukūrimą;

16.  pabrėžia, kad reikia aktyviau kovoti su korupcija, ir reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad buvo panaikinta specialios paskirties Kosovo policijos kovos su korupcija grupė; pabrėžia, kad norint iš tiesų kovoti su korupcija reikia stiprios politinės valios, ir ragina Kosovo valdžios institucijas visais lygmenimis parodyti ryžtą kovoje su korupcija;

17.  primygtinai ragina vyriausybę sukurti ir išlaikyti stiprias tikslines struktūras, kurios spręstų su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija susijusius reikalus, ir ragina liautis pagal partinius politinius interesus inicijuoti pokyčius teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijose;

18.  ragina Kosovą tobulinti savo reglamentavimo priemonių, susijusių su turto įšaldymu, konfiskavimu ir susigrąžinimu, taip pat galutiniais apkaltinamaisiais nuosprendžiais didelio masto korupcijos, organizuoto ir finansinio nusikalstamumo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bylose, įskaitant suspendavimo priemones valstybės pareigūnams, kurie kaltinami tokiomis nusikalstamomis veikomis, įgyvendinimą ir užtikrinti, kad nebūtų kišamasi į teisėsaugos institucijų ir prokuratūros operatyvinę veiklą;

19.  yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant tinkamos norminės sistemos, Kosovo teisingumo sistemai ir toliau kenkia su atskaitomybe susiję trūkumai, dėl skaidrumo kylančios problemos ir politinis kišimasis; apgailestauja dėl to, kad nepasiekta apčiuopiamų kovos su organizuotu nusikalstamumu rezultatų, ir tikisi, kad bus pasiekta daugiau pažangos tiriant aukšto lygmens korupciją ir organizuoto nusikalstamumo, įskaitant prekybą žmonėmis ir narkotikais, taip pat kibernetinius nusikaltimus, atvejus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą;

20.  palankiai vertina tai, kad Kosovo teismų taryba priėmė priemones, padedančias apriboti išorės kišimąsi į teismo procesus ir nederamą įtaką juose; taip pat džiaugiasi dėl to, kad padaugėjo skelbiamų galutinių teismų sprendimų; mano, kad reikia imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti didesnį teisminių institucijų nepriklausomumą bei depolitizavimą ir užkirsti kelią netinkamam kišimuisi į didelio atgarsio sulaukiančias bylas;

21.  ragina Kosovą užtikrinti, kad būtų nuolat teikiamos politinės partijos finansavimo finansinės ir audito ataskaitos ir būtų taikomos sankcijos, kai šių ataskaitų reikalaujama; be to, pažymi, kad reikia gerinti valstybinių įmonių finansinę priežiūrą ir atskaitomybę; šiuo atveju palankiai vertina pasiūlymą dėl naujo įstatymo dėl politinių partijų finansavimo ir ragina Kosovo Asamblėją priimti teisinę sistemą, kuria pagal Venecijos komisijos rekomendacijas būtų reglamentuojamas politinių partijų finansavimas;

22.  pakartoja, kad vis dar kyla daug susirūpinimo dėl asmenų į aukšto lygio sprendimų priėmimo pareigas valstybės tarnyboje ir valstybinėse įmonėse atrankos ir paskyrimo eiti tokias pareigas, ir pažymi, kad paskyrimas į tokias pareigas turi vykti remiantis nuopelnais, teisingumo ir konkurencija pagrįsta procedūra; pripažįsta Kosovo vyriausybės pastangas sudarant susitarimo memorandumus su Jungtine Karalyste prižiūrėti šį procesą; dar kartą ragina užtikrinti pažangą ir aiškų politinį įsipareigojimą vykdyti viešojo administravimo sistemos reformą, kurią galima įvykdyti sparčiau vykdant atitinkamus teisės aktus;

23.  palankiai vertina tai, kad pagerėjo Kosovo Asamblėjos darbo organizavimas ir plenarinių sesijų valdymas pagal darbo tvarkos taisykles; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad dažnai nebūna kvorumo, ir dėl nuolat stabdomo parlamentinio darbo, – tai itin pakenkė procedūrai priimant su pandemija susijusį pagalbos priemonių rinkinį;

24.  apgailestauja, kad Kosovo Asamblėja per pirmąjį bandymą nepriėmė antro ekonomikos gaivinimo priemonių paketo, pabrėžia, kad svarbu užtikrinti politinį stabilumą, ir ragina Asamblėją ir vyriausybę konstruktyviai bendradarbiauti ir griežtai laikytis geriausios parlamentinio darbo patirties;

25.  palankiai vertina Kosovo pastangas kovoti su radikalėjimu, terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu, be kita ko, stabdyti užsienio kovotojų išvykstamuosius srautus; pabrėžia, kad reikia labiau stengtis spręsti terorizmo finansavimo keliamas problemas, taip pat užtikrinti užsienio kovotojų reabilitaciją ir reintegraciją;

26.  ragina, kovojant su galima teroristine veikla, užtikrinti aktyvesnį regioninį Kosovo Respublikos saugumo tarnybų ir ES ir jos valstybių narių bendradarbiavimą, platesnio masto koordinavimą ir keitimąsi informacija; primygtinai ragina Kosovą spręsti radikalizacijos internete ir išorinio ekstremistų poveikio problemą ir ragina Komisiją bei valstybes nares padėti Kosovui atliekant šį svarbų darbą;

27.  yra susirūpinęs dėl trečiųjų valstybių pastangų remti (ypač jaunimo) radikalizaciją, dažnai tai daroma skiriant finansavimą ar suteikiant svarių išteklių, pvz., švietimo institucijoms Kosove, – tai gali paskatinti radikalizacijos plitimą, taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinė su COVID-19 susijusi situacija dėl blogėjančios ekonominės padėties gali padaryti neigiamą poveikį deradikalizacijos pastangoms;

28.  palankiai vertina tai, kad sudarytas Kosovo policijos ir Europolo darbo susitarimas, kuris taps tvirtesnio bendradarbiavimo kovojant su terorizmu ir ekstremizmu bei tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu pagrindu, ir ragina kuo greičiau įgyvendinti šį susitarimą;

29.  pažymi, kad, remiantis naujausiais vertinimais, Kosovo piliečiai neteisėtai laiko apie 250 000 ginklų; yra labai susirūpinęs dėl šios nerimą keliančios padėties, darančios neigiamą poveikį visuomenės saugumui; ragina Kosovo valdžios institucijas dėti daugiau pastangų šiai problemai spręsti ir pradėti veiksmingą šių ginklų konfiskavimo ar savanoriško pristatymo policijai programą;

30.  palankiai vertina tai, kad nuolat konstruktyviai bendradarbiaujama migracijos klausimais ir nuolat mažėja Kosovo piliečių pateikiamų prieglobsčio prašymų ir readmisijos atvejų skaičius, taip pat palankiai vertina gerą Kosovo valdžios institucijų bendradarbiavimą readmisijos srityje;

31.  teigiamai vertina tai, kad buvo priimtas reglamentas dėl užsieniečių integracijos, ir ragina jį visapusiškai įgyvendinti; pabrėžia, kad reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti pakankamus administracinius ir vykdymo užtikrinimo gebėjimus sprendžiant migracijos problemas, įskaitant neteisėtą migrantų gabenimą;

32.  pakartoja, kad visiškai remia Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus ir Specialiųjų bylų prokuratūros darbą, nes tai yra svarbus Kosovo įsipareigojimo laikytis teisinės valstybės principo įrodymas, ir jų darbas taip pat atitinka Kosovo interesus; pabrėžia, jog svarbu, kad Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyrius galėtų tęsti savo veiklą nepriklausomai ir nepatirdamas jokio kišimosi iš išorės; palankiai vertina Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus įgaliojimų pratęsimą ir jo darbą Hagoje;

33.  palankiai vertina EULEX misijos įgaliojimų pratęsimą ir prašo Kosovo visapusiškai ir geranoriškai bendradarbiauti su EULEX, Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriumi ir Specialiųjų bylų prokuratūra; apgailestauja dėl mėginimų pakenkti EULEX įgaliojimams; pakartoja savo raginimą EULEX didinti veiksmingumą ir išlaikyti aukščiausius skaidrumo ir visiško nepakantumo korupcijai standartus;

34.  teigiamai vertina tai, kad priimtas Įstatymas dėl galimybės susipažinti su viešais dokumentais; rekomenduoja labiau stengtis didinti viešųjų išlaidų skaidrumą ir užtikrinti geresnę stebėseną, be kita ko, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą;

35.  palankiai vertina veiksmus, kurių buvo imtasi stiprinant kibernetinio saugumo pajėgumus, visų pirma priimant pirmąją nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją; mano, jog labai svarbu išlaikyti šį postūmį, kad būtų galima visiškai įgyvendinti šios srities teisėkūros iniciatyvas ir spręsti kvalifikuotų IRT ir kibernetinio saugumo specialistų trūkumo problemą;

Pagarba pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms

36.  pažymi, kad Kosovo teisine ir institucine sistema iš esmės užtikrinama žmogaus, mažumų ir pagrindinių teisių apsauga; pabrėžia, kad įgyvendinant šią sistemą vis dar kyla problemų, visų pirma susijusių su kalbos teisėmis, įskaitant daugiakalbį transliavimą, kurio trūkumas daro įtaką mažumų bendruomenių galimybėms gauti informaciją ir buvo ypač žalingas per COVID-19 pandemiją;

37.  ragina Kosovą užtikrinti vienodą ir nediskriminacinį valstybinį švietimą mažumų kalbomis, galimybę susipažinti su oficialiaisiais dokumentais visomis oficialiosiomis Kosovo kalbomis, taip pat užtikrinti lygias galimybes, pakankamą atstovavimą politiniame gyvenime ir prieigą prie viešojo administravimo ir teisminių institucijų;

38.  ragina labiau apsaugoti ir įtraukti mažumoms priklausančius asmenis, įskaitant romus, aškalius, egiptiečius, serbus, bosnius, turkus ir goranus, taip pat neįgaliuosius ir šalies viduje perkeltus asmenis, suteikiant jiems tinkamą sveikatos priežiūrą ir socialinę apsaugą, ypač COVID-19 pandemijos metu ir dėl jos socialinių ir ekonominių padarinių;

39.  primygtinai ragina imtis daugiau veiksmų kovojant su diskriminacija ir priešiškumu romams; yra ypač susirūpinęs dėl socialinės romų, aškalių ir egiptiečių bendruomenių diskriminacijos, jų atskirties nuo politinių ir socialinių sprendimų priėmimo ir dėl nuolatinio išteklių ir galimybių įsidarbinti, kreiptis į teismą, naudotis viešosiomis paslaugomis, būsto, sveikatos priežiūros paslaugomis, nuotekų sistemomis ir tekančiu vandeniu trūkumo;

40.  apgailestaudamas pažymi, kad beveik 500 žmonių, istoriškai save pripažįstančių bulgarais, peticija, įregistruota 2018 m. gegužės mėn. Kosovo Asamblėjoje, šalies parlamente vis dar nebuvo svarstyta; pabrėžia, kad į antrąjį nacionalinį gyventojų surašymą Kosove, kuris vyks 2021 m., reikia įtraukti kategoriją „bulgarai“;

41.  pažymi, kad nepavyko užtikrinti visuomeninio transliuotojo finansinės ir redakcinės laisvės; pakartoja, jog būtina užtikrinti žiniasklaidos skaidrumą, be kita ko, ir žiniasklaidos priemonių nuosavybės klausimu, taip pat žiniasklaidos nepriklausomumą, kad ji taptų laisva nuo bet kokios politinės įtakos; ragina nedelsiant paskirti Informacijos ir privatumo agentūros vadovą;

42.  pabrėžia, kad reikia aktyviau kovoti su grasinimais ir išpuoliais prieš žurnalistus ir panaikinti nebaudžiamumą už šiuos nusikaltimus; pripažįsta, kad, nepaisant šių uždavinių, žodžio laisvė yra įtvirtinta Kosovo Konstitucijoje ir yra sukurta pliuralistinė bei gyvybinga žiniasklaidos aplinka;

43.  ragina, sekant ARTE pavyzdžiu, įsteigti daugiašalį ir daugiakalbį visuomeninį transliuotoją, kuris suvienytų žmones ir skatintų taiką bei susitaikymą tarp Pietryčių Europos valstybių;

44.  apgailestauja, kad daugėja vadinamųjų strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo (angl. Strategic Litigation Against Public Participation, SLAPP), kai žurnalistams ir asmenims grasinama ir keliamos bylos siekiant juos nutildyti ir padaryti viešus debatus neįmanomais;

45.  palankiai vertina tai, jog priimtas Įstatymas dėl pranešėjų apsaugos, ir ragina priimti visus būtinus poįstatyminius aktus, kad jis būtų veiksmingai iš tiesų įgyvendintas; todėl ragina skubiai paskirti už informacijos ir privatumo agentūrą atsakingą Komisijos narį;

46.  yra susirūpinęs dėl dezinformacijos kampanijų, kuriomis siekiama paneigti Kosovo valstybingumo teisėtumą; ragina stiprinti ES ir Kosovo bendradarbiavimą kovos su dezinformacija ir hibridinėmis grėsmėmis srityje, kuriomis siekiama pakenkti europinei regiono perspektyvai, ir kovoti su regioninėmis dezinformacijos kampanijomis, be kita ko, strategiškiau pabrėžiant ES svarbą šio regiono piliečiams;

47.  primena tvirtą sąsają tarp naudojimosi žiniasklaidos laisve trūkumų ir jos teikiamų galimybių vietos ir užsienio subjektams manipuliuoti faktais ir skleisti dezinformaciją; ragina Komisiją ir EIVT glaudžiai bendradarbiauti dėl šių sąsajų ir sutampančių iššūkių, taip pat labiau stengtis kurti Balkanams skirtą specializuotą dezinformacijai skirtą kompetencijos centrą;

48.  palankiai vertina vieningą 2020 m. rugsėjo 25 d. Kosovo Respublikos Asamblėjos sprendimą tiesiogiai įgyvendinti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija); tikisi, kad Kosovo vyriausybė skubiai įgyvendins šios konvencijos nuostatas ir suteiks tam reikalingus išteklius ir infrastruktūrą;

49.  palankiai vertina tai, kad priimta Kosovo lyčių lygybės programa, taip pat palankiai vertina Moterų grupės Kosovo Asamblėjoje darbą; ragina Kosovo valdžios institucijas imtis daugiau veiksmų siekiant skatinti lyčių lygybę ir stiprinti ekonominę moterų padėtį, be kita ko, pirmenybę teikiant lyčių aspekto integravimui ir aktyvesniam bendradarbiavimui su pilietine visuomene, įskaitant moterų organizacijas, taip pat kuriant aplinką, kuri būtų palanki siekiant užtikrinti, kad daugiau moterų eitų pareigas, kuriose priimami sprendimai, ir užtikrinant, kad mokyklų vadovėliuose nebūtų įtvirtinami stereotipai ir diskriminacija; todėl ragina moteris dalyvauti derybų grupės, atsakingos už Belgrado ir Prištinos dialogą, veikloje; be to, reikalauja, kad ES remtų šiuos veiksmus ir pastangas, pati laikydamasi pirmiau minėtų rekomendacijų;

50.  yra susirūpinęs dėl moterų neveiklumo masto, kurį taip pat lemia dabartinė diskriminacija dėl lyties darbo rinkoje, ir ragina Kosovo valdžios institucijas didinti moterų dalyvavimo darbo rinkoje mastą; primygtinai ragina Kosovą priimti naujus darbo teisės aktus, kuriais taip pat būtų reglamentuojamos atostogos, siekiant išvengti diskriminacijos dėl lyties turint omenyje teises, susijusias su motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogomis;

51.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl smurto šeimoje ir smurto dėl lyties masto; palankiai vertina tai, kad atitinkamai peržiūrėtas Baudžiamasis kodeksas, taip pat palankiai vertina patobulinimus, nurodytus EULEX ataskaitoje dėl tam tikrų Kosovo policijos nagrinėtų seksualinio smurto bylų aspektų; vis dėlto, pažymi, kad baudžiamojo persekiojimo trūkumas ir griežtų bausmių nebuvimas, kaltininkų nebaudžiamumas, nepakankamos sekimo ir bylų duomenų bazių sistemos, tinkamų išteklių ir paslaugų aukoms (prieglaudų, medicininių tyrimų centrų, paramos įvykus traumai, konsultavimo) trūkumas, nepatenkinti mokymo poreikiai ir instituciniu lygmeniu patvirtinti elgesio protokolai visoje teisingumo sistemoje vis dar kelia susirūpinimą;

52.  pabrėžia, kad COVID-19 pandemija padarė neigiamą poveikį moterims ir mažumoms, nes sustiprino nelygybę, paaštrino esamas problemas, įskaitant išaugusį smurto šeimoje mastą, ir ragina Kosovo vyriausybę ir valdžios institucijas, kai imamasi veiksmų dėl pandemijos, atsižvelgti į šiuos aspektus;

53.  palankiai vertina tai, kad priimtas Vaiko apsaugos įstatymas, nes tai yra svarbus žingsnis ginant vaikų teises Kosove; pabrėžia, kokia svarbi yra kova su smurtu prieš vaikus; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti veiksmingą šio įstatymo įgyvendinimą, reikalingi pakankami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai; ypač atkreipia dėmesį į būtinybę spręsti nuolatinę vaikų ir priverstinių santuokų problemą, visų pirma romų, aškalių ir egiptiečių bendruomenėse, teisės aktuose nustatant galinčių tuoktis asmenų amžiaus ribą ir užtikrinant tinkamus teisėsaugos ir teisingumo institucijų veiksmus ir pranešimą joms;

54.  palankiai vertina pažangą LGBTI asmenų teisių apsaugos srityje teisėkūros ir politikos lygmenimis; vis dėlto pažymi, kad reikia visapusiškai įgyvendinti esamą kovos su diskriminacija sistemą, ir ragina tinkamai ištirti neapykantos nusikaltimų prieš LGBTI asmenis atvejus; ragina vyriausybę įtraukti tos pačios lyties asmenų partnerystę į Civilinio kodekso projektą, kaip garantuojama šalies Konstitucijoje;

55.  palankiai vertina nuolatines Kosovo valdžios institucijų pastangas stiprinti pilietinės visuomenės gebėjimą svariai prisidėti kuriant politiką; ragina toliau gerinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą ir užtikrinti aktyvesnį pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant politiką; pakartoja, kad reikia didinti pilietinei visuomenei skiriamo viešojo finansavimo atskaitomybę ir skaidrumą;

56.  yra susirūpinęs dėl to, kad nekoordinuojama kelių šalyje veikiančių organizacijų nurodytų tarptautinių pagalbos teikėjų veikla; primygtinai ragina Kosovo vyriausybę imtis veiksmų, kuriais būtų užkertamas kelias veiksmų dubliavimuisi, ir veiksmingiau valdyti savo santykius su tarptautiniais pagalbos teikėjais;

57.  palankiai vertina kadenciją baigiančio ombudsmeno darbą propaguojant žmogaus teisių kultūrą ir džiaugiasi, kad Kosovo valdžios institucijos įgyvendina daugiau jo rekomendacijų, taip iš tiesų prisidėdamos, be kita ko, prie kankinimų ir kitokio žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio prevencijos;

Susitaikymas ir geri kaimyniniai santykiai

58.  palankiai vertina Kosovo pastangas palaikyti konstruktyvius santykius su kaimynais visame regione ir aktyviai derinti veiksmus su ES bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP); palankiai vertina Kosovo įsipareigojimą vykdyti regionines iniciatyvas ir ragina įgyvendinti įsipareigojimus įvairiose regioninėse sistemose, kuriomis stiprinama bendra regioninė rinka;

59.  pabrėžia, kad Serbijos ir Kosovo santykių normalizavimas yra prioritetas ir išankstinė abiejų šalių stojimo į ES sąlyga, santykius normalizuoti taip pat svarbu norint užtikrinti stabilumą ir gerovę didesniame regione; pripažįsta, kad abi šalys aktyviau dalyvauja ES tarpininkaujamame dialoge, ir ragina aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti ES tarpininkaujamame dialoge, kuriam vadovauja ES specialusis įgaliotinis, siekiant priimti išsamų, tvarų ir teisiškai privalomą susitarimą pagal tarptautinę teisę;

60.  pakartoja savo raginimą siekti pažangos sąžiningai ir laiku visapusiškai įgyvendinant visus jau pasiektus susitarimus, be kita ko, nedelsiant įsteigti savivaldybių, kuriose serbai sudaro gyventojų daugumą, asociaciją ar bendruomenę; ragina EIVT sukurti mechanizmą, kuriuo būtų stebimas ir tikrinamas visų iki šiol pasiektų susitarimų įgyvendinimas, ir periodiškai pranešti Europos Parlamentui apie esamą padėtį; todėl pakartoja, kad visapusiškai palaiko ES specialųjį įgaliotinį Belgrado ir Prištinos dialogo klausimais Miroslavą Lajčáką;

61.  primygtinai ragina Serbijos ir Kosovo vyriausybes vengti visų veiksmų, kurie galėtų pakenkti šalių tarpusavio pasitikėjimui ir sukelti pavojų konstruktyviam tolesniam dialogui; pakartoja, kad Kosovo ir Serbijos daugiatautiškumas yra svarbus ir tai, kad etniniu požiūriu vienalytės valstybės neturėtų būti šio regiono tikslas;

62.  ragina Kosovą spręsti tebesitęsiančias vidines problemas, susijusias su Kosovo požiūriu į dialogą, įsteigti specialią derybų grupę, taip pat bendrą derybų platformą ir užmegzti dialogą tarp valdančiosios koalicijos ir opozicijos partijų; pabrėžia, kad Belgrado ir Prištinos dialogą reikia vesti atvirai ir skaidriai ir kad už jį atsakingi pareigūnai turėtų nuolat konsultuotis su Kosovo Asamblėja dėl jo raidos; ragina vyriausybę geriau informuoti Kosovo piliečius apie dialogo rezultatus;

63.  pažymi, kad penkios ES valstybės narės dar nėra pripažinusios Kosovo, ir dar kartą ragina jas tai padaryti ir patvirtinti įtikimą ES įsipareigojimą vykdyti plėtrą; pabrėžia, kad Kosovo nepriklausomybė yra nepanaikinama, ir tvirtina, kad pripažinimas padėtų normalizuoti Kosovo ir Serbijos santykius, paskatintų ir sustiprintų regiono stabilumą ir sudarytų palankesnes sąlygas abiejų valstybių integracijai į ES;

64.  palankiai vertina tai, kad Izraelis, laikydamasis Vašingtone pasirašytų susitarimų, neseniai pripažino Kosovo nepriklausomybę, tačiau smerkia tai, kad Serbija vykdo prieš Kosovą nukreiptą nepripažinimo kampaniją, dėl kurios kelios šalys atšaukė pripažinimą;

65.  palankiai vertina gerą Kosovo ir Serbijos regioninį bendradarbiavimą kovojant su COVID-19 pandemijos plitimu, įskaitant Šiaurės ir Pietų Mitrovicos merų bendradarbiavimą ir sveikatos apsaugos ministrų bendravimą;

66.  apgailestauja dėl to, kad nepaisant to, kad užbaigti Mitrovicos tilto renovacijos darbai, juo dar negali naudotis visi eismo dalyviai; ragina Serbijos ir Kosovo valdžios institucijas skatinti vietos bendruomenių žmonių tarpusavio ryšius, taip siekiant sustiprinti dialogą, be kita ko, nevyriausybiniu lygmeniu; ragina Komisiją, EIVT ir Tarybą remti ministrą pirmininką ir jo komandą vidaus susitaikymo dialoge su Kosovo serbais, nes šis dialogas suteiks konkrečių saugumo garantijų ir galimybių socialinei ir ekonominei integracijai;

67.  pažymi, kad bevizis kelionių režimas tarp Bosnijos ir Hercegovinos ir Kosovo yra būtina sąlyga siekiant išplėsti regioninį bendradarbiavimą;

68.  palankiai vertina Komisijos pastangas, įgyvendinant specialų Ekonomikos ir investicijų planą, strategiškiau investuoti į Vakarų Balkanus; pripažįsta Ekonomikos ir investicijų plano svarbą remiant tvarų junglumą, žmogiškąjį kapitalą, konkurencingumą ir integracinį augimą, taip pat stiprinant regioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą; pabrėžia, kad visos investicijos turi atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir ES priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus;

69.  pakartoja, kad remia iniciatyvą įsteigti faktų apie karo nusikaltimus ir kitus sunkius žmogaus teisių pažeidimus buvusiosios Jugoslavijos teritorijoje nustatymo regioninę komisiją (RECOM); pabrėžia, koks svarbus Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro (RYCO) atliekamas darbas, ir palankiai vertina aktyvų Kosovo dalyvavimą jame; pakartoja, kad reikia užmegzti ryšius su šiaurinių savivaldybių jaunimu ir integruoti jį į socialines bei ekonomines šalies struktūras;

70.  ragina imtis daugiau veiksmų nagrinėjant dingusių asmenų šeimos narių prašymus, atverti visus karo laiko archyvus ir atskleisti informaciją apie asmenis, kurie vis dar įtraukti į per 1998–1999 m. Kosovo karą dingusių asmenų sąrašą; primygtinai ragina įgyvendinti Kosovo prokuratūros tarybos strategiją dėl karo nusikaltimų, kurią įgyvendinti vis dar labai trukdo politiniai klausimai, išteklių ir tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo trūkumas;

71.  pabrėžia, kokia svarbi informacija apie kapavietes ir visų karo nusikaltimų tyrimą ir sprendimų priėmimą, taip siekiant užtikrinti teisingumą aukoms; ragina Serbiją atlikti 2020 m. lapkričio mėn. rastų trijų palaikų, kurie buvo ekshumuoti atliekant paieškas masinėje kapavietėje Raskos savivaldybės Kizevako kaime netoli Kosovo sienos ir kurie, kaip manoma, yra Kosovo albanų palaikai, tyrimą;

72.  giria Kosovą už taikų religinių bendruomenių sambūvį ir pabrėžia nuolatinės visų religinių bendruomenių kultūros paveldo ir nuosavybės teisių apsaugos svarbą; ragina Kosovo valdžios institucijas kultūros paveldą naudoti kaip įvairių bendruomenių subūrimo priemonę ir veiksmingiau populiarinti daugiatautį šalies kultūros ir religijos paveldą;

73.  yra susirūpinęs dėl vis didėjančios vienkalbystės tendencijos ir nepakankamo įvairių Kosovo bendruomenių kalbų supratimo, visų pirma tarp jaunimo; todėl pabrėžia, kad vieni kitiems reikia mokytis kalbų, kurti sąveikos platformas, pritaikyti švietimo sistemą ir kovoti su nepakankamu daugumai nepriklausančių bendruomenių atstovavimu valstybės tarnyboje;

74.  pabrėžia, kad ilgalaikis Kosovo stabilumas ir gerovė ir toliau priklauso nuo Kosovo albanų ir serbų santykių plėtojimo ir kad visos politinės jėgos yra atsakingos už tolerancijos, įtraukties, tarpusavio supratimo ir pagarbos principais grindžiamos politinės kultūros puoselėjimą ir palaikymą;

Ekonomika

75.  pažymi, kad siekiant kovoti su didele šešėline Kosovo ekonomika, kuri yra rimta kliūtis privačiojo sektoriaus plėtojimui ir turi įtakos valstybės gebėjimui teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, būtina tvirta politinė parama, veiksmingas įgyvendinimas ir atidi stebėsena;

76.  ragina Kosovo valdžios institucijas ir Komisiją, siekiant sukurti gyvybingą Kosovo ekonomiką, toliau remti MVĮ;

77.  pabrėžia, kad reikia skubiai įgyvendinti aktyvią darbo rinkos politiką, įskaitant kvalifikacijos kėlimą, profesinį rengimą ir mokymą darbo vietoje, taip siekiant padidinti pažeidžiamų grupių užimtumą; pabrėžia, kad, siekiant patenkinti darbo ir rinkos poreikius, reikėtų reformuoti mokymo ir švietimo sistemą, ir ragina į su užimtumu susijusių priemonių kūrimą ir įgyvendinimą įtraukti mažumų grupėms priklausančius asmenis; pakartoja, kad svarbu sukurti daugiau galimybių jaunimui ir moterims;

78.  pareiškia esantis labai susirūpinęs dėl didelės aukštos kvalifikacijos darbuotojų emigracijos iš Kosovo ir ragina imtis demografinio nuosmukio problemai spręsti skirtų visapusiškų socialinių ir ekonominių priemonių; ragina Komisiją ir Vakarų Balkanų šalis parengti regioninę strategiją, skirtą nuolatinėms jaunimo nedarbo problemoms spręsti, šalinant įgūdžių pasiūlos ir paklausos atitikties tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos trūkumą, gerinant mokymo kokybę ir užtikrinant pakankamą finansavimą aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir profesinio rengimo programoms, kartu teikiant deramas vaikų priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas;

79.  ragina labai patobulinti švietimą ir padidinti švietimo kokybę; primygtinai ragina Kosovą stengtis užtikrinti pažangą įgyvendinant mokyklų reformas, aprūpinant būtina mokymosi medžiaga ir sudarant tinkamas fizines sąlygas visiems mokiniams, visų pirma sprendžiant su galimybe gauti išsilavinimą susijusias problemas dabartinės pandemijos metu;

80.  palankiai vertina Kosovo sprendimą dalyvauti mažojo Šengeno iniciatyvoje, kuria siekiama pagerinti gerus kaimyninius santykius ir suteikti naujų galimybių Kosovo piliečiams ir verslui;

81.  palankiai vertina tai, kad Kosovas taip pat pasinaudos ES bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamais privalumais, ir pabrėžia, kad reikia investuoti į skaitmeninimą, nes tai yra būdas pagerinti piliečiams teikiamas paslaugas ir sumažinti skaitmeninę atskirtį, taip pat užtikrinti vienodas galimybes naudotis internetu, be kita ko, pažeidžiamiausioms grupėms ir kaimo vietovėse; atkreipia dėmesį į dideles skaitmeninimo galimybes plėtojant Kosovo ekonomiką;

82.  palankiai vertina tai, kad įsigaliojo naujas 2019 m. balandžio mėn. pasirašytas regioninis tarptinklinio ryšio susitarimas – tai aiškus pavyzdys, kokią konkrečią naudą regioninis bendradarbiavimas gali teikti regiono piliečiams ir verslui;

83.  pažymi, kad dėl pandemijos sveikatos priežiūros sistema patiria spaudimą; primygtinai ragina Kosovą stiprinti sveikatos sektorių, kad visiems piliečiams būtų teikiamos tinkamos ir prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, visų pirma skiriant poreikiais grindžiamas socialines išmokas labiausiai nuo COVID-19 krizės nukentėjusioms grupėms; pažymi, kad daug sveikatos priežiūros srities specialistų išvyko iš Kosovo, o tai dar labiau sustiprina sveikatos priežiūros srities specialistų trūkumo poveikį ir daro neigiamą įtaką sveikatos priežiūros sistemai;

84.  pažymi, kad COVID-19 pandemija padidino struktūrinius trūkumus, visų pirma dėl vėlavimo priimti Įstatymą dėl ekonomikos gaivinimo, ir primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas įgyvendinti veiksmingas struktūrines reformas, siekiant sušvelninti pandemijos poveikį ir paspartinti ekonomikos atsigavimą po krizės, taip pat atsižvelgiant į valstybinio sveikatos draudimo stoką, bei spręsti prezidento ir ministro pirmininko kompetencijos pasidalijimo valdant pandemiją problemą, kurią atskleidė nepaprastosios padėties paskelbimas, siekiant taikyti izoliavimo priemones visoje šalyje;

85.  pakartoja, jog ES skubiai skyrė neatidėliotiną paramą Vakarų Balkanams, kad būtų galima įveikti su COVID-19 pandemija ir socialiniu bei ekonominiu regiono atsigavimu susijusią sveikatos krizę; atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant 2019 m. ir 2020 m. Pasirengimo narystei paramos priemonės programas buvo patvirtinta daugiau nei 138 mln. EUR parama Kosovui, iš kurių 50 mln. EUR buvo perskirstyta kitoms programoms siekiant kovoti su socialiniu ir ekonominiu nuosmukiu dėl dabartinės COVID-19 krizės trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;

86.  pabrėžia, koks svarbus Europos solidarumas, ir ragina Komisiją toliau remti Kosovo ir kitų Vakarų Balkanų valstybių pastangas suvaldyti pandemiją; ragina Komisiją ir Tarybą įtraukti Kosovą į bendrą ES vykdomą vakcinų įgijimo procedūrą ir skirti pakankamą kiekį COVID-19 vakcinų visų Vakarų Balkanų šalių piliečiams;

87.  ragina užtikrinti geresnį pajamų surinkimą ir geresnę valstybinių įmonių priežiūrą; palankiai vertina pradinę pažangą, padarytą mažinant mokesčių skolą; pabrėžia, kad reikia toliau stengtis siekti padidinti mokestines pajamas mažinant neoficialią ekonomiką ir didinant mokestinių pajamų surinkimo veiksmingumą, nes tai galėtų užtikrinti didesnį finansavimą prioritetinėms sritims, įskaitant švietimą ir sveikatos apsaugą;

Aplinka, energetika ir transportas

88.  ragina valdžios institucijas užtikrinti suderinamumą su ES klimato apsaugos ir aplinkos standartais ir politikos tikslais, atsižvelgiant į įsipareigojimus, prisiimtus pagal Paryžiaus susitarimą, ir Europos žaliajame kurse iškeltą strateginį tikslą iki 2050 m. pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, ir prašo Kosovo stengtis įgyvendinti Vakarų Balkanų žaliąją darbotvarkę, kurioje atsispindi Europos žaliojo kurso prioritetai;

89.  palankiai vertina 2020 m. lapkričio 10 d. Sofijoje vykusio Vakarų Balkanų valstybių aukščiausiojo lygmens susitikimo, vykusio pagal Berlyno procesą, rezultatus ir toliau remia bet kokią bendrą iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti integraciją ir gerus kaimyninius santykius regione; palankiai vertina tai, kad patvirtinta Deklaracija dėl žaliosios darbotvarkės, kuri yra suderinta su ES žaliuoju kursu, ir lyderių parodytą pasiruošimą imtis priemonių bei suderinti savo politiką su atitinkama ES politika, iškeliant tikslą iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;

90.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad didžioji dalis energijos Kosove sukuriama iš anglies, taip pat dėl planų statyti naują anglimi kūrenamą elektrinę; primygtinai ragina Kosovą, įvairinant savo energijos išteklius, nedelsiant panaikinant visas reikalavimų neatitinkančias subsidijas anglies gavybai, decentralizuojant energijos gamybą ir pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, didinti savo energetikos sektoriaus tvarumą;

91.  pažymi, kad valstybės teisinę sistemą reikia suderinti su ES direktyvomis dėl didelių kurą deginančių įrenginių ir pramoninių išmetamųjų teršalų; ragina Kosovą atlikti tarptautinius standartus atitinkančius poveikio aplinkai vertinimus ir priimti būtinas priemones, kad būtų išsaugotos ir apsaugotos aplinkos požiūriu pažeidžiamos teritorijos;

92.  ragina Kosovo valdžios institucijas laikytis savo įsipareigojimo uždaryti Kosovo A elektrinę ir nutraukti jos eksploatavimą; palankiai vertina Europos Komisijos pasiryžimą padėti Kosovo vyriausybei šiame procese tiek finansiniu, tiek techniniu požiūriu;

93.  primena, kad energijos vartojimo efektyvumo priemonių prioritetų nustatymas ir tobulinimas, įskaitant esamos anglies ir naftos produktais pagrįstos centralizuoto šildymo sistemos pavertimą didelio efektyvumo kogeneracija ir atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais pagrįsta sistema, yra pagrindinis veiksnys siekiant klimato tikslų; pabrėžia, kad svarbu kovoti su energijos nepritekliumi;

94.  reiškia gilų susirūpinimą dėl vis dar didelio pirmalaikių mirčių dėl užteršto oro, kurį lemia teisės aktuose nustatytas didelių deginimo įrenginių viršutines ribas viršijantis išmetamų teršalų kiekis, skaičiaus; primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas nedelsiant spręsti oro taršos problemą ir ekonomiškai efektyviu būdu palaipsniui atsisakyti anglies; atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant spręsti šią problemą neseniai persvarstyta Energetikos sektoriaus strategija, ir ragina Kosovą įgyvendinti savo nacionalinį išmetamo teršalų kiekio mažinimo planą;

95.  ragina Kosovo valdžios institucijas ES acquis atitinkančių aplinkosaugos teisės aktų ir biologinės įvairovės standartų vykdymo užtikrinimui teikti aukštesnį prioritetą, taip pat ugdyti Kosovo piliečių sąmoningumą ir gerinti švietimą aplinkosaugos klausimais; ragina Kosovą kuo skubiau priimti įstatymą dėl klimato kaitos ir ragina nedelsiant parengti ir priimti integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą;

96.  ragina Kosovą toliau didinti atliekų surinkimo apimtį, visų pirma gerinti atliekų atskyrimą ir perdirbimą, nustatyti žiedinės ekonomikos priemones, kurių reikia atliekų kiekiui mažinti, ir spręsti neteisėtų sąvartynų problemą, taip pat skubiai rasti pavojingųjų atliekų šalinimo būdų;

97.  yra susirūpinęs dėl mažo prieinamų vandens išteklių kiekio; ragina Kosovo valdžios institucijas, planuojant statyti hidroelektrines, gerbti specialias natūralias ir saugomas zonas ir nekelti pavojaus vandens tiekimo tvarumui;

98.  ragina visapusiškai įgyvendinti Energijos bendrijos sutartį, įskaitant valstybės pagalbos acquis įgyvendinimą ir visišką nacionalinės elektros rinkos atvėrimą, siekiant regioninės rinkos integracijos; ragina siekti užtikrinti regioninį junglumą ir užbaigti kurti regioninę energijos rinką;

99.  ragina Kosovą įgyvendinti patikimą ir tvarią viešojo transporto ir judumo politiką siekiant pašalinti ilgalaikius infrastruktūros trūkumus, be kita ko, kalbant apie nuolatines viešojo transporto jungtis su Šiaurės Mitrovica ir visais pagrindiniais miestais visoje šalyje;

100.  palankiai vertina tai, kad buvo priimta 2020 m. Pasirengimo narystei paramos priemonės metinė veiksmų programa Kosovui, kurios bendra vertė yra 90 mln. EUR, ir reikalauja Pasirengimo narystei paramos priemonės lėšas naudoti žaliajai darbotvarkei skatinti, stiprinant aplinkos apsaugą, prisidedant prie klimato kaitos švelninimo ir didinant atsparumą klimato kaitai, taip pat paspartinant perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą ir kruopštesnę parlamentinę kontrolę dėl Kosovui skirtų lėšų ir prašo Komisijos atidžiau stebėti, kaip naudojamos ES lėšos, ir pranešti apie bet kokį netinkamo lėšų naudojimo atvejį;

101.  ragina Komisiją skirti trečiosios Pasirengimo narystei paramos priemonės lėšas Kosove vykstančiai demokratinei pertvarkai, papildomai prie infrastruktūros projektų, visų pirma atsižvelgiant į nuolatines su investavimo sąlygomis, įsisavinimo pajėgumais ir aplinkos standartais susijusias problemas Kosove;

102.  ragina į būsimą trečiąją Pasirengimo narystei paramos priemonę įtraukti tiek paskatas, tiek sąlygas; mano, jog labai svarbu, kad pagal trečiąją Pasirengimo narystei paramos priemonę būtų remiamas tolesnis pagrindinių vertybių ir gero valdymo stiprinimas ir kad šios priemonės vykdymas būtų nutrauktas kilus sisteminių grėsmių Sąjungos interesams ir vertybėms; mano, kad stojimo proceso grįžtamumo principas pagal atnaujintą metodiką taip pat turėtų aiškiai atsispindėti teikiant pasirengimo narystei finansavimą; pakartoja, kad finansinės paramos mastas turėtų atitikti Kosovo europinės perspektyvos tikslą;

o
o   o

103.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Kosovo prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0319.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0168.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika