Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2174(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0040/2021

Předložené texty :

A9-0040/2021

Rozpravy :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hlasování :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0114

Přijaté texty
PDF 196kWORD 63k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Zprávy o Severní Makedonii za roky 2019–2020
P9_TA(2021)0114A9-0040/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 ke zprávám Komise o Severní Makedonii za roky 2019–2020 (2019/2174(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018, závěry Rady ze dne 18. června 2019 a závěry Evropské rady ze dne 17.–18. října 2019, jimiž se odkládá rozhodnutí o zahájení přístupových jednání s Republikou Severní Makedonie a Albánskou republikou,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 26. března 2020 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánii, které potvrdily závěry Rady ze dne 25. března 2020 o rozšíření a o procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na Smlouvu o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi Bulharskou republikou a Republikou Severní Makedonie, která byla podepsána dne 1. srpna 2017 a ratifikována v lednu 2018,

–  s ohledem na Konečnou dohodu o urovnání neshod popsaných v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 817 (1993) a 845 (1993), ukončení prozatímní dohody z roku 1995 a vytvoření strategického partnerství mezi Řeckem a Severní Makedonií ze dne 17. června 2018 známou také jako Prespanská dohoda,

–  s ohledem na Sofijské prohlášení vydané na summitu EU a zemí západního Balkánu dne 17. května 2018 a na připojený „sofijský program priorit“,

–  s ohledem na summit EU a zemí západního Balkánu v rámci berlínského procesu, který se konal dne 10. listopadu 2020,

–  s ohledem na přistoupení Severní Makedonie k alianci NATO dne 27. března 2020,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 nazvané „Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“ (COM(2020)0057),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“ (COM(2020)0641), na jeho přílohu a pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Pokyny pro provádění zelené agendy pro západní Balkán“,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2019 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019“ (COM(2019)0260), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Severní Makedonii za rok 2019“ (SWD(2019)0218),

–  s ohledem na Záhřebské prohlášení dojednané na summitu EU a zemí západního Balkánu, který se konal prostřednictvím videokonference dne 6. května 2020,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 5. června 2020 o posílení spolupráce s partnery ze západního Balkánu v oblasti migrace a bezpečnosti,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. dubna 2020 nazvané „Sdělení o globální reakci EU na COVID-19“ (JOIN(2020)0011) a na sdělení Komise ze dne 29. dubna 2020 nazvané „Podpora západního Balkánu v boji s pandemií COVID-19 a při obnově po ní“ (COM(2020)0315),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020“ (COM(2020)0660), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Severní Makedonii za rok 2019“ (SWD(2020)0351),

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19.–20. června 2003,

–  s ohledem na summit v Sofii v rámci berlínského procesu v roce 2020, jemuž spolupředsedaly Bulharsko a Severní Makedonie,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit Severní Makedonii status kandidátské země pro členství v EU,

–  s ohledem na dohodu z Pržina uzavřenou mezi čtyřmi hlavními politickými stranami ve Skopji ve dnech 2. června a 15. července 2015 a na čtyřstrannou dohodu o jejím uplatňování ze dne 20. července a 31. srpna 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem(1),

–  s ohledem na společné prohlášení poslanců Evropského parlamentu o přístupových jednáních se Severní Makedonií a Albánií ze dne 8. prosince 2020,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií(2),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o této zemi,

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0040/2021),

A.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie dosahuje na své cestě k EU soustavného pokroku a prokazuje cílené odhodlání, což posiluje atmosféru vzájemné důvěry a vyústilo v rozhodnutí Evropské rady ze dne 26. března 2020 zahájit přístupová jednání;

B.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie by měla být posuzována samostatně na základě svých vlastních zásluh s ohledem na pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění kritérií stanovených Evropskou radou, a že rychlost a kvalita reforem určuje harmonogram pro přistoupení k EU; vzhledem k tomu, že vyhlídky na členství v EU byly zásadní pobídkou pro reformní úsilí a proces rozšíření rozhodujícím způsobem přispěl ke stabilizaci západního Balkánu;

C.  vzhledem k tomu, že zásady právního státu jsou klíčovým měřítkem pro posouzení stavu demokratické transformace a pokroku na cestě k přistoupení k EU;

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropské rady přijaté ve dnech 17.–18. října 2019 odložit zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií vedlo k politické nestabilitě v zemi a k předčasným volbám v roce 2020;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská komise předložila dne 1. července 2020 návrh rámce pro jednání;

F.  vzhledem k tomu, že zneužívání procesu přistoupení k řešení kulturně-historických sporů členskými státy EU by představovalo nebezpečný precedens pro budoucí procesy přistoupení zbývajících zemí západního Balkánu, zejména s ohledem na historický kontext tohoto regionu;

G.  vzhledem k tomu, že země udržuje stabilní tempo v oblasti přijímání reforem EU, zejména v klíčových oblastech, jako jsou právní stát, boj proti korupci a organizované trestné činnosti, zpravodajské služby a reforma veřejné správy a fungování demokratických institucí a postupů;

H.  vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout další důsledné úsilí v oblasti strategických reforem souvisejících s EU, což vyžaduje společné zapojení všech vedoucích představitelů a zúčastněných stran;

I.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána podporovat strategickou volbu Severní Makedonie, kterou je evropská integrace a v konečném důsledku členství v EU a která je založena na právním státě, mnohonárodnostní harmonii a dobrých sousedských vztazích v souladu se Soluňskou agendou pro západní Balkán přijatou v roce 2003;

J.  vzhledem k tomu, že spolupráce EU se zeměmi západního Balkánu přesahuje spolupráci s jakýmkoli jiným regionem a svědčí o vzájemném strategickém odhodlání;

K.  vzhledem k tomu, že EU by měla i nadále podporovat investice a rozvíjet obchodní vztahy se Severní Makedonií, neboť hospodářský rozvoj země má zásadní význam;

L.  vzhledem k tomu, že EU je zdaleka největším obchodním partnerem Severní Makedonie, který představuje 75 % vývozu země a 62 % jejího dovozu, a že této zemi poskytuje největší finanční pomoc, neboť v rámci předvstupního financování EU od roku 2007 získala 1,25 miliardy EUR;

M.  vzhledem k tomu, že severomakedonské hospodářství bylo tvrdě zasaženo pandemií COVID-19 a že opatření k zamezení šíření tohoto viru mají negativní dopad na státní rozpočet;

N.  vzhledem k tomu, že EU nabídla Severní Makedonii maximální podporu za účelem zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a uvolnila 66 milionů EUR na naléhavé potřeby v oblasti zdraví a na hospodářské a sociální oživení po skončení pandemie; vzhledem k tomu, že EU poskytla Severní Makedonii makrofinanční pomoc ve výši až 160 milionů EUR;

O.  vzhledem k tomu, že EU uvolnila na řešení koronavirové pandemie na západním Balkáně 3,3 miliardy EUR, z nichž 38 milionů EUR je určeno na okamžitou podporu odvětví zdravotnictví, 467 milionů EUR na posílení odolnosti zdravotních systémů a zmírnění sociálně-ekonomických dopadů, 750 milionů EUR na makrofinanční pomoc a 385 milionů EUR na podporu a reaktivaci soukromého sektoru a 1,7 miliardy EUR tvoří zvýhodněné úvěry od Evropské investiční banky;

P.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie zůstává jednou z hlavních tranzitních tras nelegální migrace;

Q.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce mezi zeměmi západního Balkánu je zásadní pro zachování a posílení jejich stability a zlepšení prosperity tohoto regionu; vzhledem k tomu, že dobré sousedské vztahy jsou nepostradatelné pro pokrok Severní Makedonie na cestě k přistoupení k EU;

R.  vzhledem k tomu, že Prespanská dohoda a Smlouva o dobrých sousedských vztazích představují přelomové dohody, které jsou vzorem pro stabilitu a usmíření v celém regionu západního Balkánu a zlepšily dobré sousedské vztahy a regionální spolupráci;

S.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dosud neschválila rámec pro jednání se Severní Makedonií, čímž ohrožuje důvěryhodnost Unie a snižuje transformační sílu EU na západním Balkáně;

T.  vzhledem k tomu, že v březnu 2020, poté co vstoupila v platnost historická Prespanská dohoda a Smlouva o přátelství mezi Severní Makedonií a Bulharskem, se tato země stala 30. členským státem NATO a EU se rozhodla zahájit přístupová jednání;

U.  vzhledem k tomu, že vstup do NATO v roce 2020 představuje jasný krok směrem k větší stabilitě, interoperabilitě a obranné integraci do euroatlantického společenství, což zvyšuje potenciál zemí pro případné přistoupení k EU;

V.  vzhledem k tomu, že konference o budoucnosti Evropy může přispět k naplnění aspirací zemí západního Balkánu, pokud jde o přistoupení k EU;

W.  vzhledem k tomu, že plné členství Severní Makedonie v EU je v politickém, bezpečnostním a hospodářském zájmu Unie;

1.  vítá jasnou strategickou orientaci a odhodlání Severní Makedonie v souvislosti s integrací do EU, o čemž svědčí pokračující provádění reforem souvisejících s přistoupením a práce na řešení bilaterálních otázek se sousedními zeměmi;

2.  opakuje, že plně podporuje závazek, který přijala Evropská rada v roce 2003 v Soluni, a sice že budoucnost zemí západního Balkánu je v EU;

3.  vyzývá členské státy EU, aby dostály svým závazkům a projevily jasnou politickou vůli, čímž Radě umožní schválit rámec pro jednání a co nejdříve uspořádat první mezivládní konferenci se Severní Makedonií, aby se zabránilo dalším prodlevám, a potvrdí se důvěryhodnost, objektivita a spolehlivost procesu přistoupení;

4.  připomíná členským státům, že politika rozšíření se musí řídit objektivními kritérii a nesmí ji omezovat jednostranné zájmy; znovu opakuje, že politika rozšíření EU je nejúčinnější nástroj zahraniční politiky Unie a že její další rozklad by mohl destabilizovat situaci v bezprostředním sousedství EU;

5.  vyjadřuje solidaritu s obyvateli Severní Makedonie a domnívá se, že je důležité i nadále odhodlaně a aktivně podporovat pokrok, který Severní Makedonie zaznamenává na cestě do Evropské unie;

6.  vítá skutečnost, že Severní Makedonie bude v roce 2023 zastávat předsednictví Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE);

7.  domnívá se, že na konferenci o budoucnosti Evropy by měli být přiměřeně zastoupeni představitelé Severní Makedonie a dalších zemí západního Balkánu, a to jak na úrovni vlády, tak na úrovni občanské společnosti, včetně mladých lidí, a měli by se této konference aktivně účastnit;

8.  vyzývá orgány a politické strany Severní Makedonie, aby i nadále vyvíjely konsensuální úsilí o posílení demokracie a transformačního procesu, pokračovaly v boji proti korupci a upevňovaly právní stát, dobré sousedské vztahy a regionální spolupráci a zároveň zlepšovaly podmínky pro svobodu sdělovacích prostředků a zapojení občanské společnosti;

9.  připomíná, že pokrok v přístupových jednáních podle revidované metodiky rozšíření nadále závisí na trvalých, hlubokých a nevratných reformách v základních oblastech;

Právní stát

10.  zdůrazňuje zásadní význam prosazování právního státu prostřednictvím reforem soudnictví a důsledného postihování korupce na vysokých místech a zločineckých sítí;

11.  vyzdvihuje pokrok dosažený při řešení „Naléhavých priorit v oblasti reforem“ a při přijímání opatření v návaznosti na doporučení Benátské komise a skupiny vedoucích odborníků pro systémové otázky právního státu;

12.  bere na vědomí přijetí právních předpisů týkajících se předcházení korupci a střetům zájmů, lobbování, přístupu k informacím, ochrany oznamovatelů a státního zastupitelství a vyzývá k jejich účinnému a soustavnému provádění;

13.  bere na vědomí skutečnost, že vláda přijala dva reformní plány, a to program „Evropa doma“ a akční plán pro boj proti korupci, jejichž cílem je zefektivnit program reforem ve vybraných prioritních oblastech v rámci pilíře základních zásad revidované metodiky pro přistoupení;

14.  připomíná, že jsou zapotřebí dostatečné finanční a lidské zdroje, aby se v souvislosti s osobami zastávajícími veřejné funkce zajistilo účinné a důsledné odrazování, prevence, odhalování, proaktivní vyšetřování a sankční mechanismy prostřednictvím opatření týkajících se střetu zájmů, lobbingu, etických kodexů a ochrany oznamovatelů;

15.  vítá vytvoření funkce místopředsedy vlády pro boj proti korupci a trestné činnosti, udržitelný rozvoj a lidské zdroje jako známku jasného politického závazku k přednostnímu řešení těchto otázek;

16.  vyzývá k účinnému provádění opatření k zajištění profesionality, nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti soudů a státních zastupitelství, mimo jiné prostřednictvím účinného provádění etických kodexů a přelomového zákona o státním zastupitelství, která zajistí udržitelná řešení případů řešených zvláštním státním zastupitelstvím a odpovědnost za trestné činy vyplývající z rozsáhlého protiprávního odposlechu; žádá, aby všechny soudní instituce vyvinuly další úsilí, a přispěly tak k obnovení důvěry veřejnosti v soudnictví;

17.  vítá kroky k posílení nestrannosti, transparentnosti a odpovědnosti soudnictví prostřednictvím aktivní činnosti Rady pro soudnictví a vyzývá k účinnému provádění revidovaného zákona o Radě státních zástupců; žádá, aby byly mechanismy ke konsolidaci profesionality a integrity soudnictví prostřednictvím ověřování, finančního vyšetřování a konfiskace majetku plně využívány; je znepokojen omezeným přístupem ke spravedlnosti během pandemie COVID-19 a vybízí orgány, aby urychlily digitalizaci soudnictví a související správy;

18.  podporuje dokončení institucionálních reforem a provádění probíhajících reforem v bezpečnostním a zpravodajském sektoru, které zajistí finanční, provozní a funkční nezávislost nové Národní bezpečnostní agentury a Operační technické agentury a smysluplný parlamentní dohled nad tajnými službami;

19.  vyzývá k dalšímu aktivnímu úsilí v boji proti organizované trestné činnosti a korupci, a to systematickým způsobem a prostřednictvím systematických preventivních opatření, finančního vyšetřování, stíhání finančních trestných činů, včetně praní špinavých peněz, a financování terorismu, a rovněž žádá přijetí vhodných sankcí; vyzývá k dalšímu úsilí o zahájení operací zaměřených na rozbití zločineckých sítí, které jsou zapojeny do různých forem obchodování, např. se zbraněmi, lidmi a drogami; naléhavě zemi vyzývá k dalšímu sladění s acquis a k provádění systematických finančních šetření, posílení identifikace, dohledávání, zmrazování, konfiskace a správy nezákonně nabytého majetku;

20.  vybízí k přijetí opatření na posílení nově zřízeného Úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a ke zlepšení boje proti praní peněz a hospodářské trestné činnosti; vyzývá ke zvýšení společného úsilí v boji proti organizované, hospodářské a kybernetické trestné činnosti, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace a partnerství s Europolem;

21.  uznává pokrok, jehož bylo dosaženo při řešení rozsáhlé korupce, mimo jiné prostřednictvím lepších výsledků při vyšetřování, stíhání a souzení případů korupce na vysoké úrovni, zneužívání úředního postavení a nezákonného obohacování; poukazuje na to, jak důležitá je posílená vedoucí úloha komise pro předcházení korupci a spolupráce s ní v této oblasti;

22.  naléhavě žádá státní zastupitelství, aby zpracovávalo závažné případy a aby aktivně jednalo v návaznosti na důležité případy, na něž upozornili protikorupční a auditorské agentury a oznamovatelé;

23.  naléhavě žádá orgány Severní Makedonie, aby pokračovaly v úsilí bojovat proti radikalizaci a terorismu a tyto snahy zintenzivnily a aby otázku zahraničních teroristických bojovníků řešily nepřetržitou přeshraniční výměnou informací a hlubší spoluprací mezi bezpečnostními orgány a organizacemi občanské společnosti, náboženskými vůdci, místními společenstvími a vzdělávacími, zdravotními a sociálními institucemi, jakož i řádným úsilím o opětovné začlenění;

Fungování demokratických institucí

24.  připomíná, že opozice s konstruktivní úlohou má zásadní význam pro fungování Sobranie, Shromáždění Republiky Severní Makedonie, a pro přijetí klíčových právních předpisů, jako je reformní proces související s EU a NATO;

25.  oceňuje skutečnost, že vládnoucí i opoziční strany se v rámci Sobranie zapojují do přijímání klíčových rozhodnutí ve společném národním zájmu; konstatuje, že nezbytným předpokladem řádné správy věcí veřejných a legislativní funkčnosti je intenzivnější politický dialog mezi všemi politickými stranami; vyzývá všechny strany v Parlamentu, aby zůstaly konstruktivní, zdržely se používání nacionalistické a štvavé rétoriky a zapojily se v dobré víře do politického dialogu, zejména pokud jde o klíčové zdravotní, hospodářské, sociální a politické úsilí zaměřené na řešení krize způsobené onemocněním COVID-19;

26.  připomíná význam procesu dialogu Jeana Monneta pro budování důvěry, posilování demokratické kultury a posilování parlamentní kapacity usnadněním politického dialogu ve Shromáždění Republiky Severní Makedonie (Sobranie); vítá konstruktivní zapojení všech politických stran do tohoto dialogu a závazek provádět jeho závěry a svolat jeho čtvrté kolo;

27.  naléhavě vyzývá Shromáždění Republiky Severní Makedonie (Sobranie), aby zlepšilo legislativní proces minimalizací využívání zrychlených postupů, zvýšením transparentnosti, zajištěním včasného a inkluzivního přístupu k informacím o tvorbě právních předpisů a vedením řádných konzultací a prováděním posouzení dopadů; připomíná, že je třeba na základě konsensu zdokonalit parlamentní jednací řád s cílem posílit postavení Shromáždění Republiky Severní Makedonie (Sobranie) i mechanismy legislativního dohledu a rozpočtové kontroly; opakuje význam spolupráce s občanskou společností a jejího udržitelného financování s cílem zajistit řádnou kontrolu veřejných institucí;

28.  bere na vědomí hladký průběh parlamentních voleb konaných dne 15. července 2020 a připomíná, že jejich právní stabilita byla nicméně oslabena častými revizemi právního a regulačního rámce; zdůrazňuje, že je třeba důsledně provést zbývající doporučení obsažená v závěrečné zprávě Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), mj. včasný, inkluzivní a komplexní přezkum volebního zákona před budoucími volbami, přičemž je třeba vyvinout další úsilí, aby byla zajištěna aktuálnost a přesnost seznamů voličů;

29.  vyzývá k dalším opatřením ke zlepšení transparentnosti financování politických stran a k zajištění demokratických, konkurenceschopných a reprezentativních mechanismů fungování uvnitř strany, a to i prostřednictvím řádného nezávislého dohledu; připomíná, že je třeba účinně provádět doporučení Státního kontrolního úřadu;

30.  naléhavě žádá novou vládu, aby upřednostňovala reformu veřejné správy tím, že při jmenování a povyšování ve veřejné správě zohlední a bude systematicky uplatňovat normy založené na zásluhách, že bude prosazovat kulturu transparentnosti, profesionální nezávislosti, odpovědnosti, bezúhonnosti a spravedlivého zastoupení žen a mužů a etnických skupin ve veřejné službě a ve státních podnicích a současně zajistí odpovídající ochranu oznamovatelů; vyzývá k přijetí důkladných opatření, jež by navázala na doporučení státní komise pro předcházení korupci;

31.  naléhavě žádá orgány, aby zajistily plnou transparentnost dalším zlepšením přístupu k informacím, včetně informací o onemocnění COVID-19, zajištěním pravidelných aktualizací mezi agenturami prostřednictvím otevřeného vládního datového portálu a plné funkčnosti Agentury pro ochranu volného přístupu k veřejným informacím;

32.  vyzývá orgány, aby si vyžádaly a zpřístupnily příslušné archivy jugoslávské tajné služby; domnívá se, že transparentní přístup k totalitní minulosti, včetně otevření archivů tajných služeb, je krok směrem k posílení demokratizace, odpovědnosti a silným institucím jak v samotné zemi, tak i v regionu západního Balkánu jako celku;

33.  trvá na tom, že je třeba dále zlepšovat transparentnost a viditelnost financování EU, aby se zajistily účinné kontroly, audit a následná opatření;

Základní práva

34.  vyjadřuje svou podporu úsilí o zajištění inkluzivních politik na ochranu základních svobod a práv všech občanů, se zvláštním důrazem na ženy, mladé lidi, osoby se zdravotním postižením, etnická společenství, etnické skupiny bez většinové příslušnosti, osoby LGBTQI+ a nezaměstnané osoby s nízkou kvalifikací; vyzývá orgány, aby zmírnily neúměrně škodlivý dopad pandemie COVID-19 na menšinové komunity a aby zintenzivnily boj proti nerovnosti;

35.  vítá, že svoboda náboženského vyznání, myšlení a svědomí je i nadále zaručena a diskriminace na základě náboženského vyznání je obecně zakázána;

36.  vyzývá vnitrostátní koordinační orgán pro provádění národního akčního plánu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, aby systematicky spolupracoval s organizacemi na podporu osob se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že je třeba dále rozšířit deinstitucionalizaci a zrušit ustanovení umožňující nedobrovolné zbavení svobody; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí odpovídající zdroje a infrastruktura, aby byla zachována nezbytná sociální ochrana a zajištěny důstojné životní podmínky pro osoby se zdravotním postižením; vítá národní akční plán k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a skutečnost, že se pravidelně schází národní koordinační orgán pro provádění této úmluvy;

37.  vítá zvýšenou pozornost a financování politik začleňování Romů a naléhavě vyzývá orgány, aby zrychlily tempo a navýšily kapacitu provádění, koordinace, monitorování a využívání finančních prostředků, a to i v oblasti bydlení a aktivních politik na trhu práce, v souladu s Poznaňským prohlášením o integraci Romů v rámci procesu rozšíření EU z roku 2019; vybízí orgány, aby zajistily nerušené uplatňování zákona o osobách bez regulovaného občanského stavu a aby vyřešily problém nedostatku osobních dokladů u Romů;

38.  se znepokojením poukazuje na široce rozšířené nenávistné projevy v sociálních médiích, zejména vůči Romům, osobám LGBTI+ a dalším zranitelným skupinám, zemím a národnostem; vyzývá k účinnému provádění příslušného regulačního rámce, který zajistí jasné rozlišení mezi svobodnou veřejnou diskusí a nenávistnými verbálními projevy, pomluvou nebo podněcování k násilí, díky posílení kapacit pro stíhání za účelem ochrany před trestnými činy z nenávisti, nenávistnými verbálními projevy a genderově podmíněným násilím; je znepokojen případy policejní brutality vůči zranitelným komunitám;

39.  vítá pozitivní kroky směřující k institucionální podpoře prosazování lidských práv osob LGBTI+, konstatuje však, že diskriminace komunity LGBTI+ je i nadále rozšířeným problémem a že by mělo být upřednostněno provádění regulačního rámce státními institucemi; vyzývá k posílení opatření k boji proti nenávistným verbálním projevům a trestným činům z nenávisti namířeným proti osobám LGBTI+, k podpoře oznamování těchto trestných činů a k zastavení beztrestnosti;

40.  vítá opětovné přijetí antidiskriminačních právních předpisů, pro něž se vyjádřily všechny politické strany, a vítá transparentní proces jmenování Komise na ochranu před diskriminací, která zajistí ochranu a začlenění všech marginalizovaných skupin; vybízí Shromáždění Republiky Severní Makedonie (Sobranie), aby přijalo právní předpisy, které umožní zjednodušený, transparentní a přístupný postup pro právní uznání pohlaví založený na vlastním rozhodnutí a zabrání diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity; bere na vědomí organizaci historicky prvního pochodu Skopje Pride v červnu 2019;

41.  vyzývá k pokračujícímu konstruktivnímu úsilí o posílení obecně klidných vztahů mezi etniky a o uznání a ochranu všech komunit a jejich kulturního dědictví a poskytování odpovídající podpory těmto komunitám; vyzývá k tomu, aby byla chráněna práva menšinových komunit a aby byly odpovídajícím způsobem začleněny a zastoupeny ve veřejném životě a ve sdělovacích prostředcích, a to zajištěním dostatečných lidských a finančních zdrojů pro instituce odpovědné za politiky související s menšinami a plným využitím posíleného mandátu Agentury pro výkon práv komunit k monitorování a vedení veřejných institucí při plnění jejich právních závazků vůči menšinám;

42.  vyzývá Severní Makedonii, aby pokračovala v provádění ochridské rámcové dohody; podporuje přezkum zákona o používání jazyků v souladu s doporučeními Benátské komise učiněnými na základě konzultace se všemi zúčastněnými stranami; vítá vytvoření agentury a inspekčního orgánu, které budou dohlížet na celkové provádění zákona o používání jazyků, a připomíná, že je třeba zajistit rovné a nediskriminační vzdělávání v menšinových jazycích;

43.  vyzývá ministerstvo pro politický systém a vztahy mezi komunitami, aby posílilo sociální soudržnost provedením strategie „jedna společnost pro všechny“, a naléhavě vyzývá k řešení zbývajících problémů spojených s diskriminací, vyloučením a nedostatečným zastoupením; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby všem menšinám, které žijí v Severní Makedonii, byla poskytována odpovídající podpora a aby nebyly vystaveny zastrašování nebo jakékoli diskriminaci;

44.  vítá setrvalé zdokonalování procesu konzultací veřejnosti a požaduje další pokrok při zajišťování smysluplného a včasného zapojení občanské společnosti do rozhodovacích procesů v různých oblastech politiky, jakož i při zajišťování finanční udržitelnosti nevládního sektoru; konstatuje, že restrukturalizace rozpočtu by měla projít řádným procesem konzultací a neměla by oslabovat udržitelnost sektoru občanské společnosti;

45.  vyzývá Severní Makedonii, aby zaručila funkční nezávislost orgánů pro základní práva a náležité přidělování finančních prostředků těmto orgánům a aby dokončila transparentní a inkluzivní jmenování jejich členů na základě zásluh, čímž přispěje ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v zemi; vítá jmenování nového veřejného ochránce práv a vyzývá k intenzivnější spolupráci s občanskou společností; oceňuje posílení úřadu veřejného ochránce práv a naléhavě vyzývá orgány, aby zintenzivnily provádění jeho doporučení; vítá vytvoření mechanismu pro vnější dohled nad policií v úřadu veřejného ochránce práv a vyzývá k dalšímu úsilí o řešení otázky beztrestnosti policie systematickým uplatňováním záruk proti špatnému zacházení ze strany policie, využíváním skutečně nezávislých vyšetřovatelů a zdokonalenými mechanismy pro monitorování práce policie;

46.  vítá nedávnou revizi zákona o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a ochraně před nimi; naléhavě vyzývá orgány, aby tyto zákony účinně uplatňovaly a předcházely genderově podmíněnému násilí a násilí páchanému na dětech a poskytly ochranu tím, že vytvoří účinný mechanismus pro shromažďování důkazů a trestní stíhání pachatelů; zdůrazňuje význam preventivních opatření a ochrany a podpory obětí genderově podmíněného a domácího násilí, které se v důsledku pandemie COVID-19 ještě zhoršilo;

47.  naléhavě vyzývá Severní Makedonii, aby posílila úsilí zaměřené na rovnost žen a mužů a práva žen, a to mimo jiné upřednostňováním začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a posílením spolupráce s občanskou společností, zejména s ženskými organizacemi;

48.  vyzývá zákonodárce a všechny politické strany Severní Makedonie, aby přijali opatření na zlepšení zastoupení žen ve všech volených a jmenovaných rozhodovacích funkcích v návaznosti na pozitivní trendy v parlamentním zastoupení umožněné povinnými genderovými kvótami; vybízí orgány, aby se dále zabývaly nedostatečným uplatňováním práv pracujících žen a genderovou nevyvážeností a rozdíly v odměňování žen a mužů na trhu práce, aby přijaly opatření v oblasti genderových stereotypů, diskriminace v právních předpisech týkajících se mateřské dovolené a obtěžování na pracovišti a aby zajistily odpovídající kapacity péče o děti;

49.  vítá úsilí této země o zlepšení spolupráce při řešení problému nelegální migrace, ochrany státních hranice a naplňování základních potřeb uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů; vyzývá k dalšímu posílení mezinárodní ochrany osob v nouzi a k předcházení případům porušování mezinárodního práva, jako jsou případy údajného vytlačování migrantů; vyzývá orgány, aby zavedly mechanismus aktivního sledování a aby přijaly nezbytná opatření na předcházení tomuto porušování mezinárodního práva; zdůrazňuje, že příspěvek Severní Makedonie k ochraně vnějších hranic Evropské unie má zásadní význam, a vyzývá EU, aby více podporovala ochranu hranic v tomto regionu; bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo v boji proti obchodování s lidmi a převaděčství, a připomíná, že je třeba vytvořit funkční mechanismus pro řízení nelegálních migračních toků a bojovat proti převaděčským sítím, neboť země zůstává na jedné z hlavních migračních tranzitních tras; bere na vědomí probíhající spolupráci a podporuje dokončení dohody o postavení jednotek s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), která by usnadnila lepší ochranu hranic a boj proti přeshraniční trestné činnosti při plném dodržování základních práv; vybízí zemi, aby pokročila s přijetím strategie integrace migrantů, včetně opětovného začlenění navracených osob;

Sdělovací prostředky

50.  uznává, že obecně příznivé prostředí pro svobodu projevu a nezávislost sdělovacích prostředků musí být dále zdokonaleno zlepšením právního rámce, samoregulací a transparentností vlastnictví a reklamního trhu a současně posílením finanční udržitelnosti a nestrannosti veřejných a soukromých sdělovacích prostředků, zajištěním rozpočtového financování médií založeného na pravidlech a omezením politické reklamy, čímž se zaručí spravedlivá hospodářská soutěž a nezávislé redakční politiky;

51.  naléhavě vybízí příslušné orgány, aby urychleně zavedly systémové reformy sdělovacích prostředků, které by oživily hospodářskou soutěž, posílily nezávislost a kapacitu veřejnoprávního vysílání a regulačního orgánu pro sdělovací prostředky a podporovaly investigativní žurnalistiku;

52.  bere na vědomí kroky přijaté za účelem posílení samoregulace sdělovacích prostředků prostřednictvím rejstříku profesionálních on-line sdělovacích prostředků a posílení profesních standardů prostřednictvím Listiny o pracovních podmínkách novinářů a návrhu spravedlivé pracovní smlouvy pro digitální sdělovací prostředky;

53.  vyzývá k přijetí opatření k zajištění finanční a provozní nezávislosti veřejnoprávního vysílání a Agentury pro zvukové a audiovizuální mediální služby; oceňuje úsilí této agentury při monitorování transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků a při řešení případů nenávistných verbálních projevů, diskriminace a hrozeb namířených proti zpravodajům;

54.  vybízí všechny subjekty v politickém a mediálním prostředí, aby zůstaly inkluzivní, a zajistily tak spravedlivé zastoupení všech relevantních politických hledisek s cílem pomáhat občanům činit informovaná demokratická rozhodnutí;

55.  podporuje další zlepšení právního rámce, zajištění účinných opatření zvyšujících bezpečnost novinářů a boj proti beztrestnosti trestných činů proti zpravodajům; vyzývá k účinnému vyšetřování fyzických hrozeb a slovních útoků na pracovníky sdělovacích prostředků;

56.  je znepokojen dezinformačními a zahraničními vměšovacími kampaněmi, jejichž cílem je zhoršit etnické napětí, poškodit mezinárodní vztahy a pověst země, narušit veřejné mínění a volební proces a vážně ohrozit svobodu sdělovacích prostředků, demokratické společnosti a instituce, základní práva a svobody a právní stát;

57.  připomíná význam toho, aby byla zaručena svoboda sdělovacích prostředků a byla podporována kvalitní žurnalistika a mediální gramotnost, pro boj proti rozšířeným dezinformacím, falešným zprávám, nacionalistické rétorice a nenávistným verbálním projevům; zdůrazňuje, že je třeba zkoumat původ dezinformačních kampaní a zahraniční vměšování do sdělovacích prostředků; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby zlepšily koordinaci a strategicky řešily problém dezinformací a hybridních hrozeb, které se snaží podkopávat evropskou perspektivu v celém regionu; vyzývá k vytvoření centra excelence zaměřeného na Balkán, které by bojovalo proti dezinformacím;

Společenské a ekonomické reformy

58.  bere na vědomí škodlivý hospodářský a sociální dopad onemocnění COVID-19 a vyjadřuje podporu řadě opatření, která byla přijata za účelem jeho zmírnění; naléhavě vyzývá orgány, aby v plné míře využívaly pokračující podporu EU související s onemocněním COVID-19 a související mechanismy s využitím příležitostí, které nabízí hospodářský a investiční plán pro západní Balkán, jehož cílem je přiblížit tento region jednotnému trhu EU; vítá 4 miliony EUR okamžité podpory zdravotnictví a 62,2 milionu EUR na podporu sociálního a hospodářského oživení, které Evropská unie poskytla Severní Makedonii na počátku pandemie a které doplnil balíček makrofinanční pomoci ve výši 160 milionů EUR ve formě úvěrů;

59.  vítá balíček grantů v hodnotě 70 milionů EUR z nástroje předvstupní pomoci II (NPP II) na financování přístupu partnerů ze západního Balkánu k očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19; vyzývá Komisi a členské státy, aby přidělily dostatečné množství očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 občanům všech zemí západního Balkánu; vybízí k regionální spolupráci v oblasti zdraví, zejména v oblasti přeshraničních nemocí, s cílem zmírnit zátěž v regionu;

60.  vybízí vládu, aby upřednostňovala opatření zaměřená na zmírnění hospodářského poklesu a řešení strukturálních potřeb, jako jsou nedostatky ve vzdělávání a odborné přípravě, jakož i odliv kvalifikovaných pracovníků a nedostatek investic do infrastruktury, posílení diverzifikace, hospodářské soutěže a digitalizace a řešení problému neformální ekonomiky; připomíná, že je důležité posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků;

61.  bere na vědomí úsilí vlády při zavádění zákona o minimálních mzdách a rozšíření působnosti systému sociálního zabezpečení; vybízí orgány, aby modernizovaly daňový zákoník a zlepšily kapacitu, personální obsazení a pracovní podmínky ve veřejných systémech zdravotní péče a zdravotního pojištění, jakož i přístup k nim; naléhavě vyzývá k přijetí cílených opatření zaměřených na dětskou chudobu a energetickou chudobu, které tato pandemie dále zhoršila;

62.  vyzývá k posílení socioekonomických opatření k řešení demografického poklesu a odlivu mozků prostřednictvím aktivních politik na trhu práce, které snižují dlouhodobou nezaměstnanost;

63.  zdůrazňuje, že je třeba vyvinout větší úsilí o zajištění nediskriminačního přístupu občanů EU na trh práce, volného pohybu služeb, vzájemného uznávání odborných kvalifikací a odstranění necelních překážek obchodu;

64.  připomíná, že je důležité zajistit včasné, komplexní a vysoce kvalitní meziodvětvové statistické údaje, a naléhavě vyzývá, aby země provedla již dlouho odkládané sčítání lidu;

Energetika, doprava a životní prostředí

65.  připomíná, že ke splnění cílů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, bezpečnosti dodávek a snižování emisí bude ještě zapotřebí značné úsilí;

66.  doporučuje, aby se veřejné investice zaměřily na udržitelný růst a vytváření pracovních míst, a naléhavě vyzývá zemi, aby posílila bezpečnost a udržitelnost svých dodávek energie tím, že zvýší účinnost a diverzifikaci prostřednictvím udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie;

67.  vítá přijetí zákona o energetické účinnosti a vybízí Severní Makedonii, aby jej prosazovala; vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při zajišťování dodržování povinností třetího energetického balíčku, a vytvoření integrovaného regionálního trhu s energií prostřednictvím budoucích propojovacích vedení elektřiny a plynu se sousedními zeměmi; vyzývá k přijetí opatření k zajištění hospodářské soutěže na železničním trhu, k pokroku při výstavbě příslušných železničních koridorů a k zajištění funkčnosti příslušných hraničních přechodů;

68.  vyzývá Komisi, aby důsledně uplatňovala zásadu „více za více“, zejména v souvislosti se Severní Makedonií a NPP III či hospodářským a investičním plánem pro západní Balkán, a to vzhledem k významnému pokroku země této země během vykazovaného období a jako výraz solidarity naší Unie;

69.  vítá přijetí hospodářského a investičního plánu (EIP) a zelené agendy pro západní Balkán s cílem podpořit ekologickou a digitální transformaci tohoto regionu a posílit širší regionální a přeshraniční spolupráci a energetickou bezpečnost; připomíná jejich potenciál zlepšit veřejnou infrastrukturu a regionální propojení, zejména prostřednictvím železničního a silničního koridoru VIII do Bulharska, propojení plynárenských sítí s Kosovem, Srbskem a Řeckem, jakož i projektu terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Alexandroupolisu; připomíná, nakolik důležité je rozvíjet letecká spojení mezi zeměmi západního Balkánu a s členskými státy EU; zdůrazňuje, že investice plánu EIP musí přispívat k plnění cílů Pařížské dohody a cílů EU v oblasti dekarbonizace a musí zahrnovat předběžná posouzení dopadu na životní prostředí; zdůrazňuje strategickou hodnotu posílení propojení a hospodářské integrace mezi Severní Makedonií a jejími sousedy;

70.  oceňuje Severní Makedonii za to, že je první ze zemí západního Balkánu, která vypracovala návrh integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který poskytuje pevný základ pro vypracování ambiciózního konečného plánu, jenž má být vypracován v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Energetického společenství;

71.  vyzývá k politické vůli provádět Pařížskou dohodu a uplatnit ambiciózní plány ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím omezení rozvoje vodních elektráren v chráněných oblastech, ochrany biologické rozmanitosti a zajištění odpovědnosti za životní prostředí;

72.  znovu opakuje svou výzvu k řešení problému znepokojivé úrovně znečištění ovzduší, zejména v městských oblastech, prostřednictvím přechodu na udržitelnou energii, vytápění a dopravu a prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie, zlepšením meziodvětvové koordinace, zvýšením místního a celostátního financování, zajištěním dodržování emisních stropů pro velká spalovací zařízení a vypracováním národní strategie pro postupné vyřazování uhlí;

73.  vítá pokrok dosažený při zlepšování kvality vody a připomíná, že je třeba zvýšit kapacity pro čištění odpadních vod, snížit vysokou míru úniku plastů do moře, upřednostnit vytvoření integrovaného regionálního systému nakládání s odpady a podpořit recyklaci;

74.  vyzývá orgány, aby přijaly nezbytná opatření na ochranu přírodního a kulturního dědictví Ochridu tím, že zajistí plné provedení doporučení UNESCO týkajícího se ochridské oblasti;

Regionální spolupráce a zahraniční politika

75.  připomíná, že během celého období jednání o Prespanské dohodě s Řeckem a Smlouvě o dobrých sousedských vztazích s Bulharskem, které svědčí o strategickém zájmu této země o evropskou integraci, zaujala Severní Makedonie spolupracující a konstruktivní přístup; konstatuje, že členské státy EU by měly co nejdříve umožnit konání mezivládní konference se Severní Makedonií s cílem uznat úsilí, které tato země vyvíjí v procesu přistoupení k EU, a zabránit tomu, aby další zpoždění oslabovala úspěchy v usmíření v regionu;

76.  vyjadřuje politování nad přetrvávajícím nedostatečným pokrokem při provádění předchozích doporučení Evropského parlamentu týkajících se diskriminace občanů, kteří se otevřeně hlásí k jejich bulharské národnosti nebo bulharskému etickému původu;

77.  naléhavě vyzývá orgány a občanskou společnost, aby přijaly příslušná opatření pro historické smíření s cílem překonat rozdíly mezi různými etnickými a národnostními skupinami i v rámci nich, včetně občanů bulharské národnosti;

78.  znovu vyjadřuje plnou podporu posílené regionální spolupráci v regionu a vyzývá všechny strany, aby zajistily plné a důsledné provádění Prespanské dohody s Řeckem a Smlouvy o dobrých sousedských vztazích s Bulharskem, a to v dobré víře, neboť obě tyto dohody jsou důležitou součástí dvoustranných vztahů; naléhavě vyzývá partnery, aby se i nadále angažovali a řešili na dvoustranné úrovni všechny zbývající dvoustranné otázky, které nemají vliv na přístupový proces, aby jednali konstruktivním způsobem a aby se zdrželi kroků, které by mohly ohrozit evropskou integraci a širší zájmy EU;

79.  konstatuje, že regionální spolupráce musí být založena na společné budoucnosti v EU, na otevřeném dialogu, který bude překonávat regionální spory a složitou minulost, a na dodržování základních evropských hodnot; vyzývá k vytváření nových příležitostí pro strategický a politický dialog na vysoké úrovni se zeměmi západního Balkánu vedený prostřednictvím pravidelných summitů EU a zemí západního Balkánu a intenzivnějších kontaktů na ministerské úrovni s cílem posílit politické zapojení do procesu rozšíření a zajistit silnější vedení a větší zapojení na vysoké úrovni, jak požaduje také revidovaná metodika rozšíření;

80.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada nedokázala přijmout rámec pro jednání; se zájmem očekává rychlé přijetí rámce pro jednání s cílem zabránit dalším prodlevám a co nejdříve uspořádat první mezivládní konferenci, která nastartuje přístupová jednání; podporuje veškeré úsilí o usnadnění dialogu, a tím i vytvoření podmínek pro schůdnou dohodu; poukazuje na to, že myšlenkou Evropské unie je překonat regionální spory a složitou minulost, aby bylo možné usilovat o lepší a mírovou budoucnost a společně prosperovat;

81.  konstatuje, že Bulharsko a Severní Makedonie dosud nedosáhly kompromisu v některých bilaterálních otázkách; připomíná význam pokračujícího dialogu pro dosažení udržitelných výsledků při provádění bilaterálních dohod v dobré víře při plném využití rámce a cílů Smlouvy o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi oběma zeměmi; vítá jmenování zvláštního zástupce Severní Makedonie pro Bulharsko a zdůrazňuje význam pokračujícího dialogu s cílem dosáhnout udržitelné dohody o nevyřešených dvoustranných otázkách; vybízí Bulharsko a Severní Makedonii, aby dosáhly kompromisu ohledně plánu konkrétních opatření, jejichž provádění bude následně pravidelně vyhodnocováno v souladu se Smlouvou o přátelství;

82.  oceňuje Severní Makedonii a Bulharsko za jejich úspěšné společné předsednictví berlínského procesu pro západní Balkán a jeho významné úspěchy;

83.  vyzývá k zavedení institucionalizovaného a dostatečně veřejně financovaného dialogu o mládeži mezi Severní Makedonií a Řeckem a Severní Makedonií a Bulharskem po vzoru francouzsko-německého úřadu pro mládež (FGYO);

84.  vyzývá znovu všechny regionální politické představitele, aby urychleně přijali opatření ke zřízení regionální komise (RECOM), jejímž úkolem bude zjišťovat fakta o všech obětech válečných zločinů a dalších závažných porušování lidských práv spáchaných na území bývalé Jugoslávie, a to na základě významné činnosti koalice pro komisi RECOM;

85.  vítá přistoupení Severní Makedonie k alianci NATO, k němuž došlo dne 27. března 2020, a setrvalý závazek této země vůči euroatlantickému rámci pro bezpečnost; vítá příspěvek této země k misím pod vedením NATO i mírovým silám v Kosovu (KFOR) prostřednictvím střediska pro koordinaci hostitelských států a také jeho formální spolupráci s Evropskou obrannou agenturou; vyzývá Severní Makedonii, aby pokračovala ve sbližování s vojenskými a operačními standardy s cílem posílit interoperabilitu a soudržnost s členskými zeměmi EU a státy NATO; vítá závazek Severní Makedonie vůči iniciativě „Čistá síť“;

86.  zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Spojené státy posílily své partnerství a koordinaci na západním Balkáně s cílem dosáhnout pokroku v klíčových reformách, zlepšit správu věcí veřejných a podpořit usmíření;

87.  uznává vysokou míru souladu Severní Makedonie se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a vyzývá zemi, aby ji i nadále zvyšovala, zejména pokud jde o restriktivní opatření vůči Rusku; oceňuje, že Severní Makedonie i nadále přispívá k probíhajícím misím a operacím EU v oblasti řešení krizí a společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), a zdůrazňuje, že je třeba zachovat tuto angažovanost i do budoucna; vyjadřuje znepokojení nad její rostoucí hospodářskou a energetickou závislostí na třetích zemích;

88.  vítá setrvalý závazek Severní Makedonie vůči regionálním iniciativám a vyzývá k soustavnému provádění povinností v rámci jednotlivých regionálních rámců, které rozvíjejí společný regionální trh;

o
o   o

89.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, Radě, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi, vládě a Shromáždění Republiky Severní Makedonie.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2020)0320.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0050.

Poslední aktualizace: 23. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí