Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2271(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0134/2021

Внесени текстове :

A9-0134/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0116

Приети текстове
PDF 135kWORD 45k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Филип Де Ман
P9_TA(2021)0116A9-0134/2021

Решение на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Филип Де Ман (2020/2271(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Филип Де Ман, предадено с писмо от 30 октомври 2020 г. от генералния прокурор на Апелативния съд в Брюксел в рамките на наказателното производство и съобщено в пленарна зала на 14 декември 2020 г.,

–  като взе предвид отказа на Филип Де Ман от правото си да бъде изслушан съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид член 59 от Конституцията на Кралство Белгия,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0134/2021),

A.  като има предвид, че генералният прокурор на Апелативния съд в Брюксел изпрати искане за снемане на парламентарния имунитет на Филип Де Ман, член на Европейския парламент, избран за Кралство Белгия, във връзка с пътнотранспортно произшествие с материални щети и утежняващо обстоятелство напускане на мястото на произшествието, което се предполага, че е предизвикал на 1 май 2019 г.;

Б.  като има предвид, че Филип Де Ман е бил обвинен, че на 1 май 2019 г. се е блъснал в пътен остров във Вилворде, не е спрял и е продължил да шофира до дома си; че полицията е установила, че отломки от превозното средство на члена на ЕП са се намирали на пътното платно и че е можело да бъдат видени следи по настилката от мястото на произшествието до дома на члена на ЕП; че след множество призовки, Филип Де Ман най-накрая е бил изслушан от криминална полиция и, по този повод, той заявил, че действително е съборил бетонен стълб и че не е успял да спре поради струпването, което се образувало на улицата;

В.  като има предвид, че предполагаемото нарушение попада в обхвата на член 33 от белгийския закон, уреждащ движението по пътищата от 16 март 1968 г. и че за това нарушение се предвижда наказание лишаване от свобода от петнадесет дни до шест месеца и глоба от 200 до 2 000 EUR;

Г.  като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на ЕП не може да се счита в контекста на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“(2);

Д.  като има предвид, че член 9, първа алинея от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членове на Европейския парламент се ползват на територията на тяхната собствена държава от имунитетите, предоставяни на членовете на съответните национални парламенти, и се ползват от имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство на територията на всяка друга държава членка;

Е.  като има предвид, че член 59, първа алинея от Конституцията на Кралство Белгия предвижда, че „[в] случай на заварено престъпление, член на едната или другата камара, за времетраенето на парламентарната сесия, не може да бъде предаден на съд или съден при пряко явяване, нито да бъде задържан, освен с разрешение на камарата, на която е член“;

Ж.  като има предвид, че единствено Парламентът решава дали да снеме имунитета в даден случай; че Парламентът може по усмотрение да вземе предвид позицията на члена на ЕП, когато решава дали да снеме имунитета му(3);

З.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или очевидна връзка с изпълнението от страна на Фили Де Ман на неговите служебни задължения като член на Европейския парламент, нито представлява мнение или гласуване, изразено при изпълнението на нейните служебните му задължения като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е установил наличието на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозна и точна презумпция, че съдебното производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Филип Де Ман;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Кралство Белгия и на Филип Де Ман.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, точка 28.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност