Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2271(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0134/2021

Texte depuse :

A9-0134/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0116

Texte adoptate
PDF 118kWORD 44k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Filip De Man
P9_TA(2021)0116A9-0134/2021

Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man (2020/2271(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man, transmisă printr-o scrisoare datată 30 octombrie 2020 de către procurorul general de pe lângă Curtea de apel din Bruxelles, în cadrul unei proceduri penale, cerere anunțată în plen la 14 decembrie 2020,

–  având în vedere că Filip De Man a renunțat la dreptul de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere articolul 59 din Constituția Regatului Belgiei,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0134/2021),

A.  întrucât procurorul general de pe lângă Curtea de Apel din Bruxelles a transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Filip De Man, deputat în Parlamentul European ales pentru Regatul Belgiei, în legătură cu un accident rutier soldat cu daune materiale și cu circumstanța agravantă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului, pe care acesta l-ar fi provocat la 1 mai 2019;

B.  întrucât Filip De Man este acuzat că, la 1 mai 2019, la Vilvoorde, ar fi lovit o insulă de trafic fără să se oprească, continuându-și deplasarea până la domiciliul său; întrucât poliția a constatat că pe drum erau împrăștiate resturi din vehiculul deputatului și că pe sol erau vizibile urme ce duceau de la locul accidentului la domiciliul deputatului; întrucât, după numeroase citații, Filip De Man a putut fi în cele din urmă audiat de poliția judiciară și, cu această ocazie, a declarat că doborâse într-adevăr pilonul din beton și că nu a putut să se oprească din cauza mulțimii care se adunase pe stradă;

C.  întrucât presupusa infracțiune intră sub incidența articolului 33 din Legea belgiană privind poliția rutieră din 16 martie 1968 și se pedepsește cu închisoare de la 15 zile la șase luni și cu o amendă cuprinsă între 200 EUR și 2 000 EUR;

D.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal, iar, pe de altă parte, deputații în Parlamentul European, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, nu pot fi considerați „acuzați”(2);

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 primul paragraf din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de aceleași imunități ca și cele recunoscute membrilor parlamentului țării respective și nu pot fi deținuți sau urmăriți penal pe teritoriul niciunui alt stat membru;

F.  întrucât articolul 59 primul paragraf din Constituția Regatului Belgiei prevede că, „cu excepția unui caz de flagrant delict, niciun membru al uneia dintre cele două Camere nu poate, în timpul perioadei de sesiune și într-o speță penală, să fie trimis sau citat direct în fața unei instanțe sau să fie arestat, decât cu autorizarea Camerei din care face parte”;

G.  întrucât este de competența exclusivă a Parlamentului să decidă dacă să ridice sau nu imunitatea într-un anumit caz; întrucât Parlamentul poate ține seama în mod rezonabil de poziția deputatului în cauză la luarea deciziei de a-i ridica sau nu acestuia imunitatea(3);

H.  întrucât presupusa infracțiune nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Filip De Man a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul funcțiilor de deputat în Parlamentul European în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

I.  întrucât, în speță, Parlamentul nu a putut identifica un caz de fumus persecutionis, adică o suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că procedura a fost inițiată cu intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului,

1.  hotărăște să îi ridice imunitatea lui Filip De Man;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității competente a Regatului Belgiei și lui Filip De Man.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, Hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punctul 28.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate