Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2224(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0132/2021

Внесени текстове :

A9-0132/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0117

Приети текстове
PDF 138kWORD 46k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Решение на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски (2020/2224(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски от 9 септември 2020 г., внесено от председателя на Районен съд Варшава – Шрудмешче във Варшава, Х наказателен състав, във връзка с наказателно производство, образувано срещу него с частен обвинителен акт, и обявено на пленарно заседание на 22 октомври 2020 г.,

–  като изслуша Зджислав Краснодембски съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 105, параграфи 2 и 5 от Конституцията на Република Полша,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0132/2021),

А.  като има предвид, че на 23 януари 2020 г. председателят на X наказателен състав на Районен съд Варшава – Шрудмешче, Полша, изпрати искане за снемане на парламентарния имунитет на Зджислав Краснодембски, подадено до него от частна страна въз основа на някои изявления, направени от Зджислав Краснодембски по време на интервю по радиото на 1 февруари 2019 г.; като има предвид, че на 19 февруари 2020 г. X наказателен състав на Районен съд Варшава – Шрудмешче беше уведомен, че е поставен въпрос относно компетентността на органа съгласно член 9, параграфи 1 и 12 от Правилника за дейността, което засяга допустимостта на искането; като има предвид, че на 18 май 2020 г. съдът е поискал разяснения от Главната прокуратура, и като има предвид, че на 8 септември 2020 г. Главната прокуратура е изразила позицията, че „когато е заведено частно дело, в което не участва прокурор, органът, компетентен да предаде искане от частния обвинител за снемане на имунитет съгласно член 9, параграфи 1 и 12 от Правилника за дейността на Европейския парламент е съдът“ и че понятието „компетентен орган“ следва да се тълкува в светлината на член 9, параграф 12 от Правилника за дейността; като има предвид, че искането за снемане на парламентарния имунитет беше предадено от съдебните органи в съответствие с член 9, параграф 12 от Правилника за дейността, и като има предвид, че съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността всяко искане за снемане на парламентарен имунитет трябва да бъде подадено от „компетентен орган на държава членка“, като двете понятия не са идентични;

Б.  като има предвид, че частното наказателно преследване срещу Зджислав Краснодембски първоначално е заведено в Районния съд Краков – Кроводжа на 6 май 2019 г.; като има предвид, че на 18 октомври 2019 г. този съд, действащ служебно, след като е установил, че записът на предаването с интервюто, в което е участвал Зджислав Краснодембски, се е състояло в радиостудио във Варшава, а не в Краков, е постановил, че не е компетентен да разгледа делото, и го е отнесъл до Районния съд Варшава – Шрудмешче във Варшава;

В.  като има предвид, че на 1 февруари 2019 г. в интервю, излъчено по време на сутрешно радиопредаване Зджислав Краснодембски е нарекъл частния обвинител „неизвестен адвокат“ и „гангстер“ и е заявил, че последният е „хвърлял неверни обвинения“;

Г.  като има предвид, че според обвинението с тези коментари Зджислав Краснодембски е оклеветил публично частния обвинител, причинил му е загуба на доверието, необходимо за извършването на стопанската му дейност, и го е дискредитирал в очите на обществеността – престъпление, което може да бъде преследвано по наказателно дело от частен характер съгласно член 212, параграф 2 от полския наказателен кодекс;

Д.  като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Е.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 105, параграфи 2 и 5 от Конституцията на Полша от деня на обявяване на резултатите от изборите до датата на изтичане на мандата му депутатът не може да бъде подведен под наказателна отговорност без съгласието на Сейма (долната камара на парламента) и не може да бъде задържан, нито арестуван без съгласието на Сейма, освен в случаите, когато е заловен на местопрестъплението и когато задържането на депутата е необходимо за осигуряване на правилния ход на производството;

З.  като има предвид, че деянията, за които е повдигнато обвинението, не се отнасят до изразени от Зджислав Краснодембски мнения или подадени от него гласове при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не намери доказателства за fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че въпросното съдебно производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП като член на Европейския парламент;

Й.  като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на ЕП не може да се счита в контекста на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“(2);

К.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и неделими от тези задължения;

1.  решава да снеме имунитета на Зджислав Краснодембски;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Полша и на Зджислав Краснодембски.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност