Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2224(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0132/2021

Předložené texty :

A9-0132/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0117

Přijaté texty
PDF 132kWORD 45k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel
Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o žádosti, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven poslanecké imunity (2020/2224(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity, kterou dne 9. září 2020 předložil předseda X. trestního úseku okresního soudu pro Varšavu-Śródmieście ve Varšavě v souvislosti s trestním řízením probíhajícím proti tomuto poslanci na základě soukromé žaloby a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 22. října 2020,

–  poté, co Zdzisław Krasnodębski dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9. odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 a 5 Ústavy Polské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0132/2021),

A.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2020 zaslal předseda X. trestního úseku okresního soudu pro Varšavu-Śródmieście (Polsko) žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven poslanecké imunity, kterou tomuto soudu předložil soukromý subjekt v souvislosti s několika prohlášeními, jež Zdzisław Krasnodębski učinil dne 1. února 2019 během rozhlasového rozhovoru; vzhledem k tomu, že dne 19. února 2020 byl X. trestní úsek okresního soudu pro Varšavu-Śródmieście informován o nejasnostech ohledně příslušnosti orgánu podle čl. 9 odst. 1 a 12 jednacího řádu, což má vliv na přípustnost žádosti; vzhledem k tomu, že dne 18. května 2020 uvedený soud požádal o objasnění této věci Nejvyšší státní zastupitelství, které dne 8. září 2020 zaslalo své stanovisko, v němž uvedlo, že „v případě soukromých žalob, jichž se státní zastupitelství neúčastní, je příslušným orgánem pro předání žádosti o zbavení imunity soud, jak vyplývá z čl. 9 odst. 1 a 12 jednacího řádu Evropského parlamentu“, a že pojem „příslušný orgán“ je třeba vykládat v souladu s čl. 9 odst. 12 jednacího řádu; vzhledem k tomu, že o žádosti o zbavení poslanecké imunity informovaly soudní orgány v souladu s čl. 9 odst. 12 jednacího řádu, a vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu musí být každá žádost o zbavení poslanecké imunity podána „příslušným orgánem členského státu“, přičemž oba pojmy nejsou totožné;

B.  vzhledem k tomu, že soukromá žaloba proti Zdzisławu Krasnodębskému byla původně podána dne 6. května 2019 u okresního soudu pro Krakov-Krowodrzu; vzhledem k tomu, že dne 18. října 2019 uvedený soud formálně konstatoval, že rozhlasový pořad, v němž vystoupil Zdzisław Krasnodębski, se nahrával ve studiu ve Varšavě, a nikoli v Krakově, a rozhodl tudíž, že není místně příslušný, a předal věc okresnímu soudu Varšava-Śródmieście;

C.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2019 Zdzisław Krasnodębski během dopoledního rozhovoru v rozhlasové stanici označil soukromého žalobce za „neznámého advokáta“ a „gangstera“ a tvrdil o něm, že „obviňuje všechny okolo“;

D.  vzhledem k tomu, že Zdzisław Krasnodębski se svým vyjádřením údajně dopustil veřejné pomluvy soukromého žalobce, čímž způsobil, že tento soukromý žalobce pozbyl důvěryhodnosti nezbytné k tomu, aby mohl vykonávat svou podnikatelskou činnost, a zostudil jej v očích veřejnosti, což je trestný čin, který může být podle čl. 212 odst. 2 polského trestního zákoníku stíhán na základě soukromé žaloby;

E.  vzhledem k tomu, že článek 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanoví, že poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 a 5 polské ústavy ode dne oznámení výsledků voleb do dne skončení mandátu nesmí být poslanec bez souhlasu Sejmu (dolní sněmovny parlamentu) trestně stíhán ani zadržen či zatčen, s výjimkou případů, kdy byl zadržen při spáchání trestného činu a kdy je jeho zadržení nezbytné pro účely zajištění řádného průběhu řízení;

H.  vzhledem k tomu, že uvedené činy nesouvisejí s názory ani s hlasováním Zdzisława Krasnodębského během výkonu funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament v tomto případě nenalezl žádný důkaz fumus persecutionis, tedy skutečností nasvědčujících tomu, že řízení bylo zahájeno s úmyslem poškodit jeho politickou činnost jakožto poslance Evropského parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemůže vystupovat v úloze soudu a že poslanec nemůže být v rámci řízení o zbavení imunity považován za „obviněného“(2);

K.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

1.  rozhodl, že se Zdzisław Krasnodębski zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému polskému orgánu a Zdzisławu Krasnodębskému.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Evropský parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Poslední aktualizace: 26. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí