Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2224(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0132/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0132/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2021 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0117

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 46k
2021. április 27., Kedd - Brüsszel
Zdzisław Krasnodębski mentelmi jogának felfüggesztés
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Az Európai Parlament 2021. április 27-i határozata a Zdzisław Krasnodębski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2020/2224(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Zdzisław Krasnodębski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, 2020. szeptember 9-i kérelemre, amelyet a varsói varsó-śródmieściei kerületi bíróság elnöke (X. büntető kollégium) az ellene magánvádas eljárás keretében indított büntetőeljárással összefüggésben nyújtott be, és amelyet a 2020. október 22-i plenáris ülésen jelentettek be,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Zdzisław Krasnodębskit,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 2008. október 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án, 2013. január 17-én és 2019. december 19-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Lengyel Köztársaság alkotmánya 105. cikkének (2) és (5) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0132/2021),

A.  mivel 2020. január 23-án a lengyelországi varsó-śródmieściei kerületi bíróság X. büntető kollégiumának elnöke továbbította a Zdzisław Krasnodębski parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, amelyet egy magánfél terjesztett elő Zdzisław Krasnodębski ellen egy 2019. február 1-jei rádióinterjú során tett nyilatkozatai alapján; mivel 2020. február 19-én a varsó-śródmieściei kerületi bíróság X. büntető kollégiumát tájékoztatták arról, hogy az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) és (12) bekezdése értelmében kérdés merült fel a hatóság hatáskörével kapcsolatban, ami érinti a kérelem elfogadhatóságát is; mivel 2020. május 18-án a Bíróság pontosítást kért a Legfőbb Ügyészségtől, és mivel 2020. szeptember 8-án a Legfőbb Ügyészség kifejtette álláspontját, miszerint „azokban a magánvádas eljárásokban, amelyekben az ügyész nem vesz részt, a magánvádló mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmének továbbítására a bíróság az illetékes hatóság, az Európai Parlament eljárási szabályzata 9. cikkének (1) és (12) bekezdésével összhangban”, továbbá hogy az „illetékes hatóság” fogalmát az eljárási szabályzat 9. cikkének (12) bekezdése fényében kell értelmezni; mivel a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet az igazságügyi hatóságok a Parlament eljárási szabályzata 9. cikkének (12) bekezdésével összhangban közölték, és mivel eljárási szabályzata 9. cikkének (1) bekezdése értelmében a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet „valamely tagállam illetékes hatóságának” kell benyújtania, továbbá mivel a két fogalom nem azonos;

B.  mivel a Zdzisław Krasnodębski elleni magánvádat eredetileg 2019. május 6-án nyújtották be a krakkó-krowodrzai kerületi bírósághoz; mivel 2019. október 18-án e bíróság hivatalból megállapította, hogy a beszélgetős műsor azon adását, amelyben Zdzisław Krasnodębski részt vett, a varsói rádióstúdióban vették fel, nem pedig Krakkóban, ezért úgy határozott, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az ügy tárgyalására, és azt áttette a varsói varsó-śródmieściei kerületi bírósághoz;

C.  mivel 2019. február 1-jén egy rádióállomáson tartott reggeli interjú során Zdzisław Krasnodębski „ismeretlen ügyvédként” és „gengszterként” hivatkozott a magánvádlóra, és azt állította, hogy „összevissza nyújt be mindenféle vádat mindenki ellen”;

D.  mivel ezen megjegyzések megtétele során Zdzisław Krasnodębski állítólag nyilvánosan rágalmazta a magánvádlót, aki emiatt állítólag elvesztette az üzleti tevékenységének folytatásához szükséges bizalmat, befeketítve őt a nyilvánosság szemében, amely bűncselekmény a lengyel büntető törvénykönyv 212. cikkének (2) bekezdése értelmében magánvádas eljárás alá vonható;

E.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke szerint feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament képviselői ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem indítható velük szemben bírósági eljárás;

F.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

G.  mivel a lengyel alkotmány 105. cikkének (2) és (5) bekezdése szerint a választások eredményének bejelentésétől a mandátuma lejártának napjáig a képviselőt nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni a Szejm (a parlament alsóháza) beleegyezése nélkül, és a Szejm beleegyezése nélkül nem állíthatják elő és nem vehetik őrizetbe, kivéve, ha bűncselekmény elkövetése közben érték tetten, és amennyiben az eljárás megfelelő menetének biztosítása érdekében szükséges az őrizetbe vétele;

H.  mivel az állítólagos cselekmények nem függenek össze az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett feladatai ellátása során Zdzisław Krasnodębski által kinyilvánított véleménnyel vagy leadott szavazattal;

I.  mivel ebben az esetben a Parlament nem talált bizonyítékot fumus persecutionis fennállására, azaz tényszerű bizonyítékot arra, hogy a jogi eljárást esetleg azzal a mögöttes szándékkal indították volna, hogy aláássák a képviselő európai parlamenti képviselői tevékenységét;

J.  mivel egyrészt a Parlamentet nem lehet bíróságként kezelni, másrészt a parlamenti képviselőt a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás keretében nem lehet „vádlottnak” tekinteni(2);

K.  mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Zdzisław Krasnodębski mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az illetékes lengyel hatóságnak és Zdzisław Krasnodębskinek.

(1) A Bíróság 2008. október 21-i Marra kontra De Gregorio és Clemente ítélete, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i Gollnisch kontra Parlament ítélete, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; a Bíróság 2019. december 19-i ítélete, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) A Törvényszék 2019. április 30-i Briois kontra Parlament ítélete, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Utolsó frissítés: 2021. július 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat