Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2224(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0132/2021

Texte depuse :

A9-0132/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0117

Texte adoptate
PDF 131kWORD 45k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski, din data de 9 septembrie 2020, transmisă de președintele Tribunalului districtual Varșovia-Śródmieście din Varșovia, secția a X-a penală, în legătură cu o procedură penală inițiată împotriva acestuia prin intermediul unui act de acuzare privat și anunțată în plen la 22 octombrie 2020,

–  în urma audierii lui Zdzisław Krasnodębski, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) și alineatul (5) din Constituția Republicii Polone,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0132/2021),

A.  întrucât, la 23 ianuarie 2020, președintele secției a X-a penală a Tribunalului districtual Varșovia-Śródmieście, Polonia, a transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Zdzisław Krasnodębski, depusă de o parte privată în urma unor declarații făcute de Zdzisław Krasnodębski la 1 februarie 2019, în timpul unui interviu la radio; întrucât, la 19 februarie 2020, secția a X-a penală a Tribunalului districtual Varșovia-Śródmieście a fost informată că, în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (12) din Regulamentul de procedură, se punea problema competenței autorității, care afecta, astfel, admisibilitatea cererii; întrucât, la 18 mai 2020, Tribunalul a solicitat clarificări Parchetului General și întrucât, la 8 septembrie 2020, acesta din urmă a declarat că „în cazul în care se introduce o cauză privată la care procurorul public nu participă, autoritatea competentă pentru a înainta o cerere de ridicare a imunității în numele reclamantului privat este instanța, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (12) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European” și că noțiunea de „autoritate competentă” trebuie interpretată în sensul articolului 9 alineatul (12) din Regulamentul de procedură; întrucât cererea de ridicare a imunității parlamentare a fost comunicată de autoritățile judiciare în conformitate cu articolul 9 alineatul (12) din Regulamentul său de procedură și întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, orice cerere de ridicare a imunității parlamentare trebuie înaintată de către „o autoritate competentă a unui stat membru”, cele două noțiuni nefiind identice;

B.  întrucât procedura de urmărire penală privată împotriva lui Zdzisław Krasnodębski a fost introdusă inițial la Tribunalul districtual din Cracovia-Krowodrza, la 6 mai 2019; întrucât, la 18 octombrie 2019, respectiva instanță, acționând din oficiu, după ce a stabilit că înregistrarea emisiunii de interviuri la care a participat Zdzisław Krasnodębski avusese loc la studioul de radio din Varșovia, și nu din Cracovia, a hotărât că nu este competentă să judece cauza și a deferit-o Tribunalului districtual din Varșovia-Śródmieście, Varșovia;

C.  întrucât, la 1 februarie 2019, în timpul unui program matinal de interviuri la o stație de radio, Zdzisław Krasnodębski l-a numit pe reclamantul privat „avocat necunoscut” și gangster” și a susținut că acesta „împroșca cu acuzații în stânga și în dreapta”;

D.  întrucât, prin aceste remarci, Zdzisław Krasnodębski l-ar fi calomniat public pe reclamantul privat și i-ar fi cauzat prejudicii prin faptul că l-a făcut să piardă încrederea de care avea nevoie pentru desfășurarea activității sale economice, denigrându-l în ochii opiniei publice, infracțiune care poate face obiectul unei urmăriri penale private în temeiul articolului 212 alineatul (2) din Codul penal polonez;

E.  întrucât articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene prevede că deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) și alineatul (5) din Constituția Poloniei, din ziua anunțării rezultatelor alegerilor și până în ziua expirării mandatului său, un deputat nu poate fi urmărit penal fără consimțământul Seimului (camera inferioară a parlamentului) și nu poate fi nici reținut, nici arestat fără consimțământul Seimului, cu excepția cazurilor în care a fost surprins în flagrant delict și în care reținerea sa este necesară pentru buna desfășurare a procedurilor;

H.  întrucât presupusele acțiuni nu sunt legate de opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării funcțiilor sale de Zdzisław Krasnodębski, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

I.  întrucât, în speță, Parlamentul nu a identificat dovada vreunui fumus persecutionis, adică elemente care să indice că procedura judiciară în cauză ar fi fost inițiată cu intenția de a aduce atingere activității sale politice ca deputat în Parlamentul European;

J.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

K.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Zdzisław Krasnodębski;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente ale Poloniei și lui Zdzisław Krasnodębski.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C 200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate