Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2224(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0132/2021

Predložena besedila :

A9-0132/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0117

Sprejeta besedila
PDF 127kWORD 44k
Torek, 27. april 2021 - Bruselj
Zahteva za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu (2020/2224(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu, z dne 9. septembra 2020, ki jo je posredoval predsednik kazenskega oddelka X okrožnega sodišča Varšava-Śródmieście v Varšavi v povezavi s kazenskim postopkom, ki ga je proti Zdzisławu Krasnodębskemu začel na podlagi zasebne prijave, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 22. oktobra 2020,

–  po zagovoru Zdzisława Krasnodębskega v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 19. decembra 2019(1),

–  ob upoštevanju člena 105(2) in (5) ustave Republike Poljske,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0132/2021),

A.  ker je predsednik kazenskega oddelka X okrožnega sodišča Varšava-Śródmieście (Poljska) 23. januarja 2020 posredoval zahtevo za odvzem poslanske imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu, ki mu jo je predložila zasebna stranka na podlagi nekaterih izjav Zdzisława Krasnodębskega med radijskim pogovorom 1. februarja 2019; ker je bil 19. februarja 2020 kazenski oddelek X okrožnega sodišča Varšava-Śródmieście obveščen, da se vprašanje pristojnosti organa obravnava v skladu s členom 9(1) in (12) Poslovnika, ki torej vpliva na dopustnost zahteve; ker je sodišče 18. maja 2020 vrhovno državno tožilstvo zaprosilo za pojasnila in ker je vrhovno državno tožilstvo 8. septembra 2020 navedlo, da „kadar je zahteva zasebna in državni tožilec v njej ne sodeluje, je za posredovanje zahteve za odvzem imunitete, ki jo predlaga zasebni prijavitelj, pristojno sodišče v skladu s členom 9(1) in (12) Poslovnika Evropskega parlamenta“ in da je treba pojem „pristojni organ“ razlagati ob upoštevanju člena 9(12) Poslovnika; ker so sodni organi posredovali zahtevo za odvzem poslanske imunitete v skladu s členom 9(12) Poslovnika in ker mora v skladu s členom 9(1) Poslovnika vsak zahtevek za odvzem poslanske imunitete predložiti „pristojni organ države članice“, pri čemer pojma nista enaka;

B.  ker je bil zasebni pregon Zdzisława Krasnodębskega prvotno vložen 6. maja 2019 pri okrožnem sodišču v Krakovu-Krowodrzi; ker je to sodišče 18. oktobra 2019, potem ko je po uradni dolžnosti ugotovilo, da je bil intervju, v katerem je sodeloval Zdzisław Krasnodębski, posnet v radijskem studiu v Varšavi, in ne v Krakovu, odločilo, da ni pristojno za odločanje o zadevi, in jo odstopilo okrožnemu sodišču Varšava-Śródmieście v Varšavi;

C.  ker je Zdzisław Krasnodębski v jutranjem intervjuju na radijski postaji 1. februarja 2019 zasebnega prijavitelja opisal kot „neznanega odvetnika“ in „gangsterja“, ki naj bi „vsepovprek obtoževal levico, desnico in sredino“;

D.  ker naj bi Zdzisław Krasnodębski s temi pripombami zasebnega prijavitelja javno obrekoval, zaradi česar naj bi ta utrpel izgubo zaupanja, ki ga potrebuje za opravljanje svoje poslovne dejavnosti, in naj bi bil njegov ugled v javnosti prizadet, kar je kaznivo dejanje, za katerega se v skladu s členom 212(2) poljskega kazenskega zakonika pregon sproži z zasebno tožbo;

E.  ker se v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

F.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

G.  ker člen 105(2) in (5) Poljske ustave določa, da poslanec od dneva razglasitve volilnih rezultatov do dneva izteka njegovega mandata ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma (spodnji dom parlamenta) in se ga ne sme pridržati ali prijeti brez privolitve sejma, razen, kadar se ga zaloti med storitvijo kaznivega dejanja in je njegovo pridržanje nujno za zagotovitev pravilnega poteka postopka;

H.  ker se domnevna dejanja ne nanašajo na mnenje ali glas, ki bi Zdzisław Krasnodębski izrazil pri opravljanju svojih dolžnosti v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

I.  ker v tem primeru Parlament ni odkril dokazov o obstoju fumus persecutionis, to je utemeljenega suma, da je bil postopek začet z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanca v njegovi vlogi poslanca Evropskega parlamenta;

J.  ker Parlamenta ni mogoče enačiti s sodiščem in ker poslanec v zvezi s postopkom za odvzem imunitete ne sme biti obravnavan kot „obtoženec“(2);

K.  ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki, povezanimi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

1.  sklene, da se Zdzisławu Krasnodębskemu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Poljske in Robertu Zdzisławu Krasnodębskemu.

(1) Sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Sodba Sodišča z dne 19. decembra 2019 v zadevi Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 v zadevi Briois proti Parlamentu, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Zadnja posodobitev: 26. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov