Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2240(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0136/2021

Внесени текстове :

A9-0136/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0118

Приети текстове
PDF 144kWORD 46k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Решение на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос (2020/2240(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос, внесено на 23 октомври 2020 г. от прокурора на Касационния съд на Република Гърция в рамките на изпълнението на наложена му присъда с решения №2425, 2473, 2506, 2644/2020 на Атинския апелативен съд (първи наказателен състав от трима съдии), и обявено на пленарно заседание на 11 ноември 2020 г.,

–  като изслуша Йоанис Лагос в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0136/2021),

A.  като има предвид, че прокурорът, наблюдаващ производството, поиска снемане на имунитета на Йоанис Лагос, член на Европейския парламент, за да може да бъде изпълнено наложеното му общо наказание от тринадесет (13) години и осем (8) месеца лишаване от свобода и глоба на обща стойност хиляда и триста (1300) евро за извършените от него едно тежко и две леки престъпления;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че на територията на тяхната собствена държава членовете на Европейския парламент се ползват от имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че Йоанис Лагос беше избран за член на Европейския парламент на 2 юли 2019 г. и че искането за снемане на имунитета му се отнася до факти и обвинения отпреди той да придобие статут на член на Европейския парламент, и следователно до имунитета му като член на Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Гърция никой член на парламента не може по време на своя мандат да бъде преследван, арестуван или лишен от свобода, нито да бъде обект на други мерки, включващи лишаване от свобода, без разрешението на Камарата на депутатите;

Д.  като има предвид, че Йоанис Лагос е признат за виновен в следното: а) престъплението членство в престъпна организация и ръководна роля в нея (член 187, параграфи 1 и 3 от Наказателния кодекс) в Атина, от 2008 г. до днес; б) леко престъпление обикновено носене на оръжие (Закон № 2168/1993) — след промяна на правната квалификация на деянието, което първоначално беше определено с по-тежката квалификация на тежко престъпление притежаване на оръжие — деяние, извършено в Перама (Атика) на 30 септември 2013 г.; и в) нарушение на Закон 456/1976 относно сигналните ракети и фойерверките, извършено в Перама (Атика) на 29 септември 2013 г.;

Е.  като има предвид, че това осъдително решение на Атинския апелативен съд влиза в сила незабавно, тъй като съдът прецени, че касационното обжалване на решението няма суспензивно действие;

Ж.  като има предвид, че комисията по правни въпроси прие за сведение документите, представени на нейните членове от Йоанис Лагос и счетени от него за относими към процедурата, съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността;

З.  като има предвид, че изпълнението на осъдителната присъда не се отнася до мненията или гласовете, изразени или подадени от Йоанис Лагос при изпълнението на неговите задължения, в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не взема решение относно вината или невиновността на члена на Парламента или дали да го преследва или не във връзка със становищата или действията, които са му приписани, дори когато разглеждането на искането дава възможност на комисията по правни въпроси да придобие задълбочени познания по случая;

Й.  като има предвид, че Европейският парламент няма правомощие да поставя под въпрос достойнствата на националните правни и съдебни системи;

К.  като има предвид, че Европейският парламент не разполага с никакви правомощия за оценка или за поставяне под въпрос на юрисдикцията на националните съдебни органи, отговарящи за разглежданото наказателно производство;

Л.  като има предвид, че Йоанис Лагос е част от група лица, намиращи се в подобна ситуация – т.е. осъдени от Атинския апелативен съд на няколко години лишаване от свобода във връзка с посочените престъпления, с единствената разлика, че той понастоящем се ползва с имунитет като член на Европейския парламент;

М.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на члена на ЕП, а гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Н.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

О.  като има предвид, че престъпленията, за които е обвинен Йоанис Лагос, нямат ясно или пряко отношение към изпълнението на неговите задължения като член на Европейския парламент;

П.  като има предвид, че престъпленията, за които е обвинен Йоанис Лагос, са извършени преди избирането му за член на Европейския парламент; като има предвид, че няма основания да се твърди, че съдебното производство, започнато още през 2014 г., е образувано с намерението за възпрепятстване на бъдещата политическа дейност на Йоанис Лагос като член на Европейския парламент, тъй като по онова време статутът му на член на Европейския парламент все още е бил хипотетичен и бъдещ;

Р.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е установил наличието на fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че въпросното съдебно производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП, а оттам – и на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Йоанис Лагос;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на Върховната касационна прокуратура на Република Гърция и на Йоанис Лагос.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност