Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2240(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0136/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0136/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0118

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 41k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel
Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2021 Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2020/2240(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jonka Helleenien tasavallan korkeimman oikeuden syyttäjä välitti 23. lokakuuta 2020, kun oltiin panemassa täytäntöön Lagosia koskevaa, Ateenan muutoksenhakutuomioistuimen (ensimmäinen jaosto, jossa kolme tuomaria käsittelee rikosasioita) langettavaa tuomiota, otteet nro 2425, 2473, 2506 ja 2644/2020, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 11. marraskuuta 2020,

–  on kuullut Ioannis Lagosia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011, 17. tammikuuta 2013 ja 19. joulukuuta 2019 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Helleenien tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0136/2021),

A.  ottaa huomioon, että menettelyssä toimivaltainen syyttäjä on pyytänyt pidättämään Euroopan parlamentin jäsenen Ioannis Lagosin koskemattomuuden, jotta hänen kohdallaan voitaisiin panna täytäntöön langettava tuomio, jolla hänet on tuomittu kolmentoista (13) vuoden ja kahdeksan (8) kuukauden vankeusrangaistukseen ja tuhannen kolmensadan (1 300) euron sakkoihin yhdestä rikoksesta ja kahdesta rikkomuksesta;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Ioannis Lagos valittiin Euroopan parlamenttiin 2. heinäkuuta 2019 ja että koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö koskee tosiseikkoja ja syytteeseenpanoa ennen sitä, kun hän sai Euroopan parlamentin jäsenen aseman ja siten koskemattomuuden Euroopan parlamentin jäsenenä;

D.  toteaa, että Helleenien tasavallan perustuslain 62 pykälän nojalla parlamentin jäsentä ei voida toimikautensa aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä häneen voida kohdistaa muita vapaudenmenetyksen käsittäviä toimenpiteitä ilman edustajainhuoneen lupaa;

E.  toteaa, että Ioannis Lagos on todettu syylliseksi a) rikollisjärjestöön kuulumiseen ja sen johtamiseen (rikoslain 187 pykälän 1 ja 3 momentti) – rikos tapahtui Ateenassa vuoden 2008 ja tämän hetken välisenä aikana, b) ampuma-aseen hallussapitoon (laki nro 2168/1993) sen jälkeen, kun syytteen muutos hyväksyttiin (aiempi syyte oli aseen hallussapito), – tämä rikos tapahtui Peramassa (Attika) 30. syyskuuta 2013 – ja c) valopistooleja ja ilotulitusvälineitä koskevan lain nro 456/1976 rikkomiseen – rikos tapahtui Peramassa (Attika) 29. syyskuuta 2013;

F.  toteaa, että langettava tuomio on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen, koska Ateenan muutoksenhakutuomioistuin katsoi, ettei kyseiseen päätökseen tehdyllä valituksella ollut lykkäävää vaikutusta;

G.  ottaa huomioon, että oikeudellisten asioiden valiokunta pani merkille Ioannis Lagosin sen jäsenille työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti esittämät ja menettelyn kannalta aiheellisiksi katsomat asiakirjat;

H.  ottaa huomioon, että langettavan tuomion täytäntöönpano ei koske Ioannis Lagosin tehtäviään hoitaessaan ilmaisemia mielipiteitä tai hänen äänestyksiään Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaisesti;

I.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista;

J.  toteaa, että Euroopan parlamentin tehtävänä ei ole punnita kansallisten oikeusjärjestelmien ansioita;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla ei ole toimivaltaa arvioida tai selvittää kyseessä olevasta rikosoikeudellisesta menettelystä vastuussa olevien kansallisten oikeusviranomaisten tuomiovaltaa;

L.  toteaa, että Ioannis Lagos on yksi useammista henkilöistä, jotka ovat vastaavassa tilanteessa eli jotka Ateenan muutoksenhakutuomioistuin on tuominnut useamman vuoden vankeusrangaistukseen kyseessä olevista rikoksista, mutta sillä erotuksella, että hän nauttii tällä hetkellä koskemattomuutta Euroopan parlamentin jäsenenä;

M.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

N.  ottaa huomioon, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella parlamenttia ja sen jäseniä oikeudenkäynneiltä, joiden kohteena on toiminta, joka liittyy parlamentin tehtävien hoitamiseen ja joita ei voida erottaa tästä toiminnasta;

O.  ottaa huomioon, että väitetyillä teoilla ei ole suoraa tai ilmeistä yhteyttä Ioannis Lagosin Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen;

P.  ottaa huomioon, että väitetyt teot ovat tapahtuneet ennen hänen valitsemistaan Euroopan parlamenttiin; toteaa, että tästä syystä ei voida väittää, että vuonna 2014 aloitetun oikeuskäsittelyn tarkoituksena olisi ollut haitata Ioannis Lagosin tulevaa poliittista toimintaa Euroopan parlamentin jäsenenä, kun hänen asemansa Euroopan parlamentin jäsenenä oli tuolloin vielä hypoteettinen ja tuleva tapahtuma;

Q.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tilanteesta eli tosiseikkoja, jotka viittaisivat siihen, että oikeusmenettelyn tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen ja siten Euroopan parlamentin poliittista toimintaa;

1.  päättää pidättää Ioannis Lagosin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Helleenien tasavallan korkeimman oikeuden syyttäjälle ja Ioannis Lagosille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 sekä unionin tuomioistuimen tuomio 19.12.2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Päivitetty viimeksi: 26. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö