Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2240(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0136/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0136/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2021 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0118

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 46k
2021. április 27., Kedd - Brüsszel
Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Az Európai Parlament 2021. április 27-i határozata a Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2020/2240(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, amelyet a Görög Köztársaság Semmítőszékének ügyésze 2020. október 23-án nyújtott be az athéni fellebbviteli bíróság (büntetőügyekben eljáró, 1. számú, három bíróból álló tanácsa) 2425., 2473., 2506. és 2644/2020. sz. ítéletének vele szembeni végrehajtása keretében, amely kérelem bejelentése a 2020. november 11-i plenáris ülésen megtörtént,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Ioannis Lagos-t,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 2008. október 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án, 2013. január 17-én és 2019. december 19-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0136/2021),

A.  mivel az eljárásban illetékes ügyész Ioannis Lagos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte annak érdekében, hogy vele szemben végrehajthassák az ítéletben kiszabott összesen tizenhárom (13) év és nyolc (8) hónap börtönbüntetést és ezerháromszáz (1300) euró pénzbírságot, egy bűncselekmény és két szabálysértés miatt;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

C.  mivel Ioannis Lagost 2019. július 2-án választották meg az Európai Parlament képviselőjévé, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem hátterét az európai parlamenti képviselői mandátumának – következésképpen az őt mint európai parlamenti képviselőt megillető mentelmi jognak – a megszerzését megelőző tényállás és vádemelés képezi;

D.  mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében parlamenti képviselőt parlamenti megbízatása során bűnvádi eljárás alá helyezni, letartóztatni, bebörtönözni vagy egyéb módon szabadságától megfosztani a parlament előzetes engedélye nélkül nem lehet;

E.  mivel a bíróság Ioannis Lagost bűnösnek találta az alábbiakban: a) bűnszervezetben való részvétel és bűnszervezet irányítása (bűncselekmény; a büntető törvénykönyv 187. cikkének (1) és (3) bekezdése), amely cselekményeket 2008-tól a mai napig terjedő időszakban követett el, b) lőfegyver egyszerű birtoklása (szabálysértés; 2168/1993 sz. törvény; az eredeti vád lőfegyver minősített birtoklása volt, ami bűncselekménynek minősülne, a fővádló azonban hozzájárult a módosításhoz; a cselekmény elkövetésére 2013. szeptember 30-án az attikai Peramában került sor, és c) a tűzijátékokról és egyéb pirotechnikai eszközökről szóló 456/1976. sz. törvény megsértése (szabálysértés; aminek elkövetésére ugyancsak az attikai Peramában került sor, 2013. szeptember 29-én;

F.  mivel az athéni fellebbviteli bíróság ítélete azonnal végrehajtható, a bíróság ugyanis úgy döntött, hogy az ítélettel szembeni fellebbezésnek halasztó hatálya nincs;

G.  mivel a Jogi Bizottság tudomásul vette a Ioannis Lagos által az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdése alapján a bizottság tagjai számára benyújtott és az eljárás szempontjából az érdekelt fél által érdemlegesnek tartott dokumentumokat;

H.  mivel az ítélet végrehajtása nem Ioannis Lagos európai parlamenti képviselői feladatának ellátása során kinyilvánított véleményével vagy leadott szavazataival kapcsolatos, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 8. cikke értelmében;

I.  mivel az eljárási szabályzat 9. cikkének (8) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított vélemények vagy cselekedetek indokolttá tesznek‑e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a kérelem vizsgálata során a tényállásról részletes tudomást szerez;

J.  mivel nem az Európai Parlament feladata a nemzeti jogi és igazságszolgáltatási rendszerek megalapozottságának megkérdőjelezése;

K.  mivel az Európai Parlament nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy értékelje vagy megkérdőjelezze a szóban forgó büntetőeljárásokért felelős nemzeti igazságügyi hatóságok joghatóságát;

L.  mivel Ioannis Lagos hasonló helyzetben levő személyek csoportjába tartozik, akiket az athéni fellebbviteli bíróság a szóban forgó cselekményekkel kapcsolatban több évig terjedő szabadságvesztésre ítélt, azzal az egyetlen különbséggel, hogy ő jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez;

M.  mivel az Európai Parlament eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka;

N.  mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

O.  mivel a felrótt tényeknek nincsen sem egyértelmű, sem közvetlen hatása Ioannis Lagos európai parlamenti képviselői feladatainak ellátására;

P.  mivel a neki felrótt cselekményekre európai parlamenti képviselővé választása előtt került sor; mivel következésképpen nem állítható, hogy a 2014-ben indított bírósági eljárás azzal a szándékkal indult, hogy akadályozza Ioannis Lagos európai parlamenti képviselőként ellátandó jövőbeli politikai tevékenységét, hiszen a nevezett időpontban európai parlamenti képviselői jogállása még feltételezett és jövőbeli volt;

Q.  mivel a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az eljárást a képviselőnek és rajta keresztül az Európai Parlamentnek szánt politikai kár okozása céljából kezdeményezték volna;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Ioannis Lagos mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Görög Köztársaság Semmítőszéke ügyészének és Ioannis Lagosnak.

(1) A Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; a Bíróság 2019. december 19-i Junqueras Vies ítélete, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Utolsó frissítés: 2021. július 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat