Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2240(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0136/2021

Texte depuse :

A9-0136/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0118

Texte adoptate
PDF 123kWORD 44k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos, transmisă la 23 octombrie 2020 de procurorul Curții de Casație a Republicii Elene, în contextul executării împotriva sa a deciziilor de condamnare nr. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 ale Curții de Apel din Atena (Camera întâi cu trei judecători în materie penală), și anunțată în plen la 11 noiembrie 2020,

–  în urma audierii lui Ioannis Lagos, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0136/2021),

A.  întrucât procurorul responsabil de aceste proceduri a solicitat ridicarea imunității lui Ioannis Lagos, deputat în Parlamentul European, pentru a se pune în executare împotriva sa hotărârea de condamnare la o pedeapsă totală de treisprezece (13) ani și opt (8) luni de închisoare și la o amendă totală de o mie trei sute de euro (1 300 EUR) pentru o infracțiune și două delicte;

B.  întrucât în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriului stat;

C.  întrucât Ioannis Lagos a fost ales în Parlamentul European la 2 iulie 2019, iar cererea de ridicare a imunității privește fapte și o punere sub acuzare anterioare dobândirii statutului de deputat în Parlamentul European și, prin urmare, imunității de deputat în Parlamentul European;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 62 din Constituția Republicii Elene, pe durata mandatului său, niciun deputat nu poate fi urmărit penal, arestat, încarcerat sau supus altor măsuri privative de libertate fără permisiunea Camerei Deputaților;

E.  întrucât Ioannis Lagos a fost găsit vinovat de a) infracțiunea de apartenență la un grup infracțional organizat și conducerea acestuia [articolul 187 alineatul (1) și alineatul (3) din Codul penal], săvârșită la Atena între 2008 și astăzi, b) delictul de deținere simplă a unei arme (Legea nr. 2168/1993), după schimbarea autorizată a capătului de acuzare care a fost infracțiune calificată de deținere a unei arme, comis la 30 septembrie 2013 la Perama (Attica), și c) delictul de încălcare a Legii nr. 456/1976 privind lansatoarele de rachete și artificiile, comis la Perama (Attica) la 29 septembrie 2013;

F.  întrucât sentința de condamnare a Curții de Apel din Atena are imediat forță executorie, Curtea stabilind că recursul împotriva acestei sentințe nu are efect de suspendare;

G.  întrucât Comisia pentru afaceri juridice a luat act de documentele prezentate membrilor săi de Ioannis Lagos, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, pe care cel vizat le-a considerat pertinente pentru procedură;

H.  întrucât executarea hotărârii de condamnare nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Ioannis Lagos în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

I.  întrucât, în temeiul articolului 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau a nevinovăției deputatului ori asupra caracterului oportun sau inoportun al urmăririi penale a acestuia pentru opiniile sau acțiunile care îi sunt imputate, chiar dacă, prin examinarea cererii, Comisia pentru afaceri juridice ajunge să cunoască în profunzime cauza;

J.  întrucât nu este de competența Parlamentului European să pună sub semnul întrebării meritele sistemelor juridice și judiciare naționale;

K.  întrucât Parlamentul European nu are competența de a evalua sau de a pune sub semnul întrebării competența autorităților judiciare naționale responsabile de procedurile penale în cauză;

L.  întrucât Ioannis Lagos este una dintre persoanele aflate într-o situație similară de condamnare de către Curtea de Apel din Atena la o pedeapsă cu închisoarea pe mai mulți ani pentru infracțiunile în cauză, singura diferență fiind că el beneficiază în prezent de imunitate în calitate de deputat în Parlamentul European;

M.  întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a deputaților săi;

N.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații acestuia de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

O.  întrucât faptele incriminate nu au nicio influență clară sau directă asupra îndeplinirii de către Ioannis Lagos a funcției sale de deputat în Parlamentul European;

P.  întrucât faptele incriminate au avut loc înainte de alegerea sa în Parlamentul European; întrucât, în acest temei, nu se poate susține că procedura judiciară, începută încă din 2014, a fost inițiată cu intenția de a prejudicia activitatea politică viitoare a lui Ioannis Lagos în calitate de deputat în Parlamentul European, având în vedere că, la momentul respectiv, statutul său de deputat în Parlamentul European era încă ipotetic și viitor;

Q.  întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a putut stabili existența unui fumus persecutionis, adică a unor elemente de fapt care indică că procedura judiciară în cauză a fost inițiată cu intenția de a dăuna activității politice a deputatului și, prin urmare, a Parlamentului European,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Ioannis Lagos;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei sale competente procurorului Curții de Casație a Republicii Elene și lui Ioannis Lagos.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate