Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2240(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0136/2021

Predložena besedila :

A9-0136/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0118

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 45k
Torek, 27. april 2021 - Bruselj
Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos) (2020/2240(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos), ki jo je 23. oktobra 2020 posredoval državni tožilec kasacijskega sodišča Helenske republike v zvezi z izvršitvijo obsodilnih odločb pritožbenega sodišča v Atenah št. 2425, 2473, 2506 in 2644/2020 zoper njega (prvi senat treh sodnikov, ki odloča o kazenskih zadevah), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 11. novembra 2020,

–  po zagovoru Joanisa Lagosa v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 19. decembra 2019(1),

–  ob upoštevanju člena 62 ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9‑0136/2021),

A.  ker je državni tožilec, pristojen za ta postopek, zahteval odvzem imunitete poslancu Evropskega parlamenta Joanisu Lagosu (Joanis Lagos (Ioannis Lagos)), da bi lahko zoper njega izvršili obsodilno odločbo, s katero je določena enotna zaporna kazen trinajst (13) let in osem (8) mesecev ter enotna denarna kazen v višini tisoč tristo (1300) EUR za tri kazniva dejanja, od katerih je eno hujše;

B.  ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

C.  ker je bil Joanis Lagos v Evropski parlament izvoljen 2. julija 2019, zahteva za odvzem imunitete pa se nanaša na dejstva in obtožbo pred pridobitvijo statusa poslanca Evropskega parlamenta in torej imunitete poslanca Evropskega parlamenta;

D.  ker se v skladu s členom 62 ustave Helenske republike proti poslancem v času njihovega mandata ne sme začeti kazenski postopek, ne sme se jim odvzeti prostost, jih zapreti ali drugače pridržati brez dovoljenja poslanske zbornice;

E.  ker je bil Joanis Lagos spoznan za krivega (a) kaznivega dejanja članstva in vodenja hudodelske združbe (člen 187(1) in (3) kazenskega zakonika), storjenega v Atenah med letom 2008 in danes, (b) kaznivega dejanja zgolj posedovanja orožja (zakon št. 2168/1993), katerega je bil obdolžen po dovoljeni spremembi obtožnice, ki se je prvotno nanašala na kvalificirano kaznivo posedovanja orožja, ki je bilo storjeno v Perami (Atika) 30. septembra 2013, in (c) kaznivega dejanja povezanega s signalnim strelnim orožjem in ognjemetom (zakon št. 456/1976), storjenega 29. septembra 2013;

F.  ker je odločba pritožbenega sodišča v Atenah takoj izvršljiva, saj je sodišče razsodilo, da pritožba zoper to odločbo nima odložilnega učinka;

G.  ker se je Odbor za pravne zadeve seznanil z dokumenti, ki jih je članom odbora predložil Joanis Lagos v skladu s členom 9(6) Poslovnika in so po njegovem mnenju pomembni za postopek;

H.  ker se izvršitev obsodilne odločbe ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Joanis Lagos izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

I.  ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(8) Poslovnika Evropskega parlamenta v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti se ne izreče o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki se pripisujejo poslancu, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera;

J.  ker ni naloga Evropskega parlamenta, da bi dvomil o uspešnosti nacionalnih pravnih in pravosodnih sistemov;

K.  ker nima Evropski parlament nikakršnih pristojnosti, da bi ocenjeval ali preučeval pristojnost državnih pravosodnih organov, ki vodijo obravnavani kazenski postopek;

L.  ker je Joanis Lagos del skupine oseb v podobnem položaju, ki jih je pritožbeno sodišče v Atenah zaradi zadevnih kaznivih dejanj obsodilo na večletno zaporno kazen, pri čemer se od teh preostalih oseb razlikuje le v tem, da ima trenutno imuniteto kot poslanec Evropskega parlamenta;

M.  ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

N.  ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki v zvezi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

O.  ker kazniva dejanja nimajo očitnega ali neposrednega učinka na to, kako Joanis Lagos opravlja svoje dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

P.  ker so bila kazniva dejanja storjena pred njegovo izvolitvijo v Evropski parlament; ker na tej podlagi ni mogoče trditi, da je bil sodni postopek, ki je bil začet že leta 2014, sprožen z namenom oviranja prihodnje politične dejavnosti Joanisa Lagosa kot poslanca Evropskega parlamenta, saj je bil takrat njegov status poslanca Evropskega parlamenta še hipotetičen in v prihodnosti;

Q.  ker tem primeru Parlament ni našel dokaza, da gre za fumus persecutionis, torej dovolj utemeljen sum, da je bil postopek začet z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanca in s tem Evropskega parlamenta;

1.  sklene, da se Joanisu Lagosu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje državnemu tožilcu kasacijskega sodišča Helenske republike in Joanisu Lagosu.

(1) Sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Sodba Sodišča z dne 19. decembra 2019 v zadevi Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Zadnja posodobitev: 26. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov